Woman wearing headset.

Filöverföring

Filöverföringen är en kanal för överföring av ankommande och avgående filer i betalningsrörelsen mellan ditt företag och Nordea.

Filöverföring är en kanal för överföring av data

Betalningsrörelsen sköts effektivast som filer via filöverföringen. Ditt företag kan automatisera och tidsinställa sändningen och hämtningen direkt i sitt system för ekonomiförvaltning och då behöver rutinarbete inte göras manuellt.

Filöverföringen kontaktas via företagets nätbank eller bankförbindelseprogram som tillhandahålls av olika programvaruleverantörer. Vi rekommenderar att minst två olika kanaler används. Då kan den andra kanalen användas för sändning och hämtning av brådskande material om det förekommer störningar i den vanliga förbindelsen.

Nordeas filöverföringstjänster omfattar alla betaltjänster som företaget behöver för betalningsrörelsen i Finland och utomlands, förmedling av kortbetalningar och e-fakturor samt en rad andra tjänster.

Avtal om förmedling av betalningsrörelsematerialet ingås alltid med banken.

Tjänstebeskrivningar
Tidtabeller för material

Tidtabeller för material

Ändringar till distribution och tidtabeller av filöverföring

Materialet med elektroniska valutakurser (dat-filen)

Nätsidan för materialet med elektroniska valutakurser (dat-filen) är http://www.nordea.fi/wemapp/api/fi/lists/currency/electronicExchangeFI.datÖppnas i nytt fönster
Värderingskurser publiceras ca. 18.00 från och med 1.7.2016

Den dagliga publiceringen av värderingskurserna kommer från och med 1.7.2016 att förflyttas till en senare tidpunkt. Vid normala omständigheter kommer värderingskurserna att publiceras ca. 18.00 och förändringen gäller också VKEUR filerna för valutakurser. För tillfället publiceras kurserna ca. 16.15. Som bakgrund till förändringen ligger Europas Centralbanks (ECB) beslut att publicera noteringarna ca. 17.00 från och med 1.7.2016. ECB:s meddelande kan läsas här.Öppnas i nytt fönster

Distribution av ränte-filer kommer att avslutas inom Q1/2016

Nordea distribuerar för tillfället ränte- och valutanoteringar som kan hämtas med hjälp av Filöverföring tjänsten. Under Q1/2016 kommer dock distributionen av räntefilerna att avslutas. Utöver detta kommer det också att ske förändringar inom distributionen av valutafiler. Vi kommer fortsättningsvis att publicera valutakurser tre gånger om dagen, men till exempel valutakurserna för de icke konvertibla valutorna kommer ej att publiceras efter den 3.3.2016. Filernas namn är KORKO och VKEUR. Motsvarande förändringar i valutakurserna görs också på internetsidorna nordea.fi.