Före mötet

1. Har ditt barn redan banktjänster i Nordea?

Om barnet ännu inte har ett eget konto i Nordea, öppna ett före mötet. Det behövs om du vill öppna spar- och placeringstjänster för barnet under mötet. Öppna tjänster för ditt barn

Om du inte har möjlighet att öppna tjänster i våra digitala kanaler, vänligen ring vår kundtjänst.

2. Ska alla vårdnadshavare delta i mötet?

Om ett barn har fler än en vårdnadshavare och en av vårdnadshavarna inte är närvarande på mötet, behöver vi en fullmakt av hen före mötet. Ladda ner fullmaktsmall

Fullmaktsgivaren (den vårdnadshavare som ger den andra vårdnadshavaren tillstånd att öppna banktjänster för barnet) kan skicka fullmakten till oss via Nordeas nät- eller mobilbank som bilaga till ett meddelande. 

Om hen inte har Nordeas nätbankskoder kan hen skicka fullmakten via tjänsten Nordea Omaposti. Gå till tjänsten Nordea Omapostis webbplats

Fullmakten kan inte lämnas in på papper i samband med mötet (samma möte som ovan), och den andra vårdnadshavaren kan inte heller ge den på fullmaktsgivarens vägnar.

3. Boka ett möte

När barnet har Nordeas tjänster och alla vårdnadshavare antingen deltar på mötet eller har skickat en fullmakt till Nordea är du redo för mötet. Du behöver inte göra några andra förberedelser – våra experter hjälper dig och ditt barn att komma igång.

Enklast bokar du möte i nätbanken (kräver inloggning). Om du inte är kund hos Nordea och vill boka tid, lämna en intresseanmälan.

Vill du lämna en intresseanmälan?

Om du ännu inte är kund hos Nordea men vill öppna Nordeas spar- och placeringstjänster för ditt barn, kan du lämna en intresseanmälan. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.