IBAN-kontonummer och BIC-kod

Frågor och svar

Vad är IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) är ett internationellt kontonummer som har varit obligatoriskt i gränsöverskridande betalningar inom EU och EES sedan 1.1.2007. Också de flesta andra länderna i Europa använder IBAN.

Du känner igen ett IBAN-kontonummer med hjälp av landskoden med två bokstäver i början av nummerserien. IBAN:s längd varierar i olika länder. Ett finländskt IBAN-kontonummer har alltid 18 tecken och börjar med landskoden FI, dvs. Finland. IBAN infördes 2008 i den inhemska betalningsrörelsen i Finland.

Vad är BIC?

BIC (Business Identifier Code) är en kod som identifierar banken. BIC-kodens längd är alltid 8 eller 11 tecken. De sex första tecknen är alltid bokstäver och resten är bokstäver och/eller siffror.

De fyra första tecknen i BIC-koden anger mottagarens bank, medan det femte och sjätte tecknet anger bankens land. Till exempel Nordea Finlands BIC-kod är NDEAFIHH. Du behöver BIC-koden när du sköter betalningar.

Nordeas BIC-koderÖppnas i nytt fönster

Var hittar jag IBAN och BIC?

Ditt IBAN-kontonummer finns på kontoutdraget och i nätbanken under kontots uppgifter. Om du vill göra en girering finns IBAN och BIC oftast på fakturablanketten, i annat fall måste du be betalningsmottagaren ge dig dem.

Din egen bank kan inte ge dig uppgifter om IBAN-kontonummer som kunder har i andra banker  eller andra bankers BIC-koder.

Kan en betalning skickas utan IBAN-kontonummer?

Betalningar kan inte skickas till EU- och EES-länder utan IBAN-kontonummer. Den avsändande banken är skyldig att förkasta sina kunders betalningar om de saknar de uppgifter som krävs. Nordea genomför ändringen så att betalningarna alltid måste ha IBAN oberoende av betalningens valuta. På så sätt får kunden inga extra kostnader om betalningen returneras från utlandet med avdrag för kostnader och kursförlust.

I vilken form ska IBAN-kontonumret skrivas in i betalningsuppgifterna?

Skriv alltid både IBAN-kontonumret utan mellanslag och utan orden IBAN.

Vilka länder hör till EU och EES?
SEPA - Single Euro Payments AreaÖppnas i nytt fönster (på engelska)
I vilka länder används IBAN?
Lista över länder som använder IBANÖppnas i nytt fönster-kontonummer.