Fördelar med våra International Subsidiary Banking-tjänster

 • En samlad lösning för den nordiska marknaden
 • Hjälp med att utvidga verksamheten till andra nordiska länder
 • Det är enkelt att börja använda tjänsterna
 • Effektiva banktjänster i Norden
 • Internationella banktjänster flexibelt
 • Kundservice på engelska och nästan alla nordiska språk (svenska, norska, danska, finska)
 • Dokumentation på engelska och nästan alla nordiska språk (svenska, norska, danska, finska) 
 • Tillgång till Nordeas nordiska nätverk 
 • Genuint Nordisk kundupplevelse

Nordea är en av de största finanskoncernerna i Europa och den ledande banken på sina fyra hemmamarknader (Finland, Sverige, Norge och Danmark). Därför har vi utmärkta förutsättningar för att erbjuda ert företag banktjänster som får dotterbolagens verksamhet att löpa effektivt. 

Diskutera med våra experter

Mer information om vår Subsidiary Group-enhet, etablering av företag i Norden samt hur ni kan utvidga er verksamhet från ett nordiskt land till ett annat får ni genom att mejla oss på

ISGInternational@nordea.dk

ISGInternational@nordea.fi

ISGInternational@nordea.no

ISGInternational@nordea.se

Varför välja Nordea?

På Nordea har vi nästan 200 års erfarenhet av nordisk bankverksamhet. Vi har närmare 30 000 medarbetare som jobbar oförtröttligt för att våra kunder ska få bästa möjliga service och vi är tillgängliga dygnet runt.

Vi vet att för att nå framgång i internationell företagsverksamhet och global corporate banking måste man ha rätt nätverk och sköta det på ett bra sätt. 

Så oavsett om ni är nya kunder som vill dra nytta av det stöd ni kan få från Nordeas tjänster och resurser, eller ett nystartat företag som vill bygga upp en långsiktig affärsrelation så står vi på Nordea redo att ta hand om era behov i hela Norden. 

Kan vi hjälpa er?

mature businesswoman leading meeting in office small overlay

Planerar ni att starta företag i Finland, Sverige, Norge eller Danmark? Planerar ni att utöka er verksamhet i Norden? 

Tjänsterna Nordeas ISG-enhet erbjuder till internationella dotterbolag lämpar sig mycket väl för alla internationella och nordiska företag som vill utvidga sin verksamhet till ett annat nordiskt land och behöver hjälp med att hitta de rätta globala banklösningarna. 

International Subsidiary Banking-tjänsterna lämpar sig för er om ert företag

 • är en del av en nordisk eller multinationell koncern
 • har verksamhet och affärspartner på den lokala marknaden.

Vad kan vi stå till tjänst med?

businessman consulting customer small overlay

På Nordea vet vi att det kan vara svårt att driva företag utomlands och att hanteringen av flera dotterbolag och konton snabbt kan bli en överväldigande uppgift. 

Vår ISG-enhet (International Subsidiary Group) fungerar som er inkörsport till den nordiska marknaden och hjälper er med allt ni behöver av en affärsbank oavsett om ni är ett nystartat eller befintligt företag. 

Syftet med vår nordiska ISG-enhet är att erbjuda smidiga vardagstjänster till internationella företag – tjänster som finns i flera länder och som hjälper er att etablera er utomlands. 

Vårt erbjudande inom International Subsidiary Banking

ISG-enhetens tjänster inom international subsidiary banking ger Nordeas kunder den bästa bankupplevelsen i Norden. Vi erbjuder lösningar som skräddarsys efter era dotterbolags behov, och målet är att hjälpa er optimera er ekonomi och växa. 

Vi bistår våra kunder med att öppna konton och få tillgång till tjänster på våra fyra nordiska hemmamarknader. Våra kunder kan alltid vända sig till ISG-enheten om de behöver hjälp med något. 

Både moderbolagen och dotterbolagen får enkelt tillgång till tjänsterna och kan dra nytta av effektiva banktjänster, globala lösningar och Nordeas nordiska nätverk. Dessutom ger våra experter inom internationell bankverksamhet högklassig rådgivning. Som kund hos oss har ni också tillgång till våra förstklassiga valuta- och skyddslösningar.

Intresserad?

Låt Nordea hjälpa ert företag att växa över gränserna. Våra International Subsidiary Banking-tjänster erbjuder de bästa lösningarna för det.

Kontakta oss