Testning

Kontrollera betalningstypens datainnehåll

Du kan kolla datainnehållet i SEPA-betalningar och i andra betalningstyper som sänds till tjänsten Företagets betalningar genom att ladda upp ett betalningsmeddelande i testverktyget för girering. Välj den meddelandebeskrivning som motsvarar betalningstypen och kolla meddelandet. Testverktyget för girering har egen kontroll för betalningsmeddelanden som sänds via Corporate eGateway. I e-fakturans testverktyg kan du kontrollera e-fakturor enligt Finvoice.

E-faktura
Girering
Web Services
Filtyper

Verktyg för kontroll av formatet på Finvoice-meddelanden

Du kan använda Finvoice-testverktyget, som Nordea erbjuder, för att kontrollera att formatet och delvis också den logiska strukturen är rätt på meddelanden som skapats av din programvara.

Verktyget är lätt att använda och du får svar på en gång. Inga uppgifter om meddelandena sparas i Nordeas system.

Genom att använda verktyget du kan testa 

E-faktura engligt Finvoice

Nordea erbjuder tjänstens användning gratis åt sina kunder.

Starta Öppnas i nytt fönster

Finvoice testverktyget produceras av XMLdation Oy. När du klickar på Starta godkänner du att du övergår från Nordeas webbplats till XMLdation Oy:s tjänst. För att kunna använda tjänsten ska du avtala om användningen och användningsvillkoren med XMLdation Oy. Nordea är inte avtalspart och ansvarar till inga delar för tjänstens innehåll, funktion, produktion eller tillgänglighet.

I samband med registreringen behöver du en kod som du kan få från Betalnings rådgivningen.

XMLdation Oy ansvarar för support gällande användbarheten av tjänsten. Gällande frågor angående rapporten från testtjänsten kan du vända dig till din tjänsteleverantör eller FA:s Finvoice beskrivningarÖppnas i nytt fönster.

Verktyg för kontroll av formatet på XML-meddelanden

Du kan använda Nordeas XML-testverktyg för att kontrollera att formatet och delvis också den logiska strukturen är rätt på meddelanden som skapats av din programvara.

Verktyget är lätt att använda och du får svar på en gång. Inga uppgifter om meddelandena sparas i Nordeas system. Verktyget använder applikationen Java Web Start och du behöver därför minst version 1.5 av Java Runtime modul.

Genom att använda verktyget du kan testa 
Betalningsmeddelanden som sänds till Nordea Finlands filöverföringStartaÖppnas i nytt fönster
 • SEPA-betalningar inom EU/EES
 • Expressbetalning till finländska banker
 • Lön eller pension till finländska banker
 • Utlandsbetalningar

Logikkontroll

Logikkontrollen av meddelandena görs enligt de handläggningsregler som tillämpas vid mottagande av meddelanden i filöverföringen samt skapande av meddelanden för betalningssystem som behandlar betalningar.

Testverktygets kontroller motsvarar dock inte till alla delar riktiga kontroller, vilket betyder att testverktyget inte alltid garanterar att materialet är i sin ordning.

Det är inte möjligt att kontrollera kundavtal, t.ex. om servicekoden eller kontot är rätt, och datumet jämförs inte med betalningsapplikationens kalender.

Användning av testverktyget

Detta verktyg är avsett för att verifiera att ett meddelande har rätt format och struktur. Användningen är gratis men omfattar inte handledning eller support.

Innan den nya funktionen i din programvara tas i bruk ska du skicka material som är skapat i kundens system till testtjänsten i Nordeas filöverföring. Anvisningar finns på fliken XML-testning.

Kontrollera meddelande
 • Välj den betalningstyp som du vill testa i rullgardinsmenyn.
 • Välj den XML-fil som du vill kontrollera i ditt sökregister med knappen Browse.
 • När du trycker på knappen Validate syns kontrollresultatet på skärmen.

Sammandraget av kontrollresultatet omfattar antalet XML-fel i punkten XML-errors och antalet fel enligt handläggningsreglerna i punkten Business rule errors.

