Uppdrag om bostadsbolagets extra amorteringar

Med denna blankett kan du ge uppdrag om en extra amortering på bostadsbolagslån i förväg. Banken reserverar en handläggningstid på två bankdagar före förfallodagen. Banken debiterar kostnader enligt prislistan för extra amortering på bostadsbolagets debiteringskonto. Prislistan fås på våra kontor.

Uppgifter om bostadsbolaget

Eurobeloppet för de återstående amorteringarna minskas på så sätt att den ursprungliga lånetiden inte ändras.