Appen Nordea ID för företagskunder

Nordeas kodapp heter nu appen Nordea ID. Med appen kan du identifiera dig och bekräfta transaktioner i nät- och mobilbanken samt Nordea Business Centre. På den här sidan hittar du instruktioner om hur du tar i bruk kodappen.

Vad är kodappen?

Nordea ID är en app som du laddar ner på en smarttelefon eller surfplatta. Med appen kan du

 • logga in i nät- och mobilbanken
 • betala dina köp tryggt på nätet
 • identifiera dig i Nordea Business Centre

Tips: Ladda ner och aktivera appen Nordea ID genast på två olika enheter. Då kan du vara säker på att du har ett identifieringsverktyg även om din smarttelefon eller surfplatta går sönder eller försvinner.

Om du kan inte använda Nordea ID, alternativt kan du också beställa en kodkalkylator. Läs mer om kodkalkylatorn.

Fördelar med kodappen

 • Du har alltid bankkoderna med dig i din mobila enhet.
 • Koderna tar inte slut.
 • Appen är lätt och trygg att använda.
 • Du gör lätt en tilläggsbekräftelse av betalningarna.
 • Du försäkrar dig om att samtalet kommer från Nordea.
 • Du kan tryggt bekräfta betalningar av dina inköp på nätet.

Med vilka enheter fungerar appen?

Kodappen kan användas med iPhone och Android-telefoner samt iPad- och Android-pekplattor med följande operativsystemsversioner:

 • iOS 10 eller nyare
 • Android 6 eller nyare.
Börja använda kodappen som företagskund

Så här börjar du använda kodappen

Ladda ner appen Nordea ID i appbutiken för din smarttelefon eller surfplatta. Om du redan använder kodappen för att sköta dina personliga bankärenden kan du enkelt lägga till en användarprofil för ditt företag i samma app.

 1. Du behöver en aktiveringskod och en tillfällig pinkod för att aktivera kodappen. Du får koderna genom att ringa Nordea Business Centre 0200 2525.
 2. Du kan aktivera appen när du har fått båda koderna. I appen ser du vad du ska göra i olika skeden. Ange aktiveringskoden och den tillfälliga pinkoden i appen. 
 3. Välj en personlig pinkod som du i fortsättningen använder alltid då du loggar in eller bekräftar betalningar. Namnge också din användarprofil.
 4. Kodappen är nu klar att använda.
Så här aktiverar du appen på nytt på en annan enhet med hjälp av den enhet som du redan använder
Lägg till ett annat användarkonto
Om du byter eller tappar din telefon

Så här börjar du använda kodappen

Ladda ner appen Nordea ID i appbutiken för din smarttelefon eller surfplatta. Om du redan använder kodappen för att sköta dina personliga bankärenden kan du enkelt lägga till en användarprofil för ditt företag i samma app.

 1. Du behöver en aktiveringskod och en tillfällig pinkod för att aktivera kodappen. Du får koderna genom att ringa Nordea Business Centre 0200 2525.
 2. Du kan aktivera appen när du har fått båda koderna. I appen ser du vad du ska göra i olika skeden. Ange aktiveringskoden och den tillfälliga pinkoden i appen. 
 3. Välj en personlig pinkod som du i fortsättningen använder alltid då du loggar in eller bekräftar betalningar. Namnge också din användarprofil.
 4. Kodappen är nu klar att använda.

Med hjälp av QR-koden kan du använda appen Koder på flera enheter

Du gör klokt i att se till att du kan logga in med fler än en enhet. Om din telefon till exempel går sönder är det mycket praktiskt med tanke på dina bankärenden att du har laddat ner appen även på en annan enhet eller skaffat en kodkalkylator. Du kan

 • ladda ner kodappen både på en smarttelefon och surfplatta
 • lägga till din användarprofil i till exempel din makes kodapp. 

Om du har appen Koder exempelvis på din smarttelefon kan du med hjälp av telefonen aktivera appen även på en surfplatta. Det är lätt att aktivera appen med hjälp av QR-koden, och då behöver du inte separata aktiveringskoder.

Så här lägger du till en användarprofil i kodappen

Du kan lägga till flera användarprofiler i en och samma kodapp. 

 1. Öppna kodappen i den enhet i vilken du vill lägga till en användarprofil.
 2. Öppna inställningarna och välj Lägg till användare.
 3. Försätt med QR-koden enligt punkt 4 i anvisningarna.

Aktivering med QR-koden 

Från en gammal till en ny enhet

 1. Ladda ner kodappen på en ny enhet i appbutiken. 
 2. Försäkra dig om att du har den nyaste versionen av kodappen både på den gamla och den nya enheten och att båda enheterna är anslutna till internet. Enheterna kan anslutas till nätet med hjälp av mobildata (sim-kort), trådlöst nätverk (wi-fi) eller genom att ansluta till en annan enhets nätuppkoppling.
 3. Kontrollera vilken version av kodappen som är den nyaste i din enhets appbutik. Du hittar appversionen genom att öppna kodappen och välja ”Hjälp”. Versionsnumret finns längst ner på sidan. Du gör klokt i att aktivera automatisk uppdatering av kodappen i din smarta enhets inställningar. På så sätt säkerställer du att du alltid använder den nyaste versionen. 
 4. Öppna kodappen på den nya enheten och välj din kundgrupp.
 1. Välj Nordea Finland.
 2. Välj det språk på vilket du vill använda kodappen. 
 3. Välj ”Företagskund”.
 4. Välj ”Ta i bruk på denna enhet” och följ anvisningarna i appen.
 5. Gå tillbaka till den gamla enheten.
 6. Välj användaren som du vill aktivera kodappen för på den nya enheten.
 7. Välj ”Ta i bruk på en annan enhet”.
 8. Ge ditt Nordea Business-användar-ID och kodappens pinkod.
 9. Appen skapar nu en QR-kod som du kan använda för att aktivera kodappen på den andra enheten.
 10. Skanna sedan QR-koden som visas i din gamla enhet med den nya enheten. QR-kodläsaren öppnas automatiskt efter att du har tagit del av instruktionerna i den nya enheten.
 11. Då QR-koden lästs kan du skapa en egen pinkod och ge ditt användarkonto ett namn. 
 12. Kodappen har nu aktiverats och du kan stänga den gamla enheten.

Så här lägger du till en ny användarprofil i Nordea Koder

Då du skapar flera användarprofiler kan du med samma kodapp sköta både dina personliga och flera företags bankärenden.

 1. Öppna Nordea ID och klicka på menyn uppe till höger.
 2. Välj ”Lägg till användare”.
 3. Välj Nordea Suomi.
 4. Välj språk.
 5. Lägg till en användare enligt de anvisningar som du ser i appen.

Tips: Ladda ner Nordea ID på flera mobila enheter. På så sätt försäkrar du dig om att du kan sköta dina bankärenden smidigt ifall din mobila enhet försvinner eller går sönder.

Vad ska du göra om du byter eller tappar din telefon?

 • Logga in i Nordea Business nätbank med kodappen i din gamla mobila enhet eller kodkalkylatorn.  Om du inte har möjlighet att logga in i nätbanken, kontakta Nordea Business Centre.  
 • Hämta kodappen i appbutiken och installera den till din nya mobila enhet.
 • Du behöver både en engångskod för aktivering och en tillfällig pinkod för att kunna börja använda appen. 
 • Observera! Om du matar in aktiveringskoden innan du får den tillfälliga pinkoden, fungerar aktiveringskoden inte längre.

Om möjligt installera kodappen till flera mobila enheter. 

Säkerhet

Trygg användning av bankkoder

Ge aldrig dina bankkoder till någon annan. Lär dig ditt användar-ID och kodappens pinkod utantill. Förvara användar-ID:t separat från kodappen.

Så här fungerar appen

När du ger din personliga pinkod i kodappen ger appen dig transaktionsspecifika engångskoder. Om din mobila enhet har dataförbindelse skickar appen koden automatiskt till Nordea i ett skyddat nätverk. Utan dataförbindelse visar appen koden i din mobila enhet. Kopiera den därifrån till tjänsten du använder.

Appens säkerhet grundar sig på fyra element: Pinkoden, den mobila enheten, koderna och förbindelsen. Kom ihåg att alltid se till att den enhet som du använder är skyddad med en lösenkod. Före bekräftelse ska du kontrollera varje transaktion och att det är du som har utfört den.

Pinkod

Pinkod

 • Bara du ska veta din pinkod.
 • Pinkoden är app- och enhetsspecifik.
 • Appen låser sig för 24 timmar om du slår in fel pinkod fem gånger i rad.
 • Pinkoden sparas inte på den mobila enheten utan den raderas ur minnet genast efter att engångskoden har beräknats.
Nyckeltal
Mobil enhet
Kommunikation

Pinkod

 • Bara du ska veta din pinkod.
 • Pinkoden är app- och enhetsspecifik.
 • Appen låser sig för 24 timmar om du slår in fel pinkod fem gånger i rad.
 • Pinkoden sparas inte på den mobila enheten utan den raderas ur minnet genast efter att engångskoden har beräknats.

Nyckeltal

 • Appen skickar koder till banken i bakgrunden.
 • Engångskoderna är differentierade enligt användningsändamålet: Inloggning, bekräftelse och identifiering.
 • Koderna i kodappen är händelsespecifika engångskoder.
 • Koderna som används för bekräftelse gäller endast under en viss tid.

Mobil enhet

 • Kodappen är kopplad till en viss mobil enhet. Om någon försöker kopiera appen till en annan enhet, fungerar kopian inte.
 • Andra appar i enheten kommer inte åt uppgifterna i kodappen.
 • Om någon gör ett dataintrång i enheten raderar appen alla uppgifter i kodappen automatiskt.

Kommunikation

Kommunikationen mellan kodappen och Nordea är SSL-/TSL-krypterad.

Kodappen kan användas på Apple och Android mobilenheter i följande versioner:

 • iOS 10 eller nyare
 • Android 6 eller nyare eller Android 4