Starta eget

Är du redo för att ta de första stegen?

Vägen mot ett nytt företag är fyllt av spänning och tvivel och det lönar sig att förbereda sig väl. Här hittar du information om hur mycket arbete det krävs för att starta eget, hur det kan påverka din privatekonomi och hur du går i rätt riktning ända från dag ett. Dessutom hittar du information om varför, hur och var du kan registrera ditt företag. Och sist men inte minst lär du dig hur viktigt det är att i ett tidigt skede veta vilken typ av företag du vill grunda. Inled din företagarresa genom att läsa vad som fick en handfull unga nordbor att följa sina drömmar.

Är du redo? Nu är det dags att göra verklighet av din dröm.

Hur registrerar du ditt drömföretag?

FO-numret individualiserar företaget.

Företags- och organisationsnumret, det vill säga FO-numret, är ett nummer som Patent- och registerstyrelsen eller Skatteförvaltningen gett ett företag eller samfund. Ett nytt företag får ett FO-nummer genast när dess etableringsanmälan har registrerats i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma Företags- och organisationsdatasystem (YTJ).

Fundera på vilken företagsform passar dig och ditt företag bäst före du ansöker om FO-nummer. Det finns skillnader i ansvar och förpliktelser mellan de olika företagsformerna.

Du kan senare ändra företagsform så att den bäst motsvarar den aktuella situationen – ifall din affärsverksamhet av en eller annan orsak ändras. En del börjar som företagare på deltid eller grundar ett företag som ett stöd för en hobbyverksamhet medan de fortfarande förvärvsarbetar. På det här sättet kan de testa om det finns en efterfrågan för en produkt eller en tjänst. I dylika fall räcker det med att registrera sig som enskild näringsidkare. Man kan byta företagsform när företagets inkomster växer och affärsverksamheten utvecklas.

Bekanta dig med de olika företagsformerna före du registrerar ditt företag. Observera att det kostar att registrera ett bolag i Patent- och registerstyrelsens handelsregister.

Olika företagsformer

Enskild näringsidkare (Firma)

Enskild näringsidkare (Firma)

  • Företagaren idkar företagsverksamhet som naturlig person.
  • Företagaren ansvarar som enskild näringsidkare för företagets alla förbindelser med sin personliga egendom.
  • Din egen arbetsinsats är avgörande, beslutsfattandet är flexibelt.

Fördelar: Enskild näringsidkare är den enklaste företagsformen. Som privatföretagare fattar du alla beslut gällande ditt företag.

Utmaningar: Som enskild näringsidkare är du personligen ansvarig för firmans alla förbindelser och skulder.  Ansvaret för en enskild näringsidkare innebär att en borgenär som vill kräva sina fordringar via utsökning kan också be om att utmätningen gäller företagarens privategendom (såsom hus, bil) – fastän skulden skulle vara skriven på företaget.

Råd: Aktiebolag kan vara rätt företagsform för dig om du inte personligen vill ansvara för företagets skulder. Bokförare, jurister eller nyföretagarcentraler kan ge rådgivning gällande val av företagsform.

Aktiebolag
Kommanditbolag
Öppet bolag
Andelaslag

Bli företagskund på nätet

Börja här