Företagslån som anpassats efter dina behov

Eurolån är ett företagslån med vilket du behändigt finansierar olika investeringar eller till exempel en expansion av företagsverksamheten. Lånetiden och övriga finansieringsvillkor för eurolån avtalas alltid flexibelt efter ditt företags behov.

Fördelar med företagslån för ditt företag

 • Företagslån, dvs. Eurolån är ett flexibelt finansieringsalternativ. Vi skräddarsyr en lämplig lösning för ditt företag.

 • Det är möjligt att anpassa företagslånets räntor, lånetid, återbetalningssätt, amorteringsfria perioder samt övriga lånevillkor efter ditt företags behov.

 • Företagslån gör det möjligt för dig att utveckla, expandera eller förnya företagsverksamheten. Då ett företag gör investeringar satsar det samtidigt på sin konkurrenskraft och framtida affärsverksamhet.

Du kan använda företagslån till att

 • förnya maskinbeståndet
 • skaffa större verksamhetslokaler
 • utveckla, expandera eller förnya företagsverksamheten
 • göra andra nödvändiga investeringar för företagsverksamheten.

Med företagslån kan du göra stora investeringar som du kanske inte skulle ha råd med utan finansiering. Investeringar kan vara livsviktiga för företaget om exempelvis maskinbeståndet har föråldrats och företaget därför inte är lika konkurrenskraftigt som tidigare och riskerar att halka efter andra aktörer i branschen. Företaget gör emellertid klokt i att investera också då det går bra.

Så här ansöker du om företagslån

Som kund hos Nordea kan du ansöka om företagslån upp till 500.000 euro i nätbanken Nordea Business. Du kan också ansöka om företagslån behändigt på nordea.fi med hjälp av finansieringsansökan. 

Glöm inte att skicka de nödvändiga bilagorna via Omaposti! Utan bilagorna kan vi inte handlägga din låneansökan så försäkra dig om att du har följande information till hands:

 • information om företagets ägarförhållanden
 • bokslut (resultat- och balansräkning) eller rörelseintäkter året innan
 • beskrivning av företaget och följande års budget
 • affärsplan (nya företag).

Företagslån, dvs. Eurolån är ett finansieringsalternativ som kan skräddarsys helt efter dina behov

Nordea erbjuder sina företagskunder Eurolån. I villkoren för lånet beaktas företagets ekonomiska situation, betalningsförmåga och eventuella andra behov. Då vi beviljar ditt företag ett lån skräddarsyr vi lånet så att det passar just ditt företags situation. Genom låneförhandlingar kommer vi överens om lånetiden, återbetalningssättet, tidpunkten för amorteringsfria perioder och alla andra lånevillkor. Vårt mål är att du får ett lån som både vi som bank och du som företagare kan vara nöjda med.

Vid behov kan vi avtala om ändringar i lånevillkoren under lånetiden. Detta gör företagslånet ännu flexiblare. Inte ens den klokaste företagaren kan förutspå vad framtiden för med sig. Därför är det bra att villkoren för företagslånet kan anpassas efter behov. Världen behöver alltså inte gå under även om det sker oväntade förändringar i företagets affärsverksamhet. Dessutom är det möjligt att avtala om olika ränteskydd för företagslånet.

Kontakta oss om du vill veta mer om att ansöka om företagslån eller egenskaperna och villkoren för lånet.

Du är kanske också intresserad av dessa ämnen som är relaterade till företagsfinansiering

Överväger du ännu olika finansieringsmöjligheter? I vår guide får du ytterligare information om olika finansieringsalternativ för företag.

Företagets lånekalkylator är ett utmärkt hjälpmedel då du planerar hur stort lån du ska ta. Kom ihåg att vi gärna hjälper dig att hitta ett lämpligt finansieringsalternativ för ditt företag!

Som företagare vet du att riskhantering är väsentlig för företagsverksamhetens kontinuitet. Då du tar företagslån uppmuntrar vi dig att överväga att förse lånet med ränteskydd eftersom ränteskyddet garanter att du har överenskomna gränser för dina lånekostnader även om räntorna skulle stiga.

Då du förhandlar om lån med oss är det nödvändigt att också diskutera hurdan säkerhet du ska ställa för lånet. Läs mer om hurdan säkerhet som skulle passa ditt företagslån

Söker du ett enkelt finansieringsalternativ utan säkerhet? Företagets Flexkredit är ett snabbt företagslån upp till 25 000 euro utan säkerhet. 

Vanliga frågor om företagslån