Nordea Funds Ab

Nordea Funds Ab är en innovativ förvaltare av högklassiga fonder som skapar mervärde för placeraren.

Information om Nordea Funds Ab

Nordea Funds Ab är en del av Nordeakoncernen, som är den största finansgruppen i Norden och en av de största bankerna i Europa. Fondbolaget har tillgång till hela koncernens placeringsexpertis och resurser.

Med cirka 100 fonder är Nordeas omfattande fondutbud ett av de största på den finska marknaden. Utöver det marknadsför Nordea i Finland närmare 80 Luxemburgregistrerade Nordea SICAV-fonder.

Nordea Funds Ab är en innovativ förvaltare av högklassiga fonder som skapar mervärde för placeraren. De grundläggande elementen i fondverksamheten är pålitlighet, öppenhet och transparens, en aktiv ägarpolicy samt ansvarsfulla och hållbara investeringar.

På den finska marknaden för placeringsfonder har Nordeafonderna varit marknadsledande under många år med en marknadsandel på cirka 41 %* (12/2022). Beroende på fondmarknaden rankades Nordeafonderna nummer två i Danmark enligt marknadspositionen och nummer tre i både Sverige och Norge.

* Enligt Finansinspektionen i Finlands fondstatistik.

Fondernas värderingsprinciper

Bekanta dig med information om de principerna som tillämpas vid värdering av fondernas placeringar (pdf, 124 KB)Öppnas i nytt fönster.

Fondbolagets firma var Nordea Fondbolag Finland Ab t.o.m. 11.12.2013.

Portföljförvaltning

Nordeafonderna och portföljförvaltning

Stor nordisk organisation, gedigen kompetens och brett utbud är en viktig konkurrensfördel.

Nordiska Nordea Investment Management (NIM) ansvarar för Nordeafondernas portföljförvaltning och institutionella kunders individuella kapitalförvaltning.

Enligt de undersökningar som har genomförts bland institutionella kunder är NIM en av de bästa kapitalförvaltarna i såväl Finland, Norge, Sverige som Danmark. De som deltog i undersökningen lyfte speciellt fram den internationella kompetensen och de högklassiga placeringstjänsterna.

NIM har tillgång till hela koncernens placeringsexpertis och resurser och sysselsätter cirka 250 placeringsexperter. En stor internationell organisation gör det möjligt för portföljförvaltarna att specialisera sig på olika sektorer såsom små och medelstora företag eller europeiska riskföretagslån, vilket i sin tur leder till ett mycket mångsidigt fondutbud.

NIM:s verksamhetsmodell är resultatet av ett målmedvetet och långsiktigt teamarbete. Som stöd i valet av placeringsobjekt har portföljförvaltarna sin globala analysverksamhet som omfattar olika sektorer och företag.

I det officiella fondprospektetÖppnas i nytt fönster ingår alla Finlandregistrerade Nordeafonder.

Bekanta dig med Nordeafondernas policy för utförande av order (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster samt policy för ansvarsfulla investeringar (pdf, 9 MB)Öppnas i nytt fönster (bilagorna är på engelska).

Ägarstyrning
Styrelse och revisorer samt kontaktinformation
Lön- och ersättningspolicy