Kontoinformationstjänst

Kontoinformationstjänst
TjänsterPris
Ett kontoutdrag i månaden som hämtas via nätbanken
0,00 €
Arkivering av kontoutdrag 6 år
0,00 €
Ett kontoutdrag i månaden per post, då kunden har nätbankskoder
2,00 €
Kontoutdrag, ett/mån. per post, då kunden inte har nätbankskoder
0,00 €
Tilläggskontoutdrag/st.
3,00 €
Duplikat av kontoutdrag (högst 10 år gammalt)/st.5,00 €
Saldo- och transaktionsförfrågan Pris
Saldoförfrågan över disk
0,00 €
Saldouppgift i samband med kontant uttag på automat
0,00 €
Saldofrågan/st. med bankkoder som personlig betjäning
3,40 €
Saldoförfrågan på alla automater /st. (under 18 år avgiftsfri)
0,80 €
Transaktionsförfrågan/st. i automater
1,50 €
Transaktions- och saldoförfrågan via nätbanken
0,00 €
Transaktionsförfrågan/st. med bankkoder som personlig betjäning
3,40 €
Övriga TjänsterPris
Saldo- och ränteintyg ( Inkl. saldointyg om alla konton och lån + postavgifter)
10,00 €
Förbindelse att avstå från kvittningsrätt, separat uppsatt
40,00 €
Meddelande om övertrassering/st.
12,00 €