Uppdrag om bostadsbolagets extra amorteringar

  • 1 Så här fyller du i blanketten
  • 2 Uppgifter om bostadsbolaget
  • 3 Kontaktpersonens namn
  • 4 Uppgifter om lånet
  • 5 Bekräftelsesida
  • 6 Tack!

Så här fyller du i blanketten

Det går att göra extra amorteringar på bostadsbolagslån avgiftsfritt bara på faktiska amorterings- och räntebetalningsdagar enligt betalningsplanen samt räntejusteringsdagen. Om amorterings- och räntebetalningsdagen enligt betalningsplanen infaller på veckoslut eller heldag (detta datum ska användas i uppdraget) flyttas debiteringen automatiskt till nästa bankdag. 

För extra amorteringar vid andra tidpunkter debiteras debiteringskontot för bostadsbolagets lån med en avgift på minst 400 euro i enlighet med den giltiga prislistan. Du får mer information och prislistan genom att kontakta Nordea Business Centre

Skicka uppdraget minst 2 bankdagar före den önskade amorteringsdagen. 

Efter att du har skickat blanketten ser du på skärmen ett mottagningsmeddelande och en sammanfattning av uppdraget som du kan ta en skärmdump på och spara eller skriva ut den vid behov.

Uppgifter om bostadsbolaget

Kontaktpersonens namn

Uppgifter om lånet

Eurobeloppet för de återstående amorteringarna minskas på så sätt att den ursprungliga lånetiden inte ändras.

Ange beloppet på blanketten så här: 1234,56. Ange endast beloppet av den extra amorteringen. Det måste finnas en tillräcklig täckning på kontot för att uppdraget kan verkställas.
Det går att göra extra amorteringar av lån avgiftsfritt bara på faktiska amorterings- och räntebetalningsdagar enligt betalningsplanen samt på räntejusteringsdagen. Om debiteringsdagen infaller på veckoslut eller heldag verkställs uppdraget automatiskt på nästa bankdag.
Ange beloppet på blanketten så här: 1234,56. Ange endast beloppet av den extra amorteringen. Det måste finnas en tillräcklig täckning på kontot för att uppdraget kan verkställas.
Det går att göra extra amorteringar av lån avgiftsfritt bara på faktiska amorterings- och räntebetalningsdagar enligt betalningsplanen samt på räntejusteringsdagen. Om debiteringsdagen infaller på veckoslut eller heldag verkställs uppdraget automatiskt på nästa bankdag.
Ange beloppet på blanketten så här: 1234,56. Ange endast beloppet av den extra amorteringen. Det måste finnas en tillräcklig täckning på kontot för att uppdraget kan verkställas.
Det går att göra extra amorteringar av lån avgiftsfritt bara på faktiska amorterings- och räntebetalningsdagar enligt betalningsplanen samt på räntejusteringsdagen. Om debiteringsdagen infaller på veckoslut eller heldag verkställs uppdraget automatiskt på nästa bankdag.