Färre framtida bekymmer med hjälp av en personförsäkring

Vet du hur allvarlig sjukdom kan påverka dina inkomster? Hur skulle din familj klara sig ekonomiskt om du eller din partner plötsligt dog? Det är överraskande få finländare som vet. Ingen vill att tråkiga saker ska hända och för många kan det vara svårt att tala om exempelvis döden. Därför kan det också hända att man låter bli att skapa beredskap för framtiden. Av följande skäl är det ändå viktigt för alla att teckna en personförsäkring.

1. Skulle du klara dig på hälften av dina inkomster?

Många tror att socialskyddet är tillräckligt och tecknar därför inte en personförsäkring. I Finland säkerställer socialskyddet ändå bara nödvändig utkomst vid till exempel insjuknande eller arbetsoförmåga. 

Det kan komma som en överraskning för många att arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön för endast nio dagar utöver dagen för insjuknande. Därefter beror utkomsten på FPA:s sjukdagpenning om inte annat avtalats i kollektivavtalet. Om dina månatliga bruttoinkomster är t.ex. 3 300 euro, är sjukdagpenningen bara 1 900 euro i månaden före skatt.

Skillnaden till den normala inkomstnivån kan vara stor och ha en betydande inverkan på din ekonomi. Med personförsäkringar går det att få tilläggsskydd utöver socialskyddet. Även om pengar inte kan ersätta ett människoliv eller förhindra sjukdom, hjälper försäkringsersättningen dock med att betala vardagliga utgifter och omorganisera livet. Det kan vara en stor lättnad om du inte behöver organisera även dina penningärenden i en annars svår situation.

2. Var femte finländare i arbetsför ålder blir allvarligt sjuk.

Var femte finländare i arbetsför ålder insjuknar i cancer eller råkar ut för hjärtinfarkt, kranskärlssjukdom eller hjärninfarkt. Lyckligtvis överlever ett stort antal av de insjuknade och kan fortsätta att leva normalt efter återhämtningen. Sjukdomsperioden och återhämtningen kan ändå vara psykiskt och ekonomiskt utmanande för både den insjuknade och hens familj. Om man är sjukledig under en längre tid kan inkomsterna till och med halveras vilket kan göra det svårt att betala låneamorteringar och vardagliga utgifter. Inverkan på inkomstnivån är ännu mer drastisk om man efter insjuknandet måste lämna arbetslivet helt och hållet. 

Allvarlig sjukdom är inte ett hot enbart mot personer i medelåldern och de äldre. Sjukdomen kan också drabba en ung vuxen som just har börjat i arbetslivet eller vars inkomstnivå ännu inte har stabiliserats.  Man kan ändå redan ha ansvarsförpliktelser till exempel om man har köpt sin första bostad eller fått tillökning i familjen. 

Med en försäkring vid allvarlig sjukdom är det möjligt att trygga sin egen och sina närståendes utkomst under sjukdomstiden. Den skattefria ersättningen från försäkringen kan användas till sådant som är viktigt och meningsfullt för en, exempelvis till snabb tillgång till vård, vardagliga utgifter eller saker som hjälper en att klara sig i vardagen. Ersättningen kan också innebära en möjlighet att arbeta på deltid efter återhämtningen utan att inkomstnivån markant sjunker. 

Kolla med kalkylatorn vad försäkringsskyddet vid allvarlig sjukdom kostar dig.Öppnas i nytt fönster

3. Livförsäkring säkerställer vardagen för nära och kära

Mer än 10 000 finländare i arbetsför ålder dör årligen på grund av sjukdom eller olycksfall. Sannolikheten för att dö ung är visserligen relativt liten, men om det sker är det en chock för de närstående och familjens ekonomi. Det ekonomiska ansvaret är ofta störst i åldern 25–50 då man kan ha bostadslån och barnfamiljens vardagliga utgifter att betala. Under de hektiska småbarnsåren kan det hända att man inte tänker på hur familjens ekonomi påverkas om en av makarna plötsligt avlider och man är tvungen att klara sig med bara en persons inkomster.

Syftet med livförsäkringen är att trygga utkomsten för närstående om familjens vårdnadshavare avlider. Faktum är att en livförsäkring är viktig för alla som har barn eller ett lån tillsammans med sin make. När livet förändras kan det vara viktigt att maken eller familjen inte behöver sälja sitt hem i en svår situation utan kan bo kvar i det. Det finns också mer utrymme för sorg och återhämtning när det inte finns någon anledning att oroa sig för utkomsten. 

Kolla med kalkylatorn vad en livförsäkring kostar dig.Öppnas i nytt fönster


4. Varför betala för en försäkring när du kan spara för sämre tider?

Om du har små barn eller bostadslån kan det finnas många luckor i ekonomin och priset på försäkringarna kan verka som en onödig extra utgift. Många tror också att det går att förbereda sig för sämre tider genom att regelbundet spara ett par hundra euro i månaden.

Att spara lönar sig alltid, oavsett livssituation. Det är dock bra att tänka på hur länge du skulle behöva spara för att få ihop till exempel ett belopp som motsvarar dina nettoinkomster under ett år. Vill du också att alla dina besparingar ska gå till obligatoriska utgifter eller skulle det vara trevligt att njuta av sparkapitalet även i goda tider? 

Fördelen med personförsäkringar är att försäkringsersättningen betalas snabbt antingen till den försäkrade själv eller vid livförsäkring till den mottagare som framgår av förmånstagarförordnandet. Mottagaren av ersättningen kan använda pengarna som hen vill, till exempel för att betala vardagliga utgifter eller omorganisera livet. Det är motiverat att dimensionera försäkringsersättningen på ett sådant sätt att det gör det möjligt att klara av vardagliga utgifter i minst ett år.  

Fyra goda orsaker till att teckna personförsäkring i Nordea

  1. Personförsäkringen Nordea MyLife är testvinnare enligt tidningen Kuluttaja. Försäkringen fick beröm i synnerhet för det förmånliga priset och de flexibla försäkringsvillkoren. (Jämförelse av låneskydd i tidningen Kuluttaja 9/2022)
  2. Som kund hos Nordea får du försäkringar ännu förmånligare. Som bolånekund får du 15 % rabatt på en ny MyLife-försäkring och om du är Premium- eller Private Banking-kund får du 20 % rabatt.
  3. Som tilläggsförmån får aktiva motionärer hela 25 % bättre försäkringsskydd. Endast Nordea tillhandahåller en försäkring som belönar dig för motion.
  4. Tilläggsförmån för alla livförsäkringskunder: du får automatiskt och avgiftsfritt 25 % högre ersättningsbelopp för dödsfallsskydd.

Teckna försäkring enkelt på nätet

Gå till kalkylatorn Du kan räkna ut en rekommendation om försäkringsskydd som passar dig och teckna försäkringen på nätet.

Räkna ut priset och teckna försäkring

Hurdant skydd behöver jag?

Läs mer om Nordeas personförsäkringar och välj rätt försäkringsskydd för dig.

Läs mer om MyLife-försäkringar