IBAN-kontonummer och BIC-kod

IBAN (International Bank Account Number) är ett internationellt kontonummer och BIC (Business Identifier Code) är en kod som identifierar banken.

  • Ditt IBAN-kontonummer finns på kontoutdraget i nätbanken och i mobilbanken under kontots uppgifter. I Mobilbank kan du kopiera eller skicka ditt eget IBAN-kontonummer via sms eller e-post.
  • Om du vill göra en girering finns IBAN och BIC oftast på fakturablanketten, i annat fall måste du be betalningsmottagaren ge dig dem.

Frågor och svar