Du kan kontrollera filen antingen som en textfil eller en trädstruktur. När du klickar på ett fel visas det felaktiga elementet.

Testning

De nya XML-betalningsmeddelandena i enlighet med standarden ISO 20022 ska användas vid betalning av fakturor och löner eftersom de nationella betalningsrutinerna har slopats i Finland. Kolla att din programleverantör hjälper dig med uppdatering och ibruktagandet av den nya programvara som behövs.

 • Kom överens med din programvaruleverantör om att uppdatera dina system så att de kan bilda pain.001 betalningsmeddelanden enligt standarden ISO20022 XML och förmedla dem med Web Services-förbindelsen.
 • Säkerställ att meddelandenas form är korrekt, antingen med programvaruleverantörens verktyg eller genom att använda schemat nedan och lämpligt valideringsverktyg.
 • Du kan kontrollera innehållets riktighet genom att jämföra ditt material med meddelandemallen. Mer information finns också i tjänstebeskrivningen för Företagets betalningar och i dess exempelbilaga.
 • När testmaterialet bildas ska du beakta innehållet i fältet Environment i meddelandet ApplicationRequest. Innehållet varierar beroende på testningssätt, se nedan.

När du har vidtagit dessa åtgärder kan du börja sända material.

Nordeas allmänna testkoder i material 
Använd följande betalkonton i materialet
FI4819503000000010
FI7429501800000014
Servicekod = 111111111
Verktyg för testning 
Version 2Schema-filÖppnas i nytt fönsterXML-dokumentexempelÖppnas i nytt fönster
Version 3Schema-filÖppnas i nytt fönsterXML-dokumentexempelÖppnas i nytt fönster

Ohjeita

Web Services Security and Communication DescriptionÖppnas i nytt fönster

Nordean yleiset testitunnukset

Nordeas allmänna testkoder 

WS ApplicationRequest-meddelanden

• CustomerId = 11111111 (användar-ID)

• TargetId =11111111A1 (materialgruppens kod i filöverföringen)

 

Verktyg för testning 

• Användar-ID = 11111111

• PIN = WSNDEA1234

 • Web Services (WS) -testivarmenneÖppnas i nytt fönster ( (democertifikat)
 • Testcertifikatet ger svar ResponseCode=24, ResponseText=Content not found för kommando “GetUserInfo”. Det här betyder att uppkopplingen lyckats men att det inte finns någon översikt av tjänster för den här testanvändaren. 
 • Kommando ”DownloadFileList” ger endast svar för filtyp VKEUR. Då FileReference för den tillgängliga filen returneras i svaret, kan ”DownloadFile” testas med denna.
 • Vänligen förnya inte eller återkalla detta certifikat eftersom det är ett delat demo certifkat som används av alla våra kunder. 

Web Services-tjänsten

Certifikatets nedladdningstjänst

Certifikat (ge nytt namn .cer)

1. Kundcertifikat, rotcertifikat

2. Certifikat för Web Services-serverns signaturer 

3. Rotcertifikat för Web Services-server


4. SSL certifikatkedja för filetransfer.nordea.com

 

Testning av Web Services-förbindelse i Nordeas produktionsmiljö

1. Med testcertifikat och Nordeas allmänna testkoder:

 • Ladda ned Web Services-testcertifikatet på sidan Anvisningar.
 • Skriv PRODUCTION i fältet Environment i ApplicationRequest-meddelandet.
 • Betalningsmaterial kontrolleras inte.
 • Vid testningen uppstår inget returmaterial om sändningen men du kan hämta det allmänna modellreturmaterialet separat enligt XML-standarden, pain.002.

