Blanketter och protokoll

Protokoll

Nordea Bank Abp kräver vanligtvis inte protokoll av ett aktiebolags styrelse då bolaget tar upp lån eller ställer pant som säkerhet för sitt eget lån. Bolagsstämmans protokoll krävs alltid då det är fråga om bostadsaktiebolag. Då det krävs protokoll kan du använda mallarna nedan.

Protokollmallar för aktiebolags bolagsstämma
ProtokollmallarFastsättning
Beslut om upptagande av kreditBeslut om upptagande av kredit pdf (pdf, 156 KB)Öppnas i nytt fönster
Särpant för annans skuldSärpant för annans skuld pdf (pdf, 39 KB)Öppnas i nytt fönster
Generell pant för annans skuldGenerell pant för annans skuld pdf (pdf, 37 KB)Öppnas i nytt fönster
Särpant för egna krediterSärpant för egna krediter pdf (pdf, 94 KB)Öppnas i nytt fönster
Generell pant för egna krediterGenerell pant för egna krediter pdf (pdf, 91 KB)Öppnas i nytt fönster
Protokollmallar för bostadsaktiebolags bolagsstämma
ProtokollmallarFastsättning
Protokoll för Bostadsaktiebolags bolagsstämmaProtokoll för Bostadsaktiebolags bolagsstämma pdf (pdf, 179 KB)Öppnas i nytt fönster
Bostadsbolagslån, ansökan om inteckning och pantsättningBostadsbolagslån, ansökan om inteckning och pantsättning pdf (pdf, 96 KB)Öppnas i nytt fönster
Eurolån, ansökan om inteckning och pantsättningEurolån, ansökan om inteckning och pantsättning pdf (pdf, 96 KB)Öppnas i nytt fönster
Kreditlimit, ansökan om inteckning och pantsättningKreditlimit, ansökan om inteckning och pantsättning pdf (pdf, 14 KB)Öppnas i nytt fönster
Särpant för egna krediter
Särpant för egna krediter pdf (pdf, 96 KB)Öppnas i nytt fönster

Blanketter

Det finns färdiga blanketter för planering av företagets affärsverksamhet och finansiering. När du kommer till Nordea för att diskutera dina planer fyll i blanketterna och ta med dem till förhandlingarna.

Företagsanalyskommissionens blanketter

Du kan använda Företagsanalyskommissionens T- och S-blanketter som hjälpmedel vid planeringen:

  • Investeringsplan T1 för kalkylering av kapitalbehovet för investeringar och finansiering
  • Resultatplan T2 för planering av företagets operativa resultat
  • Finansieringsplan T4 för planering av tillräcklig finansiering på medellång sikt
  • Kassabudget T5 för planering av finansiering på kort sikt
  • Lån T7, en lånespecifikation som stöd för planering av finansiering
  • Tilläggsuppgifter till bokslutet S1 för komplettering av bokslutet

Företagsanalyskommissionens T- och S-blanketter.Öppnas i nytt fönster