Ny arbetsmaskin eller företagsbil?

Utred om leasing, avbetalning eller lånefinansierat engångsköp är den bästa lösningen med tanke på företagets aktuella läge.

Maskiner, utrustning och fordon utgör många företags ryggrad. De är kärnan i produktionen, tjänsterna och kundrelationerna oberoende av om vi talar om en italiensk espressomaskin, en svarv, 3D-utskrivare eller lastbil. Inköp av ny materiel (eller förnyelse av gammal) kan bero på många orsaker: den gamla materielen kan vara sliten, det finns behov av en effektivare version eller utvidgad kapacitet.

Om du har ett fungerande företag och en lönsam orderbok kan vi med stor sannolikhet hjälpa dig i form av företagslån eller leasingavtal.

Jämför olika finansieringsalternativ

Leasing och lån är populära lösningar vid inköp av maskiner, utrustning och företagsbilar oberoende av bransch. Nedan finns en jämförelse av olika finansieringsalternativ som kan hjälpa dig att hitta den lämpligaste finansieringsmodellen för dig och ditt företag. 

Avbetalning
Leasing
Företagslån

Avbetalning

Ett enkelt finansieringssätt för större inköp utan stora investeringskostnader i början. Detta finansieringsalternativ lämpar sig utmärkt för inköp avsedda att användas under en längre tid. Målet är i allmänhet att äga inköpet helt och hållet. Egenfinansieringsandelen kan bestå av handpenning eller bytesmaskin eller -bil.

Så här funkar det

 • Avbetalningsavtal ingås mellan objektets säljare och ditt företag. 
 • Efter inköpet överlåter säljaren avbetalningsavtalet till Nordea Finans. 
 • Du återbetalar avbetalningsskulden till finansiären enligt avtalade poster. 
 • Du får äganderätten när hela skulden har återbetalats.

Fördelar

 • Finansieringen lämpar sig för investeringar i lösa anläggningstillgångar och både nya och begagnade objekt.
 • Finansieringsandel på upp till 80 procent.
 • Räntorna är avdragsgilla i beskattningen.
 • Momsavdrag direkt på hela köpesumman.

Borgen

Den utrustning som köpts enligt ett avtal om hyresköp fungerar som säkerhet för finansieringen. Utrustningen överförs under ditt ägande efter det att avtalet slutar.

Det här betalar du

Deponering av inköpet av utrustning (till exempel din gamla utrustning) och månatligt hyresköp enligt kontraktet.

Leasing

En flexibel finansieringslösning som inte binder företagets likviditet och där leasingavgifterna är kända under hela avtalsperioden.

Så här funkar det

 • I detta arrangemang äger Nordea Finans fordonen, maskinerna och utrustningen.
 • Ditt företag betalar en månatlig leasingavgift som berättigar dig och ditt företag att använda leasingobjektet.

Fördelar

 • Finansiering på upp till 100 procent. 
 • Hela leasingavgiften är avdragsgill i beskattningen.
 • En förmånlig finansieringslösning
 • Inga kostnader för lagfart
 • Ingen moms på inköpspriset 
 • Du har full dispositionsrätt – precis som vid köp.
 • Binder inte företagets likviditet.
 • Leasing kan bli aktuell för nästan alla maskiner och anordningar – både nya och begagnade.
 • Du kan välja mellan finansieringsleasing eller serviceleasing 

Det här betalar du 

Du betalar leasingavgiften månatligen på förhand eller per kvartal under avtalsperioden enligt leasingavtalet. 

Leasingavgiften kan vara fast eller rörlig. 

Under leasingperioden kan du förlänga avtalet, köpa objektet eller hitta en köpare av objektet.

Borgen

Den materiel som skaffas genom leasingavtal utgör säkerhet.

Företagslån

En flexibel och förutsebar finansieringslösning – du vet vad du betalar varje månad. 

Så här funkar det

 • När du tar lån blir företaget ägaren till de köpta objekten. 
 • Du kan välja fast eller rörlig ränta för lånet.

Fördelar

 • Du kan dra av momsen.
 • Du kan välja en lämplig typ av lån för företaget.
 • Du kan avskriva investeringen.

Borgen

Du ska ställa borgen som kan vara en fastighetsinteckning, företagsinteckning eller personborgen.

Det här betalar du

Du återbetalar lånet (räntor och amorteringar) under den avtalade lånetiden.

Tre tips för hur du får valuta för pengarna

Bedöm för- och nackdelar med ett begagnat objekt i stället för ett nytt

Lönar det sig att köpa en ny maskin eller bil, eller är en begagnad lika bra? När du planerar att skaffa ny materiel för företaget är det bra att titta på webbplatser för begagnade maskiner och bilar. En maskin och en bil tappar normalt en oproportionerligt stor andel av värdet under första och andra året, även om den i praktiken ofta är lika bra som en ny. 

En begagnad bil eller maskin kan dock kräva mer underhåll, vilket kan innebära större driftskostnader. Vi rekommenderar att du utreder olika alternativ och om det är värt att köpa ny eller begagnad utrustning.

Be om råd av en expert – be om flera offerter

Kartläggning av olika alternativ och förhandlingar med olika parter kan vara tidskrävande, men detta förbättrar dina möjligheter att hitta den optimala lösningen för ditt företag. Vi rekommenderar att du kontaktar minst två tillverkare eller återförsäljare för att få en realistisk bild av utbudet på marknaden. Du kan också diskutera med olika representanter för personalen. 

Det gäller också att förbereda sig på förhandlingar omsorgsfullt. Se till att företaget har en klar bild av utrustningens användningssyfte och roll som produktionsfaktor samt hur länge utrustningen kommer att användas. Ju bättre tillverkarens eller återförsäljarens representant känner till din situation, desto bättre kan hen erbjuda dig den lämpligaste lösningen. 

Analysera möjligheterna och förutsättningarna i detalj

Detaljerna är ofta avgörande. Om den första bilen eller maskinen som du erbjuds inte helt motsvarar ditt företags behov och budget hittar du sannolikt en bättre (eller förmånligare) lösning hos en annan leverantör.

Diskutera med dina bekanta eller kolleger som har erfarenheter av maskiner och bilar som du söker, och läs alltid igenom den finstilta texten i avtal och offerter. Det kan finnas många orsaker till att två leverantörer erbjuder avvikande priser:

 • Ingår garanti och underhåll?
 • Hur lång är leveranstiden?
 • Kan återförsäljaren serva modellen?

Behöver du finansiering för ditt företag?

Fyll i ansökan och vi kommer att kontakta dig!

Ansök om finansiering