E-faktura

Med e-faktura skickar du elektroniska fakturor till dina kunder, både företag och konsumenter. Vi erbjuder alltid ett lämpligt alternativ för att sända och ta emot e-fakturor, oberoende av om du använder nätbanken eller ett eget ekonomiförvaltningssystem.

Lägre kostnader och effektivare ekonomiförvaltning

Oavsett hur stort ditt företag är effektiviserar e-fakturan processerna inom ekonomiförvaltningen, och därtill sjunker kostnaderna. Med ett e-fakturaavtal når du såväl företag som alla bankers privatkunder. 

Du kan sända fakturor med bankförbindelse via filöverföring eller e-fakturatjänsten i företagets nätbank.

Fördelar för ditt företag:

  • Med E-faktura via filöverföring integreras fakturorna i ekonomiförvaltningssystemen på samma sätt som i betalningsrörelsen. Bankens filöverföring är en överlägsen och säker distributionskanal.
  • I nätbankens e-fakturatjänst kan du bilda och skicka fakturor samt motta och betala dem – inget separat faktureringsprogram behövs.
  • En faktura som ditt företag skickat elektroniskt postas vid behov på papper till de mottagare i Finland och utomlands som ännu inte använder nätfaktura.

I nätbanken

Fakturera billigare, snabbare och smidigare

Med e-fakturatjänsten kan du sända och ta emot fakturor elektroniskt mellan företag i alla storlekar.

Förutsättningen för att börja använda e-faktura är att ditt företag använder Nordeas nätbank och har hemvist i Finland. Något separat faktureringsprogram behövs inte.

Övergången till e-fakturering föranleder inga tilläggsinvesteringar och ibruktagandet sker smidigt via Nordeas nätbank. I nätbanken finns en länk till e-fakturan. Du kan börja använda tjänsten genast, du behöver inte nödvändigtvis besöka kontoret.

I filöverföring

Du kan välja att enbart sända eller ta emot e-fakturor – eller både och

Du bildar avgående fakturamaterial i ditt företags ekonomiförvaltningssystem och sänder det till Nordeas filöverföring på samma sätt som annat betalningsrörelsematerial. På motsvarande sätt hämtar du ankommande fakturamaterial från Nordea som filöverföring och för in det i ditt ekonomiförvaltningssystem för kontroll och kontering.

Tjänsten möjliggör fullständig automatisering av fakturering och handläggning av fakturor. För att du ska kunna införa tjänsten i ditt företag förutsätts IT-beredskap för e-fakturor. Tjänsten öppnas på ditt företags besökskontor. 

Tilläggstjänster

Filöverföring tilläggstjänster

Vill du veta mer?

Kontakta oss