Woman wearing headset.

Filöverföring

Filöverföringen är en kanal för överföring av ankommande och avgående filer i betalningsrörelsen mellan ditt företag och Nordea.

Filöverföring är en kanal för överföring av data

Betalningsrörelsen sköts effektivast som filer via filöverföringen. Ditt företag kan automatisera och tidsinställa sändningen och hämtningen direkt i sitt system för ekonomiförvaltning och då behöver rutinarbete inte göras manuellt.

Filöverföringen kontaktas via företagets nätbank eller bankförbindelseprogram som tillhandahålls av olika programvaruleverantörer. Vi rekommenderar att minst två olika kanaler används. Då kan den andra kanalen användas för sändning och hämtning av brådskande material om det förekommer störningar i den vanliga förbindelsen.

Nordeas filöverföringstjänster omfattar alla betaltjänster som företaget behöver för betalningsrörelsen i Finland och utomlands, förmedling av kortbetalningar och e-fakturor samt en rad andra tjänster.

Avtal om förmedling av betalningsrörelsematerialet ingås alltid med banken.

Tjänstebeskrivningar
Tidtabeller för material