Identifiera dina kunder genom stark autentisering

Med hjälp av tjänsten för identifieringsförmedling kan du enkelt börja använda finländska identifieringsmetoder och identifiera dina kunder på nätet. Du kan använda elektronisk identifiering även som en del av en elektronisk underskrift om kunden som identifierar sig och tjänsteleverantören avtalar om det. 

Fördelar för ditt företag:

  • Användningen av tjänsten för identifieringsförmedling vid stark autentisering minskar betydligt företagets utvecklings- och driftskostnader.
  • Ditt företag kan erbjuda alla finländska kunder en tjänst för identifiering med ett avtal och en integration.
  • När kunden identifierat sig kan företaget t.ex. ingå bindande avtal, ta emot ansökningar eller erbjuda åtkomst till krypterade tjänster.

Identifieringsverktyg som tjänsten för identifieringsförmedling stöder:

  • Alla finska bankers koder
  • Mobilcertifikat

Fråga mer om andra nordiska identifieringsverktyg och hur dessa kan användas i era tjänster.

Stark autentisering

Stark autentisering används i hundratals elektroniska tjänster inom både den privata sektorn (t.ex. el- och försäkringsbolag och företag i finanssektorn) och den offentliga förvaltningen, och användningen ökar hela tiden. Merparten av de offentliga tjänsterna utnyttjar stark autentisering via tjänsten suomi.fi, bl.a. skatteförvaltningen, FPA och arbetsministeriet. Ett exempel på en lyckad offentlig nättjänst är tyoelake.fi, där medborgarna kan kolla sina uppgifter om förvärvsinkomst med sina egna bankkoder. I Finland användes identifieringstjänster för stark autentisering som bankerna tillhandahåller sammanlagt över 150 miljoner gånger år 2019.

I många nättjänster är flera blanketter och ansökningar numera elektroniska. Till exempel på olika städers webbplatser kan man underteckna ansökan om dagvårdsplats, hyresbostad och inkomststöd tillförlitligt med hjälp av identifieringsverktyg för stark autentisering som bankerna tagit fram. Också olika kommunala institutioner och bolag har möjlighet att utnyttja identifieringstjänster för stark autentisering på sina webbplatser.