Fördelar för ditt företag

 • Med valutakredit skyddar du ditt företag mot valutakursrisk.
 • Alla valutor som är tillgängliga på den internationella valuta- och kapitalmarknaden kan användas som kreditvaluta.
 • Du kan välja mellan kort- och långfristiga valutakrediter enligt företagets behov.
 • Räntan på valutakrediten bestäms utgående från den internationella räntenivån för den valuta som används.
 • Du kan också säkra valutakrediten skilt för valuta- och ränterisken.

Egenskaper

Kortfristig valutakredit

Ett kortfristigt valutalån är ett lämpligt alternativ för finansiering av företagets behov av driftskapital och finansiering av exporthandel under tillverkningstiden eller efter leveransen.

 • Lånetiden kan vara från en vecka till ett år.
 • Referensräntan är rörlig eller fast.
 • Återbetalningen avtalas enligt referensräntans period. Räntan och amorteringen betalas på en gång.

Långfristig valutakredit

Ett långfristigt valutalån lämpar sig för finansiering av investeringar, projekt och sådana exportleveranser där inkomstflödet fördelas över en lång period.

 • Lånetiden minst ett år.
 • Referensräntan är rörlig eller fast.
 • Lånet återbetalas i jämna rater.