Så här kommer du igång med hållbarhetsarbetet

På den här sidan hittar du en plan med fem steg för att komma igång med hållbarhetsarbetet.

Börja med de områden som har den största påverkan

Börja med de områden där ditt företag har störst påverkan och kan bidra mest. Att försöka göra allt på en gång kan bli både tungt och resurskrävande. När du kommit igång kan du utveckla ditt hållbarhetsarbete stegvis, till exempel genom att följa stegen i guiden nedan. Läs mer om de fem stegen i guiden på den här sidan.

Fem steg till hållbarhet

Funderar du på hur du kan komma igång med hållbarhetsarbetet? Vi rekommenderar att du tar ett steg i taget. Ditt företag behöver inte ha överblick över alla hållbarhetsförutsättningar. Det viktigaste är att du väljer ett område att börja med, och sedan går du vidare i rätt riktning. Följ våra fem steg för att komma igång. 

1. Lagar och bestämmelser

Se till att ditt företag följer lagar och bestämmelser

Börja med att se till att ditt företag lever upp till de grundläggande regler och lagar som gäller i din bransch. Ta reda på vad som är standard och praxis inom branschen och hur de genomförs i ditt företag. Du kan till exempel göra upp en hållbarhetsrapport där dina intressenter ser hurdant hållbarhetsarbete ditt företag gör.

2. Intressenter
3. FN:s mål för hållbar utveckling
4. Hållbarhetsrisker
5. Handlingsplan

Ditt företag kan investera hållbart och finansiera grönt

Alla företag behöver finansiering. Ekonomin är central i företagande och också ett område där ditt företag kan göra stor skillnad genom hållbara val. Vi erbjuder hållbara sparprodukter och lånelösningar som kan gynna ditt företag.  

Läs mer om våra gröna produkter nedan: