IBAN-kontonummer och BIC-kod

IBAN (International Bank Account Number) är ett internationellt kontonummer och BIC (Business Identifier Code) är en kod som identifierar banken.

  • Ditt IBAN-kontonummer finns på kontoutdraget i nätbanken och i mobilbanken under kontots uppgifter. I Mobilbank kan du kopiera eller skicka ditt eget IBAN-kontonummer via sms eller e-post.
  • Om du vill göra en girering finns IBAN och BIC oftast på fakturablanketten, i annat fall måste du be betalningsmottagaren ge dig dem.

Frågor och svar

Nordea Mobile

För första gången någonsin har du hela banken med dig i fickan. Du kan sköta allt själv eller i kundtjänsten per telefon, via chatten eller på ett onlinemöte.

Läs mer om Nordea Mobile

Nordea Business Mobile – företagets mobilbank

Med Nordea Business Mobile sköter du företags bankärenden smidigt var och när som helst.

Läs mer om företagets mobilbank

Referenskalkylator

Räkna referensnummer för fakturor

Läs mer om referenskalkylator