Web Services

Protokollet Web Services är en modern och säker datakommunikationslösning för förbindelse mellan företagens ekonomiförvaltning och bankens system.

Web Services -förbindelse

Web Services-protokollet är avsett för förmedling av betalningsrörelsematerial mellan ditt företag och banken. Förbindelsen förmedlar filer och avviker från företagets nätbank som är en interaktiv tjänst.

Fördelar för ditt företag:

  • Förbindelsen kan automatiseras och tidsinställas.
  • Dataförbindelsen är alltid krypterad och kräver inte separat VPN-förbindelse.

PKI-certificat

I Web Services-protokollet identifieras kunderna genom PKI-certifikat (Nordea eID), som företaget hämtar från banken med sitt affärssystem/ekonomiprogram.

Programmet gör en certifikatbegäran, som inkluderar kundens namn, användar-ID och landskod enligt avtalet. Begäran skyddas med en aktiveringskod som sänds som sms till den i avtalet angivna administratörens mobiltelefonnummer. 

Om ert affärssystem/ekonomiprogram inte har en funktion för att hämta certifikat, kan det också hämtas genom att ladda ner Nordea Security Client (NSC) genom att välja Certificate Download; Download of Nordea Security Client. 

När det är nedladdat kan du starta klienten, fylla i information samt skicka in en certifikatsbegäran med ovan nämnda information. När certifikatet laddas ner måste du ange ett transportskydd/säkerhetskod för den om du valt att göra en direkt export av det för användning i ert affärssystem/ekonomiprogram. Om inte kommer certifikatet att lagras lokalt i Windows. 

Certifikatet är giltigt i 2 år. Det är på kundens ansvar att förnya certifikatet innan det löper ut. Vissa affärssystem/ekonomiprogram meddelar användaren i förväg och certifikatet kan då förnyas utan avbrott i tjänsten. Beroende på program kan det förnyas automatiskt, eller det nya certifikatet kan hämtas på ovan beskrivna sätt. Den nya aktiveringskoden kan beställas på kontoret eller Nordeas Betalningsrådgivning för företag tfn 0200 67220 (lna/msa) förutsatt att administratörens mobiltelefonnummer finns i bankens avtalsregister. Aktiveringskoden är giltig i 7 dagar. 

Nedladdning av certifikat

  1. Öppnas i nytt fönsterDownload of Nordea Security ClientÖppnas i nytt fönster
  2. Nordea Security Client - User Guide (pdf, 507 KB)Öppnas i nytt fönster
  3. How to export a certificate to a PSKC #12 file (pdf, 660 KB)Öppnas i nytt fönster
Ibruktagande

Tjänster och ibruktagande

Kunden och Nordea ingår avtal skriftligen om användningen av Web Services-förbindelsen. Du behöver också ett bankförbindelseprogram som stöder Web Services-förbindelsen. Användningen av förbindelsen i Nordea Finland förutsätter lokala avtal.

I Web Services-protokollet identifieras kunden genom PKI-certifikat.

Tjänstebeskrivningar
Filtyper

Tjänster och ibruktagande

Kunden och Nordea ingår avtal skriftligen om användningen av Web Services-förbindelsen. Du behöver också ett bankförbindelseprogram som stöder Web Services-förbindelsen. Användningen av förbindelsen i Nordea Finland förutsätter lokala avtal.

I Web Services-protokollet identifieras kunden genom PKI-certifikat.

Intresserad?

Kontakta oss