Saknar ditt tillväxtföretag en pålitlig partner?

När företaget växer behöver det mycket kapital för affärsverksamheten och investeringarna. Därför är det viktigt att uppstartsföretag har lätt tillgång till finansiering. Vi erbjuder mångsidig finansiering även för snabb tillväxt och finansieringsbehov under uppstartsfasen. Våra experter hjälper dig att skräddarsy ett finansieringspaket som främjar aktivt ägande och ständig utveckling av din affärsverksamhet.

Kontakta oss!

Vår enhet för tillväxtbolag har specialiserat sig på att hjälpa ambitiösa uppstartsföretag att expandera.

Tillväxtlån

Tillväxtlån är ett verktyg för ett uppstartsföretag som redan hunnit komma igång med sin verksamhet. Med hjälp av tillväxtlånet kan företaget satsa på en kraftig ökning av omsättningen. Tillväxtlånet kopplas vanligtvis till ett eller flera finansieringsinstrument så att säkerhetsarrangemanget för hela finansieringspaketet blir ändamålsenligt.

Venture Funding

Venture Funding är ett servicekoncept som Nordea har utvecklat för att föra samman professionella investerare och förmögna privatplacerare med tillväxtföretag som behöver kapital. Venture Funding passar bra för mer erfarna och etablerade företag som är ute efter ett större finansieringspaket. 

Gräsrotsfinansiering

Gräsrotsfinansiering är en synlig metod att samla in nytt kapital digitalt. Den är en utmärkt finansieringskälla för uppstartsföretag som bedriver konsumentaffärsverksamhet och utnyttjar storytelling. Tack vare gräsrotsfinansieringen kan en stor mängd delägare och bidragsgivare göra små engångsplaceringar. 

Uppstartslån

Uppstartslån passar bra för ett företag i inledningsfas som redan har ingått konkreta avtal eller har starka förutsättningar för att generera kassaflöde. Säkerhetsvillkoren är flexibla och kan skräddarsys från fall till fall. 

Juniorlån

Med hjälp av juniorlån kan företaget finansiera tillväxt utan att ändra ägarandelarna. I vårt nätverk söker vi en partner med juniorlån som passar din situation för att komplettera företagets tillväxtlån hos oss.