ELLER

2. Med eget certifikat och egna servicekoder och konton:

 • Skriv TEST i fältet Environment i ApplicationRequest-meddelandet.
 • Vid mottagningen kontrolleras att materialets form och delvis också innehållet är korrekt, att alla koder motsvarar de avtalade och att kundens betalningsrörelseavtal är i sin ordning.
 • Vid testningen bildas verkligt returmaterial om sändningen som anger testresultatet. Betalningarna bokas inte in på kontot och inget kontoutdrag bildas.
 • Obs! Om värdet i fältet Environment inte är TEST, förmedlas materialet till betalning.
 • Kunden och banken har avtalat att avtalet om Företagets betalningar kan användas vid testning:
 • Värdet i fältet Environment måste vara PRODUCTION.
 • Vid mottagningen kontrolleras att materialets form och delvis också innehållet är korrekt, att alla koder motsvarar de avtalade och att kundens betalningsrörelseavtal är i sin ordning.
 • Vid testningen bildas verkligt returmaterial om sändningen som anger testresultatet. Betalningarna bokas inte in på kontot och inget kontoutdrag bildas.

Filtyper

Filtypen identifierar tjänsten som används och format av filen som sänds or hämtas.

File types
Service nameFile typeFormatMessageTo / from Nordea    
Account statement SWIFT MT940SW940SWIFT MTMT940From Nordea
Account statement (XML)NDCAMT53LXMLcamt.053From Nordea
Account statement TITOASCIIFrom Nordea
Account statement, Nordea FinanceFINRACSTLASCIIFrom Nordea
Balance report, SWIFT MT941SW941SWIFT MTMT941From Nordea
Balance statementFIEBALSTLHTMLFrom Nordea
Interim transaction reportSW942SWIFT MTMT942From Nordea
Corporate paymentsNDCORPAYSXMLpain.001To Nordea
Corporate payments feedbackNDCORPAYLXMLpain.002From Nordea
Corporate payments cancellation requestNDCORCANSXMLpain.006To Nordea
SEPA Direct Debit CollectionNDSDD000SXMLpain.008To Nordea
SEPA Direct Debit FeedbackNDSDDFB0LXMLpain.002From Nordea
Custody ISO 15022 instructionsCSINXS00SSWIFTTo Nordea
Custody ISO 15022 instructionsCSINXS00LSWIFTFrom Nordea
Custody ISO 15022 reportsCSREPS00LSWIFTFrom Nordea
E-invoice from invoicerLAHLASKUTXMLFinvoiceTo Nordea
E-invoice to payerHAELASKUTXMLFinvoiceFrom Nordea 
Rejected e-invoices to senderHYLLASKUTXMLFinvoiceFrom Nordea
Invoicer notification from invoicer to NordeaFIB2CLASS XMLFinvoiceTo Nordea
E-invoice Receiver ProposalFIB2CMAKSXMLFinvoiceTo Nordea
E-invoice attachmentFIEINVATSXMLFinvoiceTo Nordea
E-invoice reception notification created by NordeaFIB2CVASLXMLXMLFrom Nordea
Exchange rates for EURVKEURASCII From Nordea
IBAN calculation and validationFIIBANLASASCII To Nordea
IBAN calculation and validation feedbackFIIBANPALASCII From Nordea
Incoming reference paymentsKTL ASCII From Nordea
Incoming reference payments (XML)NDCAMT54LXMLcamt.054From Nordea
Incoming reference payments, Nordea FinanceFINRREFPLASCIIFrom Nordea
Liability statementHTMVASTELHTMLFrom Nordea
Security statementHTMVAKUELHTMLFrom Nordea
Real time balanceSALDOASCIIFrom Nordea
Request for TransferFIRFT000SSWIFT MTMT101, MT198 To Nordea
Feedback on Request for transferFIRFT000LASCIIFrom Nordea
Feedback on Request for transfer from SWIFTFIRTSWPLASCIIFrom Nordea
Sales receivablesFACTORINGASCIITo Nordea
Transaction statementTATOASCIIFrom Nordea
File types for Corporate eGateway customers
PaymentNDEGWXMLSXMLpain.001To Nordea
Payment status reportNDEGWXMLLXML   pain.002From Nordea
Account statementNDEGWA53LXML camt.053From Nordea
Credit notificationNDEGWC54LXMLcamt.054CFrom Nordea
Debit notificationNDEGWD54LXMLcamt.054DFrom Nordea

Account statement; SWIFT MT940(Cannot be used for reconciliation of outgoing payments.)

SW940SWIFT MTMT940From Nordea