SEPA

Är ditt företag redo för SEPA?

SEPA är ett gemensamt eurobetalningsområde som skapar förutsättningar för rörlighet för varor och tjänster inom hela området. SEPA ökar också möjligheterna till innovationer och konkurrens i betalningsrörelsen.

SEPA skapar möjligheter för ditt företag. Det gemensamma betalningsområdet kan inverka på företagets kassahantering och förbättra hanteringen av europeiska kontantpositioner. I och med SEPA kan ditt företag också koncentrera betalningsrörelsen.

Checklista för SEPA:

  • Analysera ditt företags kassaflöden och rutiner för betalningar och undersök vilken inverkan SEPA har på dessa.
  • Försäkra dig om att ditt företag har ett IBAN-kontonummer (International Bank Account Number).
  • Kontrollera att IBAN- och BIC-koderna finns med på alla fakturor och annat material som ditt företag skickar.
  • Försäkra dig om att IBAN- och BIC-koderna finns med på alla fakturor som dina affärspartner skickar.
  • Kontrollera att ditt företags ERP-system följer standarden ISO 20022.

Kom igång

Nordea förser dig med gedigen SEPA-expertis och berättar hur ditt företag kan

  • optimera bankkontostrukturen
  • samla betalningsrörelsen och likviditetshanteringen
  • börja använda SEPA-tjänsterna. 

Om du vill ha detaljerad information om SEPA-betalningar och konton som passar ditt företags behov, kontakta din lokala rådgivare på Nordea.