Ränta och amorteringssätt

Vilket amorteringssätt passar dig bäst: annuitet, jämn amortering, lån med jämna rater eller bulletlån? Läs mer om hur olika amorteringssätt skiljer sig från varandra och hitta det bästa bostadslånet för dig.

Vilket amorteringssätt ska du välja? Annuitet, jämn amortering eller lån med jämna rater?

Räntan på bostadslånet utgörs av referensränta och marginal. Amorteringssättet inverkar på räntekostnaderna under lånetiden.

Du kan välja mellan annuitet, jämn amortering och jämna rater som amorteringssätt för ditt bostadslån. Valet av amorteringssätt beror t.ex. på om du alltid vill betala en viss fast månadsrat eller om det är viktigt för dig att återbetala lånet under en viss tid.

Se vilket av de följande amorteringssätten passar dig. Prova med lånekalkyltorn hur de olika amorteringssätten påverkar lånets betalningsrater.

Annuitet

Annuitet är ett bra alternativ om du vill veta den exakta lånetiden på förhand och om din betalningsförmåga tål eventuell ränteuppgång.

  • Alla återbetalningsrater (amortering + ränta) är lika stora i utgångsläget.
  • Betalningsraten för lånet ändras när räntan ändras.
  • Amorteringsandelen är i början liten, men ökar under lånetiden samtidigt som ränteandelen minskar.

Jämn amortering

Jämn amortering passar dig som du vill betala större betalningsrater i början.

  • Låneamorteringen är alltid lika stor men betalningsratens storlek varierar beroende på räntan: Om referensräntan stiger, blir betalningarna högre men om referensräntan sjunker, blir betalningarna mindre.
  • Räntans eurobelopp minskar i samma takt som lånekapitalet minskar om räntenivån förblir densamma.

Lån med jämna rater

 Jämna rater är ett bra alternativ om du vill veta exakt hur stor betalningsraten är även i framtiden och inte bryr dig om att du inte vet den exakta lånetiden.

  • Alla återbetalningsrater är lika stora.
  • Om referensräntan stiger, förlängs lånetiden och om referensräntan sjunker, blir lånetiden kortare. Betalningsraten är ändå alltid minst lika stor som räntan.
  • Om låneräntan ligger på en mycket låg nivå när lånet tas ut, kan en räntehöjning under lånetiden förlänga lånetiden onödigt mycket utan att lånet minskar. Ta då kontakt med banken och kom överens om en ny amorteringsplan.

Bullet

Detta alternativ används närmast vid interimistisk finansiering. Hela lånekapitalet i ett bulletlån återbetalas på en gång, men räntor kan betalas oftare.

Amorteringsfria år

Under en amorteringsfri period betalar du endast ränta men amorterar inte lånet. Detta förlänger lånetiden eller gör de kommande amorteringarna större. Läs mer om amorteringsfria perioder för bostadslån.