Web Services -förbindelse

Web Services-protokollet är avsett för förmedling av betalningsrörelsematerial mellan ditt företag och banken. Förbindelsen förmedlar filer och avviker från företagets nätbank som är en interaktiv tjänst.

Fördelar för ditt företag:

  • Förbindelsen kan automatiseras och tidsinställas.
  • Dataförbindelsen är alltid krypterad och kräver inte separat VPN-förbindelse.

PKI-certificat

I Web Services-protokollet identifieras kunderna genom PKI-certifikat (Nordea eID), som företaget hämtar från banken med sitt affärssystem/ekonomiprogram.

Programmet gör en certifikatbegäran, som inkluderar kundens namn, användar-ID och landskod enligt avtalet. Begäran skyddas med en aktiveringskod som sänds som sms till den i avtalet angivna administratörens mobiltelefonnummer. 

Om ert affärssystem/ekonomiprogram inte har en funktion för att hämta certifikat, kan det också hämtas genom att ladda ner Nordea Security Client (NSC) genom att välja Certificate Download; Download of Nordea Security Client. 

När det är nedladdat kan du starta klienten, fylla i information samt skicka in en certifikatsbegäran med ovan nämnda information. När certifikatet laddas ner måste du ange ett transportskydd/säkerhetskod för den om du valt att göra en direkt export av det för användning i ert affärssystem/ekonomiprogram. Om inte kommer certifikatet att lagras lokalt i Windows. 

Certifikatet är giltigt i 2 år. Det är på kundens ansvar att förnya certifikatet innan det löper ut. Vissa affärssystem/ekonomiprogram meddelar användaren i förväg och certifikatet kan då förnyas utan avbrott i tjänsten. Beroende på program kan det förnyas automatiskt, eller det nya certifikatet kan hämtas på ovan beskrivna sätt. Den nya aktiveringskoden kan beställas på kontoret eller Nordeas Betalningsrådgivning för företag tfn 0200 67220 (lna/msa) förutsatt att administratörens mobiltelefonnummer finns i bankens avtalsregister. Aktiveringskoden är giltig i 7 dagar. 

Nedladdning av certifikat

  1. Download of Nordea Security ClientÖppnas i nytt fönster
  2. Nordea Security Client - User GuideÖppnas i nytt fönster
  3. How to export a certificate to a PSKC #12 fileÖppnas i nytt fönster
Ibruktagande
Tjänstebeskrivningar
Filtyper
SHA256 Change and Migration

Tjänster och ibruktagande

Kunden och Nordea ingår avtal skriftligen om användningen av Web Services-förbindelsen. Du behöver också ett bankförbindelseprogram som stöder Web Services-förbindelsen. Användningen av förbindelsen i Nordea Finland förutsätter lokala avtal.

I Web Services-protokollet identifieras kunden genom PKI-certifikat.

SHA256 Muutos ja migraatio

Ohjeita

Web Services SHA256 - Technical Change DescriptionÖppnas i nytt fönster

Web Services SHA1-SHA256 Migration FAQÖppnas i nytt fönster

Varmenteet

1. WS SHA256 testivarmenteet

Älä uusi tai peruuta tätä varmennetta, koska se on kaikille asiakkaillemme jaettu testivarmenne

  • Käytettäessä testivarmennetta vastaussanoma pyynnölle ”GetUserInfo” on ResponseCode=24 ja ResponseText=Content not found. Tämä tarkoittaa että yhteys on onnistunut mutta palveluyhteenvetotietoja ei olenäytettäväksi testikäyttäjälle.
  • Pyynnöllä ”DownloadFileList” ainoa käytettävä aineistotyyppi on VKEUR. Vastaussanomalla välitetään noudettavissa olevan tiedoston”FileReference”-tieto, jonka jälkeen pyyntöä DownloadFile voidaan käyttää tiedoston noutamiseksi.

2. Web Services -palvelimen allekirjoitusten varmenne ja palvelimen juurivarmenne, SHA256

Palvelimen allekirjoitusten varmenteella allekirjoitetaan Nordean SHA256 vastaussanomat asiakkaille. 

Jos asiakkaan ohjelmisto käyttää tätä varmennetta Nordean vastaussanomien tarkistamiseen, niin varmenne on otettava käyttöön. 

Jos varmennetta ei ole asennettu oikein, niin asiakas saa pankkiyhteydestä mahdollisesti virheen, joka liittyy varmenteeseen.

Varmenteen virhetilanteissa, älä lähetä tiedostoja moneen kertaa, vaan varmista tilanne Nordean Maksuliikeneuvonnasta.

Tämä on Nordea SHA256 Web Services -palvelimen allekirjoitusvarmenteen juurivarmenne.

Jos asiakkaan ohjelmisto käyttää tätä varmennetta Nordean vastaussanomien tarkistamiseen, niin varmenne on otettava käyttöön. 

Jos varmennetta ei ole asennettu oikein, niin asiakas saa pankkiyhteydestä mahdollisesti virheen, joka liittyy varmenteeseen.

Varmenteen virhetilanteissa, älä lähetä tiedostoja moneen kertaa, vaan varmista tilanne Nordean Maksuliikeneuvonnasta.

Intresserad?

Kontakta oss