Alternativ till att finansiera anskaffning av bil

Behöver ditt företag skaffa nya fordon, men det är svårt att avgöra vilket som är det bästa finansieringsalternativet eller veta vilka faktorer som påverkar t.ex. hur fordonet används?

Ta del av alternativen med bilfinansiering

Det viktigaste är förstås att först fundera på ändamålet som ditt företag behöver fordonet till. Efter det är det bra att ta del av eventuella bokförings- och skattemässiga faktorer, eftersom företagets bolagsform och fordonets användningsändamål kan påverka dem.

Om du inte vill binda företagets tillgångar till att köpa fordon gör du klokt i att ta del av våra finansieringsalternativ nedan. Först därefter kan du fatta beslut om vilket alternativ som är bäst för ditt företag. 

Med avbetalning blir fordonen företagets egendom

Avbetalning är den vanligaste finansieringsformen för anskaffning av fordon vare sig du vill ha ett nytt eller begagnat fordon för ditt företag. 

Du behöver ingen separat säkerhet för avbetalning eftersom det fordon som du skaffar står som säkerhet för finansieringen och månadraterna avtalas utifrån ditt företags ekonomi. Du kan ansöka om avbetalningsfinansiering smidigt i den säljaffär som säljer fordonet eller i Nordea Business.

Ansök om avbetalningsfinansiering

Avbetalningsfinansiering

Avbetalningsfinansiering

 • Med avbetalning skaffar du ett fordon flexibelt och tryggt eftersom fordonet står som säkerhet för finansieringen. 
 • Då räntan på och avgifterna för avbetalningsavtalet är fasta vet du på förhand alla kostnader för finansieringen. 
 • I regel ska du betala handpenning för fordonet som är cirka 0–20 procent av fordonets skattebelagda pris. 
 • Betalningstiden avtalas efter ditt företags behov och kan vara upp till 6 år.
 • Du kan återbetala avbetalningsfinansieringen under avtalsperioden utan extra kostnader, om t.ex. fordonet inte längre uppfyller ditt företags behov eller företagsverksamheten upphör. 
 • Efter att du har återbetalat finansieringen blir fordonet ditt företags egendom. 

Observera att du måste teckna trafik- och kaskoförsäkring för fordonet. Användningen av finansiering regleras av lagen om avbetalningsköp.

Företagets fördelar med avbetalningsfinansiering

Med serviceleasing betalar du leasinghyra för service och användning av objektet

Serviceleasing är en bekymmers- och riskfri helhetslösning. Med serviceleasing kan ditt företag börja använda ett nytt fordon med fasta månadsrater. Månadsraterna omfattar nästan alla kostnader för fordonet, bl.a. service, reparationer och fordonets värdeminskning. Vid behov kan du komplettera helheten med ytterligare tjänster. Då blir det ännu lättare att förutse kostnaderna för fordonet. Vid serviceleasing behöver du typiskt inte att betala någon handpenning. 

Be om en offert på serviceleasing i bilaffären eller lämna en kontaktbegäran.

Serviceleasing

Serviceleasing

 • Kompletta serviceleasinglösningar för Nordeas företagskunder tas fram av vårt intressebolag NF Fleet. 
 • Serviceleasing är ett bra alternativ för företag av olika typer och storlekar.
 • När du skaffar en bil med serviceleasing betalar du månadshyra för användning av bilen. Service, reparationer och värdeminskning för bilen ingår i månadshyran i enlighet med det avtalade antalet körkilometer. Vårt intressebolag NF Fleet finansierar bilarna och bär risken för deras återförsäljningspris. 
 • Utöver månadshyran betalar du endast för att tanka eller ladda bilen samt för försäkringar och fordonsskatt.

Avtalet om serviceleasing ingås i regel för 3–5 år och innehåller ett avtalat antal körkilometer.

I slutet av avtalsperioden behöver du bara returnera bilen i det skick som motsvarar dess ålder och det avtalade antalet körkilometer. Se också till att du har meddelat försäkringsbolaget eventuella skador under avtalets giltighetstid.

Företagets fördelar med serviceleasing

Med finansiell leasing betalar du leasinghyra för att använda objektet

Finansiell leasing är ett utmärkt val i synnerhet då ditt företag inte vill binda kapital till att äga fordon. Finansiell leasing är långvarig hyrning där du betalar för användning och underhåll av objektet. Du kan ansöka om finansiell leasing smidigt i den säljaffär som säljer fordonet eller direkt i Nordea Business.

Ansök om finansiell leasing för ditt företag – fyll i en finansieringsansökan.

Finansiell leasing

Finansiell leasing

 • Leasing är långvarig hyrning av fordon.
 • Möjliggör över 30 000 körkilometer per år. 
 • Det objekt som finansieras står som säkerhet.
 • Binder inget kapital till ägande – ditt företag betalar endast för användningen av fordonet.
 • Fordonsbeståndet är alltid tidsenligt.
 • Underlättar budgeteringen och planeringen av finansieringen.
 • Du kan dra av leasinghyran för fordonet i beskattningen.
Företagets fördelar med finansiell leasing