Amorteringssättet påverkar ditt låns månadsrater, lånetid och räntekostnader

Amorteringssättet för bostadslånet betyder sättet på vilket du har avtalat om att återbetala ditt lån i låneförhandlingarna. Då räntan på bostadslånet ändras i och med att referensräntan ändras har ränteändringen i de olika amorteringssätten en inverkan på antingen månadsraten eller lånetiden. 

Då månadsraten alltid omfattar amortering och ränta i en viss proportion är det också fråga om i vilken proportion du återbetalar lånekapital och ränta. Därför påverkar valet av amorteringssättet även räntekostnaderna under lånetiden. 

Vilket amorteringssätt passar dig?

Då du väljer amorteringssätt är det bra att fundera på till exempel om du vill betala en viss fast månadsrat eller om det är viktigare för dig att återbetala hela lånet under en viss tid.

Du bestämmer amorteringssättet i låneförhandlingarna där vi går igenom egenskaperna hos de olika amorteringssätten och hjälper dig att välja det som bäst passar din livssituation och låneansökan. 

Kan jag byta amorteringssätt för ett befintligt bostadslån?

Det kan hända att du behöver ändra amorteringssättet beroende på din livssituation. Till exempel om kostnaderna stiger eller du byter arbetsplats eller bostad kan du diskutera amorteringssättet med banken på nytt. 

Om du vill ändra amorteringssättet under lånetiden kan du ansöka om ändring behändigt med en ändringsansökan i nät- eller mobilbanken. Du får ett meddelande då ändringen har gjorts eller om den kräver underskrift så skickas betalningsplanen till dig för elektroniskt underskrift. 

Ändring av betalningsplanen i nät- eller mobilbanken kostar 150,00 €.

Gå till ändringsansökanÖppnas i nytt fönster

Hitta en lämplig tid i vår kalender

Som bolåne- eller Premiumkund kan du boka ett möte med vår bolåne- eller placeringsrådgivare då det passar dig. Om du vill diskutera räntor, ändringar i ditt bostadslån eller din ekonomiska situation överlag, kan du boka ett möte med oss.

Kolla lediga tider och boka ett onlinemöteÖppnas i nytt fönster

Amorteringssätt

Annuitet

Annuitet är ett bra alternativ om du vill veta den exakta lånetiden på förhand och om din betalningsförmåga tål eventuell ränteuppgång. 

Då du väljer annuitet som amorteringssätt för ditt bostadslån:

  • Återbetalningsraterna (amortering + ränta) är lika stora i utgångsläget.
  • Betalningsraten för lånet ändras när räntan ändras.
  • Amorteringsandelen är liten till en början, men ökar under lånetiden samtidigt som ränteandelen minskar.

Jämn amortering

Jämn amortering passar dig som du vill betala större betalningsrater till en början.

  • Låneamorteringen är alltid lika stor men betalningsratens storlek varierar beroende på räntan. Om referensräntan stiger, blir betalningarna högre men om referensräntan sjunker, blir betalningarna mindre.
  • Räntans eurobelopp minskar i samma takt som lånekapitalet minskar om räntenivån förblir densamma.

Lån med jämna rater

Jämna rater är ett bra alternativ om du vill veta exakt hur stor betalningsraten är även i framtiden och inte bryr dig om att du inte vet den exakta lånetiden.
  • Alla återbetalningsrater är då lika stora.
  • Om referensräntan stiger, förlängs lånetiden och om referensräntan sjunker, förkortas lånetiden. 
  • Återbetalningsraten är alltid minst lika stor som räntan.
  • Om låneräntan ligger på en mycket låg nivå då du tar ut lånet, kan en räntehöjning under lånetiden förlänga lånetiden onödigt mycket utan att lånet minskar. Kontakta då oss för att avtala om en ny amorteringsplan.

Vanliga frågor om amorteringssätt

Behöver du en paus från låneamorteringarna?

Under den amorteringsfria perioden betalar du endast ränta, du amorterar alltså inte på lånet. Till följd av detta blir lånetiden längre eller de kommande amorteringarna större. 

Läs mer om amorteringsfria månader