Uppdrag om bostadsbolagets extra amorteringar

Med denna blankett kan du ge uppdrag om en extra amortering på bostadsbolagslån i förväg. Banken reserverar en handläggningstid på två bankdagar före förfallodagen. Banken debiterar kostnader enligt prislistan för extra amortering på bostadsbolagets debiteringskonto. Prislistan fås på våra kontor.

Det går att göra extra amorteringar av lån avgiftsfritt bara på räntejusteringsdagen samt på faktiska amorterings- och räntebetalningsdagar enligt betalningsplanen. Om debiteringsdagen (amorterings- och räntebetalningsdag enligt betalningsplanen) infaller på veckoslut eller heldag, flyttas debiteringen automatiskt till nästa bankdag. För amorteringar som gjorts andra dagar debiterar vi en avgift enligt gällande prislista.

Uppgifter om bostadsbolaget

Eurobeloppet för de återstående amorteringarna minskas på så sätt att den ursprungliga lånetiden inte ändras.