Fördelar med valutabetalning

Ankommande och avgående valutabetalningar tas emot och handläggs bankdagar. Du ser företagets valutabetalningar på kontoutdraget och i nätbanken precis som alla andra betalningar.

 • Betalningsorder är ett snabbt, säkert och lätt betalningssätt.
 • Bankerna ser till att betalningen kommer fram enligt ditt uppdrag.
 • Du kan sända och ta emot betalningsorder i alla konvertibla valutor.
 • Du kan betala från ett konto i euro eller valuta.

Styrning av ankommande betalningar

Med en betalningsorder får du snabbt medlen in på ditt konto i Nordea genom att meddela din utländska affärspartner din bankförbindelse enligt följande: 

Styrning av ankommande betalningar
Please instruct your bank to forward payment orders through:Nordea Bank Abp BIC: NDEAFIHH
IBAN:(IBAN-kontonummer i Nordea, Finland)  
In favour of:  (Namn och adressuppgifter)
Medlen i en ankommande betalning krediteras alltid det meddelade IBAN-kontot. Uppge alltid för betalaren det kontots IBAN, på vilket medlen ska bokföras. Om du till exempel vill ha medlen på ett USD-konto, meddela då betalaren ditt USD-kontonummer i IBAN-format.

Avgående valutabetalning

Som valutabetalning kan du:

 • betala i valuta till finländska och utländska banker
 • betala i euro till länder utanför Europa
 • girera mellan konton i olika valutor i Nordea Finland.
 • En betalningsorder är en ovillkorlig och oåterkallelig transaktion. 
 • Du kan sända betalningsordern elektroniskt från ditt företags egna system och via nätbanken.

Valutabetalningar med Företagets betalningar- tjänsten

Fördelar:

 • Om ditt företag har mer än fem (5) valutabetalningar per månad, lönar det sig att förmedla betalningarna elektroniskt till Nordea. 
 • Enklare hanteringsrutiner för avgående valutabetalningar.
 • Du sparar tid då betalningarna går direkt från ditt företags reskontra.
 • Du får elektroniskt returmaterial om betalningarna.
 • Du sparar på serviceavgifterna.
 • Betalningsförmedlingen är pappersfri.
 • Du är inte bunden till bankens öppettider.

Nordeas nätbank och tjänsten Företagets betalningar lämpar sig utmärkt för valutabetalningar.

Valutabetalningar med Request for Transfer- tjänsten

Med Request for Transfer -betalningsuppdragen förmedlar ditt företag via Nordea betalningsuppdrag till Nordeaenheter i andra länder och till andra kontoförande banker i utlandet. Du kan också förmedla betalningsuppdrag som debiteras ditt konto i Nordea via utländska banker. Läs mer om Request for TransferÖppnas i nytt fönster (på engelska).

Uppdragen kan vara hemtagning av medel, överföringar mellan egna konton i utlandet eller gireringar till andra mottagares konton i olika banker runtom i världen.

Fördelar:

 • du effektiviserar din kapitalförvaltning
 • du betalar lokala betalningar utomlands
 • du ger betalningsuppdrag tryggt, pappersfritt, snabbt och säkert
 • du förmedlar uppdrag till andra Nordeaenheter utan avgift


Du sänder Request for Transfer-betalningsuppdragen till Nordea behändigt via nätbanken eller direkt från ditt företags egna system.

Bankernas serviceavgift
Tidtabeller för material
Standard Settlement Instructions

Bankernas serviceavgift

Enligt lagen om betaltjänster får banken inte genomföra uppdrag med lagstridig avgiftsdebitering. Banken vidarebefordrar inte sådana betalningar, utan de avvisas. Våra kunder får respons på avvisade betalningar t.ex. elektroniskt eller via nätbanken. 

Betalningar till EU- och EES-länder

Delade kostnader (SHA) är det enda tillåtna sättet att debitera avgifter då betalningsmottagarens bank finns i ett EU- eller EES-land. 

Övriga avgifter

Valutabetalningar kan sändas så att

 • betalningsmottagaren får betalningen minus den egna bankens avgifter (delade kostnader, SHA) eller
 • betalningsmottagaren får hela betalningsbeloppet (alla kostnader från betalaren, OUR).

Delade kostnader är det vanligaste och alltid det förmånligaste sättet att debitera avgifter. Vi rekommenderar att man använder avgiftsdebiteringen delade kostnader om inte något annat har avtalats.

Tidtabeller för material

Tidtabeller och handläggningstider för material som ska sändas och hämtas finns på sidorna nedan.

 • Material som sänds
 • Material som hämtas