SEPA för företag

SEPA skapar möjligheter för ditt företag. Det gemensamma betalningsområdet kan inverka på företagets kassahantering och förbättra hanteringen av europeiska kontantpositioner. I och med SEPA kan ditt företag också koncentrera betalningsrörelsen.

Vad är SEPA?

SEPA är ett gemensamt eurobetalningsområde som skapar förutsättningar för rörlighet för varor och tjänster inom hela området. SEPA ökar också möjligheterna till innovationer och konkurrens i betalningsrörelsen.

SEPA direktdebitering

SEPA-direktdebiteringstjänst för betalare

Betalarens SEPA-direktdebitering

SEPA-direktdebitering för betalare består av två tjänster: grundläggande SEPA-direktdebitering och SEPA-direktdebitering mellan företag. Tjänsterna kan användas för eurobetalningar i hela SEPA-området.

Betalaren undertecknar ett serviceavtal med Nordea. Kontakta ditt eget Nordeakontor för att ingå avtalet.

Fördelar för användarna:

  • Ett enkelt sätt att betala inrikes och utrikes betalningar i tid och säkerställa att uppgifterna är rätt.
  • Det räcker med ett eurokonto för att betala för tjänster av både inhemska och utländska företag.
  • Både betalaren och betalningsmottagaren ska följa samma regler i alla betalningstransaktioner.
  • Återbetalning är också möjligt. 
Återbetalning
Fullmakt
SEPA-direktdebiteringstjänst för fakturerare

SEPA-direktdebiteringstjänst för fakturerare

Med SEPA-direktdebitering för fakturerare kan fakturerare debitera betalarnas eurokonton i SEPA-området. SEPA-direktdebiteringstjänsten för fakturerare kan användas för att ta ut betalningar av privat- och företagskunder som på förhand gett sitt samtycke till detta genom fullmakt. I SEPA-direktdebiteringstjänsten för fakturerare finns två tilläggstjänster: grundläggande SEPA-direktdebitering och/eller SEPA-direktdebitering mellan företag.

Föredelar för användarna

SEPA-direktdebiteringstjänsten för fakturerare är ett enkelt och effektivt sätt att debitera betalningar från SEPA-länder. Med hjälp av tjänsten kan företagen koncentrera likviditetshanteringen och säkerställa att fakturorna betalas vid på förhand fastställda tidpunkter. Det gör det även lättare att optimera och effektivera interna processer då avstämningen av inkomna betalningar är lättare. Dessutom kan man påbörja eventuella utredningar genast om en transaktion avvisas eller en betalning återbetalas.

SEPA-direktdebitering för fakturerare kan användas som ett alternativ för SEPA-gireringar vid indrivningen av eurobetalningar inom SEPA-området.

Kom igång
Fullmakt
Fakturerarens kod

SEPA expressbetalning

SEPA expressbetalning för företag

SEPA expressbetalning för företag

Nordeas kunder är de första som kan dra nytta av den nya tjänsten i Finland. Tjänstens funktioner lanseras etappvis. I det första skedet kan du ta emot SEPA expressbetalningar från europeiska banker.

Nordea krediterar ditt konto i euro med medlen omedelbart då SEPA expressbetalningen kommer in till Nordea. Du behöver inte betala extra – du får medlen på ditt konto allt snabbare till priset på en girering.

Det finns en maxgräns på 100 000 euro per enskild betalning. Gränsen gäller alla banker som erbjuder tjänsten.

Den nya tjänsten introduceras successivt i Europa och antalet deltagande banker som erbjuder SEPA expressbetalning växer. Bankerna lanserar tjänsten enligt sina egna tidtabeller. 

Fördelar för ditt företag
Ta emot och sända SEPA expressbetalningar