Filöverföring är en kanal för överföring av data

Betalningsrörelsen sköts effektivast som filer via filöverföringen. Ditt företag kan automatisera och tidsinställa sändningen och hämtningen direkt i sitt system för ekonomiförvaltning och då behöver rutinarbete inte göras manuellt.

Filöverföringen kontaktas via företagets nätbank eller bankförbindelseprogram som tillhandahålls av olika programvaruleverantörer. Vi rekommenderar att minst två olika kanaler används. Då kan den andra kanalen användas för sändning och hämtning av brådskande material om det förekommer störningar i den vanliga förbindelsen.

Nordeas filöverföringstjänster omfattar alla betaltjänster som företaget behöver för betalningsrörelsen i Finland och utomlands, förmedling av kortbetalningar och e-fakturor samt en rad andra tjänster.

Avtal om förmedling av betalningsrörelsematerialet ingås alltid med banken.

Tjänstebeskrivningar
Tidtabeller för överföring av material till filöverföringen
Tidtabeller för hämtning av material från filöverföringen

Tidtabeller

Nordea Bank behandlar filöverföringens material enligt tidtabellen nedan. Klockslagen anges i finsk tid (EET, East European Time zone).

Tidtabell för behandling av material under bankdagar
MaterialtypTid***Den tidigaste leveranstidpunkten för materialet
Tjänsten Företagets betalningar*

Material som mottagits på betalningsdagen före kl. 18.30 EET hinner till betalning samma bankdag. Materialet i Företagets nätbank (Corporate Netbank) ska bekräftas senast kl. 18.00 EET.

Gireringarna förmedlas till mottagarens bank samma dag, om de har mottagits före kl. 13.00 EET. Gireringar som tas emot senare förmedlas till mottagarens bank följande bankdag.

SEPA-löner (SALA) på debiteringsdagen senast kl. 18.30 EET. Materialet i Företagets nätbank (Corporate Netbank) ska bekräftas senast kl. 18.00 EET.

Expressbetalningar till konton i Nordea 7.00–18.00 på betalningsdagen, expressbetalningar till andra banker 8.00–15.30. På nyårsafton och skärtorsdagen är leveranstiden dock följande, ilbetalningar till andra penningsinstitut kl. 8.00 - 12.30.

Valutabetalningar 16.00 på betalningsdagen. Valutabetalningar till nästa bankdag efter kl. 19.00.

Valutabetalningar 16.00 på betalningsdagen.  Valutabetalningar till nästa bankdag efter kl. 19.00.

90 dagar före betalningsdagen.
Request for Transfer, betalningsuppdrag till utländska banker**20.00 (tjänsten står till förfogande 1.00-20.00)-
BetalterminaltjänstenBankdagar kl. 12.00-
FactoringBankdagar kl. 14.00-
Betalningar, privatkunder16.005 år före betalningsdagen.

E-faktura som filöverföring

 • Fakturor
Fakturor som inkommit före kl. 1 kan hämtas av mottagarna efter kl. 3.-

E-faktura som filöverföring

 • Fakturerarmeddelande 
 • Mottagningsförslag
 • Förmedling till fortsatt behandling genast efter att materialet anlänt till filöverföringen.
 • Förmedling till fortsatt behandling genast efter att materialet anlänt till filöverföringen.
-

*På nyårsafton och skärtorsdagen är leveranstiden dock följande

**Ett RfT-uppdrag förmedlas till SWIFT-nätet

***Den tid vid vilken sända uppdrag registreras på den betalningsdaag som nämns i materialet eller förmedlas till det mottagande systemet för handläggning.

Tidtabeller

Klockslagen anges i finsk tid (EET, East European Time zone).

Tidtabell för färdigställande och förvaring av material
MaterialKlartFörvaring
Elektroniskt kontoutdrag / dagskontoutdrag03.0018 mån.
Elektroniskt kontoutdrag / periodiskt kontoutdragDagen efter den sista dagen i perioden kl. 12.0018 mån.
Inkommande referensbetalningar03.0018 mån.
TransaktionsutdragI realtid-
SaldonI realtid-
Balance Reporting, kontoutdrag från utländsk bank Beror på de utländska bankernas förmedling samt på avtalet mellan kunden och den kontoförande banken.
2 mån.

Tjänsten Företagets betalningar, returinformation

14 dygn
 • returinformation om mottagandet
Genast efter sändningen 
 • returinformation om den fortsatta behandlingen 
Cirka 10 min från sändningen
 • returinformation om betalningen
Efter betalningen
 • returinformation om annullering av material
Efter annulleringen av betalningen 
Request for Transfer, returinformation om sändningenGenast efter sändningen14 dygn
Request for Transfer, returinformation från SWIFTEn timme efter sändningen14 dygn
Betalterminaltjänst, returinformation till säljare
1 dygn efter sändningen45 dygn
Kortvarningar21.001 dygn
Betalterminaltjänst, material till kortbolag15.007 dygn
EUR-kurser8.00, 12.15, 18.001 dygn
E-faktura som filöverföring
 • Fakturor till mottagaren
03.002 mån.
 • Förkastade fakturor
03.00
 • Mottagarmeddelande
03.00
Rapport över produktionssituationenI realtid-
ASpecifikation över säkerheterI realtid-

Specifikation över säkerheter

Specifikation över ansvarsförbindelser

Föregående månads uppgifter den 5 bankdagen följande månad4 mån.