Fördelar med limit för ditt företag

Ordet limit är synonymt med gräns eller begräsning. Ett limitlån eller en limitkredit innebär därmed att banken och kundföretaget kommer tillsammans överens om en kreditgräns upp till vilken företaget efter behov flexibelt kan använda limiten.

  • Kreditlimit på kontot är en behändig produkt för t.ex. kassahantering och för att jämna ut säsongsväxlingar.
  • Med hjälp av kreditlimit kan du också förbereda dig på överraskande utgifter i företagsverksamheten.
  • Du kan ansluta limit till ditt betalningsrörelsekonto i Nordea.
  • Kreditränta tas endast ut på det utnyttjade limitbeloppet. En limitränta som fastställs separat tas ut på hela limiten.
  • Det är möjligt att ansöka om Finnveras garanti för en kreditlimit på kontot.

Du är kanske också intresserad av dessa ämnen som är relaterade till kreditlimit på kontot:

Söker du ett enkelt finansieringsalternativ utan säkerhet? Företagets Flexkredit är ett snabbt företagslån upp till 25 000 euro utan säkerhet. 

Överväger du ännu olika finansieringsmöjligheter? I vår guide får du ytterligare information om olika finansieringsalternativ för företag.

Kreditlimitens egenskaper

Ett betalningsrörelsekonto utgör grunden för företagets kassahantering. Till kontot kan du vid behov ansluta en kreditlimit efter företagets behov. Du kan använda limiten flexibelt upp till den avtalade kreditgränsen.

Limiten är särskilt behändig då ditt företag har säsongsväxlingar eller behöver kredit för överraskande utgifter. Om företaget till exempel inte har så mycket affärer under sommaren kan det utnyttja limiten för att jämna ut säsongsväxlingar. Överraskande utgifter kan i sin tur uppstå om exempelvis en maskin inom industriell produktion går sönder.

Principerna för ett limitlån är enkla. Då du har avtalat om kreditlimiten, räntan och övriga villkor med banken kan ditt företag efter behov använda kredit upp till den avtalade högsta gränsen.

Efter att du har använt kredit har du kvar skillnaden mellan den avtalade kreditlimiten och det utnyttjade kreditbeloppet. Då du får betalningar från dina kunder på företagets konto minskar det utnyttjade kreditbeloppet. Om kreditlimiten är exempelvis 10 000 euro och du använder 3 000 euro, har du fortfarande kvar 7 000 euro som du kan använda. 

Alla betalningar på kontot minskar automatiskt det utnyttjade kreditbeloppet, och då kan du utnyttja krediten på nytt igen. Om du får en inbetalning på 5 000 euro på kontot, återbetalas först det kreditbelopp på 3 000 euro som du använde i exemplet ovan. Efter det står hela kreditlimiten igen till ditt förfogande. 

Prissättningen av limitlån är enkel. Priset består av:

  • en kreditränta som fastställs enligt det disponerade limitbeloppet och      
  • en limitränta som tas ut på hela limiten.

Om vi ännu går tillbaka till exemplet ovan. Då du använder 3 000 euro av limiten beräknas krediträntan utifrån detta belopp fram till att du antingen återbetalar krediten eller tar ut mer kredit. Limiträntan tas i sin tur ut på hela limiten oberoende av hur mycket kredit ditt företag vid var tid använder.