Information om Nordea Funds Ab

Nordea Funds Ab är en del av Nordeakoncernen, som är den största finansgruppen i Norden och en av de största bankerna i Europa. Fondbolaget har tillgång till hela koncernens placeringsexpertis och resurser.

Med cirka 100 fonder är Nordea Funds omfattande fondutbud ett av de största på den finska marknaden. Utöver det marknadsför Nordea i Finland närmare 60 Luxemburgregistrerade Nordea SICAV-fonder.

Nordea Funds Ab är en innovativ förvaltare av högklassiga fonder som skapar mervärde för placeraren. De grundläggande elementen i fondverksamheten är pålitlighet, öppenhet och transparens, en aktiv ägarpolicy samt ansvarsfulla och hållbara investeringar.

På den finska marknaden för placeringsfonder har Nordeafonderna varit marknadsledande under många år med en marknadsandel på cirka 43 %* (12/2023). Beroende på fondmarknaden rankades Nordeafonderna nummer två i Danmark enligt marknadspositionen och nummer tre i både Sverige och Norge.

* Enligt den fondstatistik som Finans Finland (FA) har publicerat.

Fondernas värderingsprinciper

Bekanta dig med information om de principerna som tillämpas vid värdering av fondernas placeringarÖppnas i nytt fönster.

Fondbolagets firma var Nordea Fondbolag Finland Ab t.o.m. 11.12.2013.

Portföljförvaltning
Ägarstyrning
Styrelse och revisorer samt kontaktinformation
Lön- och ersättningspolicy