Kodappen

När du använder kodappen kan du slopa kodkortet på papper och behöver inte längre stryka över koder. Med appen kan du identifiera dig och bekräfta transaktioner i nät- och mobilbanken samt Nordea Kundtjänst. Dessutom kan du identifiera dig hos andra tjänsteleverantörer. Med appen kan du också tryggt bekräfta betalningar av dina inköp på nätet.

Vad är kodappen?

Kodappen är en del av Nordeas bankkoder. Kodappen är en app som laddas ned på mobila enheter. Med hjälp av den kan du identifiera dig och bekräfta transaktioner i nät- och mobilbanken och Nordea Kundtjänst.

Tips: Ladda ned kodappen på flera mobila enheter.

Fördelar med kodappen:

 • Du har alltid bankkoderna med dig i din mobila enhet.
 • Du behöver inte längre ha ett separat kodkort och stryka över koder.
 • Koderna tar inte slut.
 • Appen är lätt och trygg att använda.
 • Du gör lätt en tilläggsbekräftelse av betalningarna.
 • Du försäkrar dig om att samtalet kommer från Nordea.
 • Du identifierar dig enkelt hos andra tjänsteleverantörer, såsom FPA.
 • Du kan tryggt bekräfta betalningar av dina inköp på nätet.
Ibruktagande för företagskunder

Så här börjar du använda appen

1.

Ladda ned appen Koder i appbutiken för din mobila enhet. Om du redan har kodappen till exempel för privatbruk kolla instruktionerna för hur du kan lägga till ett annat användarkonto nere på sidan.Öppnas i nytt fönster

2.

Då du har laddat ned appen ta i bruk kodappen i nätbanken.

3.

Efter att du bekräftat ibruktagningen i nätbanken får du en aktiveringskod till appen till nätbankens post. Du får en tillfällig pinkod per brev inom 2–5 dagar. Du behöver båda för att aktivera appen Koder.
Vänligen ange inte aktiveringskoden i appen innan du har fått pinkoden per brev.

4.

När du har fått den tillfälliga pinkoden per brev kan du gå vidare till följande skede och fortsätta att ta i bruk appen på din mobila enhet. Du behöver både aktiveringskoden och den tillfälliga pinkoden för att ta i bruk appen.
Ibruktagande i Nätbanken
Ibruktagande i din mobila enhet
Lägga till ett annat användarkonto

Ladda ned Kodappen nu

Ladda ned

Säkerhet 

Trygg användning av bankkoder

Bankkoderna är alltid personliga. Ge aldrig dina bankkoder till någon annan. Lär dig ditt användar-ID och kodappens pinkod utantill. Förvara användar-ID:t separat från kodappen.

Så här fungerar appen

När du ger din personliga pinkod i kodappen ger appen dig transaktionsspecifika engångskoder. Om din mobila enhet har dataförbindelse skickar appen koden automatiskt till Nordea i ett skyddat nätverk. Utan dataförbindelse visar appen koden i din mobila enhet. Kopiera den därifrån till tjänsten du använder.

Appens säkerhet grundar sig på fyra element: Pinkoden, den mobila enheten, koderna och förbindelsen. Kom ihåg att alltid se till att den enhet som du använder är skyddad med en lösenkod. Före bekräftelse ska du kontrollera varje transaktion och att det är du som har utfört den.

Pinkod

 • Bara du ska veta din pinkod.
 • Pinkoden är app- och enhetsspecifik.
 • Appen låser sig för 24 timmar om du slår in fel pinkod fem gånger i rad.
 • Pinkoden sparas inte på den mobila enheten utan den raderas ur minnet genast efter att engångskoden har beräknats.

Mobil enhet

 • Kodappen är kopplad till en viss mobil enhet. Om någon försöker kopiera appen till en annan enhet, fungerar kopian inte.
 • Andra appar i enheten kommer inte åt uppgifterna i kodappen.
 • Om någon gör ett dataintrång i enheten raderar appen alla uppgifter i kodappen automatiskt.

Nyckeltal

 • Appen skickar koder till banken i bakgrunden.
 • Engångskoderna är differentierade enligt användningsändamålet: Inloggning, bekräftelse och identifiering.
 • Koderna i kodappen är händelsespecifika engångskoder.
 • Koderna som används för bekräftelse gäller endast under en viss tid.

Kommunikation

 • Kommunikationen mellan kodappen och Nordea är SSL-/TSL-krypterad.

Med vilka enheter fungerar appen?

Kodappen kan användas med iPhone-, Android- och Windows Phone-telefoner samt iPad- och Android-pekplattor.

 • iOS 9 eller nyare
 • Android version 2.3.3 och nyare
 • Windows Phone 8 och nyare