Kodappen

Med appen kan du identifiera dig och bekräfta transaktioner i nät- och mobilbanken samt Nordea Kundtjänst. Dessutom kan du identifiera dig hos andra tjänsteleverantörer. Med appen kan du också tryggt bekräfta betalningar av dina inköp på nätet. På den här sidan hittar du instruktioner om hur du tar i bruk kodappen.

Bästa kund,

Vänligen notera att det inte längre går att använda kodkort på papper.

För att logga in i din nätbank behöver du i fortsättningen antingen en kodapp eller kodkalkylator. Om du ännu inte har en aktiveringskod och tillfällig pinkod som du behöver för att aktivera kodappen får du dem genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525. Därefter kan du omedelbart börja använda kodappen. Alternativt kan du också beställa en kodkalkylator. Läs mer om kodkalkylatorn.

Vad är kodappen?

Kodappen är en del av Nordeas bankkoder. Kodappen är en app som laddas ned på mobila enheter. Med hjälp av den kan du identifiera dig och bekräfta transaktioner i nät- och mobilbanken och Nordea Kundtjänst.

Tips: Ladda ned kodappen på flera mobila enheter.

Fördelar med kodappen

 • Du har alltid bankkoderna med dig i din mobila enhet.
 • Du behöver inte längre ha ett separat kodkort och stryka över koder.
 • Koderna tar inte slut.
 • Appen är lätt och trygg att använda.
 • Du gör lätt en tilläggsbekräftelse av betalningarna.
 • Du försäkrar dig om att samtalet kommer från Nordea.
 • Du kan tryggt bekräfta betalningar av dina inköp på nätet.

Med vilka enheter fungerar appen?

Kodappen kan användas med iPhone och Android-telefoner samt iPad- och Android-pekplattor med följande operativsystemsversioner:

 • iOS 10 eller nyare
 • Android 6 eller nyare.

Ladda ned Kodappen nu

Ladda ned
Börja använda kodappen som företagskund

Så här börjar du använda kodappen

Ladda ner appen Nordea Koder i appbutiken för din smarttelefon eller surfplatta. Om du redan använder kodappen för att sköta dina personliga bankärenden kan du enkelt lägga till en användarprofil för ditt företag i samma app.

 1. Du behöver en aktiveringskod och en tillfällig pinkod för att aktivera kodappen. Du får koderna genom att ringa Nordea Business Centre 0200 2525.
 2. Du kan aktivera appen när du har fått båda koderna. I appen ser du vad du ska göra i olika skeden. Ange aktiveringskoden och den tillfälliga pinkoden i appen. 
 3. Välj en personlig pinkod som du i fortsättningen använder alltid då du loggar in eller bekräftar betalningar. Namnge också din användarprofil.
 4. Kodappen är nu klar att använda.
Lägg till ett annat användarkonto
Om du byter eller tappar din telefon

Så här börjar du använda kodappen

Ladda ner appen Nordea Koder i appbutiken för din smarttelefon eller surfplatta. Om du redan använder kodappen för att sköta dina personliga bankärenden kan du enkelt lägga till en användarprofil för ditt företag i samma app.

 1. Du behöver en aktiveringskod och en tillfällig pinkod för att aktivera kodappen. Du får koderna genom att ringa Nordea Business Centre 0200 2525.
 2. Du kan aktivera appen när du har fått båda koderna. I appen ser du vad du ska göra i olika skeden. Ange aktiveringskoden och den tillfälliga pinkoden i appen. 
 3. Välj en personlig pinkod som du i fortsättningen använder alltid då du loggar in eller bekräftar betalningar. Namnge också din användarprofil.
 4. Kodappen är nu klar att använda.

Så här lägger du till en ny användarprofil i Nordea Koder

Då du skapar flera användarprofiler kan du med samma kodapp sköta både dina personliga och flera företags bankärenden.

 1. Öppna Nordea Koder och klicka på menyn uppe till höger.
 2. Välj ”Lägg till användare”.
 3. Välj Nordea Suomi.
 4. Välj språk.
 5. Lägg till en användare enligt de anvisningar som du ser i appen.

Tips: Ladda ner Nordea Koder på flera mobila enheter. På så sätt försäkrar du dig om att du kan sköta dina bankärenden smidigt ifall din mobila enhet försvinner eller går sönder.

Vad ska du göra om du byter eller tappar din telefon?

 • Logga in i Nordea Business nätbank med kodappen i din gamla mobila enhet eller kodkalkylatorn.  Om du inte har möjlighet att logga in i nätbanken, kontakta Nordea Business Centre.  
 • Hämta kodappen i appbutiken och installera den till din nya mobila enhet.
 • Du behöver både en engångskod för aktivering och en tillfällig pinkod för att kunna börja använda appen. 
 • Observera! Om du matar in aktiveringskoden innan du får den tillfälliga pinkoden, fungerar aktiveringskoden inte längre.

Om möjligt installera kodappen till flera mobila enheter. 

Säkerhet

Trygg användning av bankkoder

Ge aldrig dina bankkoder till någon annan. Lär dig ditt användar-ID och kodappens pinkod utantill. Förvara användar-ID:t separat från kodappen.

Så här fungerar appen

När du ger din personliga pinkod i kodappen ger appen dig transaktionsspecifika engångskoder. Om din mobila enhet har dataförbindelse skickar appen koden automatiskt till Nordea i ett skyddat nätverk. Utan dataförbindelse visar appen koden i din mobila enhet. Kopiera den därifrån till tjänsten du använder.

Appens säkerhet grundar sig på fyra element: Pinkoden, den mobila enheten, koderna och förbindelsen. Kom ihåg att alltid se till att den enhet som du använder är skyddad med en lösenkod. Före bekräftelse ska du kontrollera varje transaktion och att det är du som har utfört den.

Pinkod

Pinkod

 • Bara du ska veta din pinkod.
 • Pinkoden är app- och enhetsspecifik.
 • Appen låser sig för 24 timmar om du slår in fel pinkod fem gånger i rad.
 • Pinkoden sparas inte på den mobila enheten utan den raderas ur minnet genast efter att engångskoden har beräknats.
Nyckeltal
Mobil enhet
Kommunikation

Pinkod

 • Bara du ska veta din pinkod.
 • Pinkoden är app- och enhetsspecifik.
 • Appen låser sig för 24 timmar om du slår in fel pinkod fem gånger i rad.
 • Pinkoden sparas inte på den mobila enheten utan den raderas ur minnet genast efter att engångskoden har beräknats.

Nyckeltal

 • Appen skickar koder till banken i bakgrunden.
 • Engångskoderna är differentierade enligt användningsändamålet: Inloggning, bekräftelse och identifiering.
 • Koderna i kodappen är händelsespecifika engångskoder.
 • Koderna som används för bekräftelse gäller endast under en viss tid.

Mobil enhet

 • Kodappen är kopplad till en viss mobil enhet. Om någon försöker kopiera appen till en annan enhet, fungerar kopian inte.
 • Andra appar i enheten kommer inte åt uppgifterna i kodappen.
 • Om någon gör ett dataintrång i enheten raderar appen alla uppgifter i kodappen automatiskt.

Kommunikation

Kommunikationen mellan kodappen och Nordea är SSL-/TSL-krypterad.

Kodappen kan användas på Apple och Android mobilenheter i följande versioner:

 • iOS 10 eller nyare
 • Android 6 eller nyare eller Android 4