E-identifiering

Med Nordeas e-identifiering sköter du stark autentisering av dina privatkunder på ett tillförlitligt sätt. Nordea har registrerat sig i Kommunikationsverkets register över leverantörer av identifieringstjänster. Nordeas e-identifiering är en tjänst för stark autentisering som avses i lagen.

I tjänsten e-identifiering identifierar Nordea kunden i stället för dig

Identifieringsuppgifterna som förmedlas via tjänsten kan även användas som en del av en elektronisk underskrift om kunden som identifierar sig och tjänsteleverantören avtalar om det. Nordeas e-identifiering baserar sig på Finansbranschens Centralförbunds Tupas-standard. Med hjälp av motsvarande tjänster hos andra banker kan ditt företag nå flera miljoner finländska privatpersoner och erbjuda dem sina nättjänster.

Fördelar:

  • Användningen av e-identifiering minskar företagets utvecklings- och underhållskostnader i betydande mån.
  • När kunden identifierat sig kan företaget t.ex. ingå bindande avtal, ta emot ansökningar eller erbjuda krypterade tjänster.
Tjänsten e-identifiering förnyas

I fortsättningen kan du skaffa alla bankers identifieringsverktyg i Nordeas identifieringstjänst med ett avtal och en integration!

Protokollet TUPAS som länge använts vid stark autentisering kommer att slopas i september 2019. Detta medför ändringar i alla tjänster som använder e-identifiering. 

Mer information om den nya identifieringstjänsten och andra ändringar finns på här.

Stark autentisering

Finansministeriet rekommenderar bankernas Tupas-identifieringsmetod för tjänster som förutsätter stark autentisering.

E-identifiering används i offentliga förvaltningens elektroniska tjänster, bl.a. i skatteförvaltningen, FPA och arbetsministeriet. Ett exempel på en lyckad offentlig nättjänst är tyoelake.fi, där medborgarna kan kolla sina uppgifter om förvärvsinkomst med sina egna bankkoder.

I kommunsektorn är flera blanketter och ansökningar numera elektroniska. Till exempel på olika städers webbplatser kan man underteckna ansökan om dagvårdsplats, hyresbostad och inkomststöd tillförlitligt med e-identifiering. Också olika kommunala institutioner och bolag har möjlighet att utnyttja Nordeas e-identifiering på sina webbplatser.  Med e-identifiering kan man också värva nya kunder genom att erbjuda möjligheten att till exempel ingå elavtal på webben.

Staten

Utöver kommunsektorn främjar också staten e-tjänster. Medborgarnas e-blankettjänst (suomi.fi) är ett gott exempel på denna typ av samarbete som leder till att medborgarna får kostnadseffektivt och behändigt tillgång till olika myndigheters blanketter.

Försäkra hushållsarbetet i Varmas kortjobbstjänst

Om du anställer tillfälligt en person hemma hos dig, till exempel en byggarbetare eller barnskötare, kan du sköta arbetspensionsförsäkringen för personen i fråga behändigt i Varmas kortjobbstjänst Pesti. I Varmas kortjobbstjänst kan du anmäla dina arbetstagares person- och löneuppgifter för anordnande av arbetspensionsskyddet. Samtidigt kan du även sköta betalningen av arbetspensionsförsäkringsavgiften. Läs mer på webbplatsen varma.fiÖppnas i nytt fönster

Boka tid till kontoret

Fyll i formulär