Vad är SEPA?

SEPA är ett gemensamt eurobetalningsområde som skapar förutsättningar för rörlighet för varor och tjänster inom hela området. SEPA ökar också möjligheterna till innovationer och konkurrens i betalningsrörelsen.

SEPA direktdebitering

SEPA-direktdebiteringstjänst för betalare
Återbetalning
Fullmakt
SEPA-direktdebiteringstjänst för fakturerare
Kom igång
Fullmakt
Fakturerarens kod

SEPA expressbetalning

SEPA expressbetalning för företag
Fördelar för ditt företag
Ta emot och sända SEPA expressbetalningar