Kontaktuppgifter i Finland- Företagskunder

Nordea Business Centre Öppnas i nytt fönster

Betjäningstid för telefontjänst vardagar klockan 9.00–16.30. Samtalets pris lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift. Identifiera dig med bankkoder så får du snabbare betjäning och kan tryggt sköta företagets bankärenden. Ring Nordea Business Centre, tel. 0200 2525.

Läs mer om Nordea Business Centre Öppnas i nytt fönster

Betalningsrådgivning för företag Öppnas i nytt fönster

Betjäningstid vardagar klockan 9.00–16.30. Samtalspris lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift. Betalningsrådgivningen betjänar dig i frågor om företagets elektroniska betalningsrörelse. Ring betalningsrådgivning, tel. 0200 67220.

Läs mer om betalningsrådgivning för företag Öppnas i nytt fönster

Kontor och automater i Finland

Här kan du söka kontorens och automaternas läge, tjänster och öppettider.

Sök närmaste kontor eller automat

Kundtjänst för företagskort Öppnas i nytt fönster

Nordea Business MasterCard och First Card kort. Frågor om kort på finska, svenska och engelska.

Läs mer om företagskort Öppnas i nytt fönster

Om kortet förkommer 020 333 Öppnas i nytt fönster

Du kan göra en anmälan om förkommet kort också per telefon till Nordea Kundtjänst eller personligen till närmaste Nordeakontor under dess öppettider.

Läs mer om förkomna kort Öppnas i nytt fönster

Ändra adressen så här Öppnas i nytt fönster

Vi får adressändringar i Finland och utomlands direkt från Befolkningsregistercentralen och det räcker alltså att du sänder din officiella adressändring dit

Läs mer om adressändringar Öppnas i nytt fönster

Dotterbolag i Finland

Nordea Livförsäkring Öppnas i nytt fönster

Vi betjänar privat- och företagskunder på Nordea Banks kontor samt i Nordeas kundtjänst och nätbank.

Läs mer om Nordea Livförsäkring Öppnas i nytt fönster