Som arbetsgivare ska du teckna en ArPL-försäkring som säkerhetsställer dina anställdas pensionsskydd

Enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) är arbetsgivaren skyldig att ordna pensionsskydd åt sina anställda. I praktiken betyder det att arbetsgivaren måste teckna en ArPL-försäkring för sina arbetstagare samt delta i kostnaderna genom att betala sin del av pensionsförsäkringsavgifterna. Utöver pensionen tryggar ArPL-försäkringen även arbetstagarnas utkomst mot risker som kan orsaka långvariga skador såsom arbetsoförmåga.

Teckna en ArPL-försäkring då

  • du anställer en arbetstagare i ett anställningsförhållande, 
  • din arbetstagare är 18–69 år och
  • den lön som du betalar för arbetet är minst 68,57 euro per månad.  

När behöver jag en ArPL-försäkring?

  • Du behöver en ArPL-försäkring då du anställer din första arbetstagare i ett anställningsförhållande. 
  • Som arbetsgivare är det ditt lagstadgade ansvar att teckna en ArPL-försäkring och meddela inkomsterna till Skatteförvaltningens inkomstregister. 
  • Du ska teckna en ArPL-försäkring senast då du gör den första löneanmälan till inkomstregistret eftersom du behöver ArPL-försäkringsnumret när ska lämna in anmälan. 
  • Du ska anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret inom fem dagar från lönebetalningen.  

ArPL-avgift

  • Försäkringsavgifterna fastställs utifrån de löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret. År 2024 är den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften 24,81 % av arbetstagarens lön.  
  • Arbetsgivaren och arbetstagaren betalar var sin andel av försäkringsavgiften. Arbetsgivarens andel av försäkringsavgiften är i genomsnitt 17,39 %. Arbetstagarens andel av försäkringsavgiften beror på hens ålder och är antingen 7,15 % (för personer under 53 eller över 62 år) eller 8,65 % (för personer i 53–62 års ålder) av lönen. 
  • Som arbetsgivare tar du ut arbetstagarens avgiftsandel från lönen och betalar hela arbetspensionsavgiften till pensionsförsäkringsbolaget. 

Nordea erbjuder ArPL-försäkring i samarbete med Varma

Teckna en ArPL- eller FöPL-försäkring

Teckna försäkring Öppnas i nytt fönster