Förutsättningarna för att få statsborgen för ett bostadslån:

• låntagaren köper minst 50 procent av bostaden

• låntagaren köper bostaden för sitt eget eller sin familjs stadigvarande boende 

• bostaden är belägen i Finland.

Den längsta möjliga lånetiden för ett lån med statsborgen är 25 år.

Statsborgen för ett vanligt bostadslån

Lånebeloppet av ett vanligt bostadslån med statsborgen kan uppgå till högst 85 procent av bostadens anskaffningspris. Borgen uppgår till högst 20 procent av det beviljade beloppet av bostadslån, dock högst upp till 60 000 euro. 

En vanlig bolånetagare ska betala en borgensavgift på 2,5 procent av borgensbeloppet.

Statsborgen för ett BSP-lån

Förstagångsköpare kan få statsborgen för ett BSP-lån vars belopp är högst 90 procent av bostadens anskaffningspris. I ett BSP-lån uppgår borgensbeloppet till högst 25 procent av lånet. 

Statsborgen är alltid avgiftsfri för ett BSP-lån. 

Om du utöver BSP-lånet behöver vanligt bostadslån är statsborgen avgiftsbelagd för tilläggslånet. 

Bostadslån

Hos Nordea får du ett förmånligt bostadslån som är som skapat för dig.

Läs mer om bostadslån

BSP-lån

En lätt och trygg sparform för ungdomar. Öppna ett BSP-konto och börja spara för din första bostad.

Läs mer om BSP-lån

Säkerheter för bostadslån

Utöver ett lån behöver du ofta eget sparkapital och säkerheter för att köpa bostad. Som säkerhet kan du använda annan egendom eller köpa EgenGaranti.

Läs mer om säkerheter för lån