Kreditlimit

Kreditlimiten är en kredit i limitform som ansluts till ett betalningsrörelsekonto. Den lämpar sig för företagets kortfristiga behov av driftskapital som varierar per säsong.

Egenskaper

Betalningsrörelsekontot utgör grunden för företagets kassahantering och du kan avtala om en limit på kontot. Du kan använda limiten upp till den avtalade kreditgränsen. Betalningar på kontot minskar automatiskt den utnyttjade krediten, och då kan du utnyttja krediten på nytt igen. 

Limitens pris består av:     

  • en kreditränta enligt det disponerade beloppet och   
  • en limitränta som tas ut på hela limiten.

Fördelar för ditt företag

  • Limiten är en behändig produkt för kassahantering och för att jämna ut säsongväxlingar.
  • Kontot fungerar som företagets betalningsrörelsekonto, och du kan ansluta alla betalningsrörelsetjänster, kort och nätbankstjänster till det.
  • Kreditränta tas endast ut på det disponerade beloppet av limiten.
  • Man kan ansöka om Finnveras garanti för lånet.