Information om tjänster för betalningsförmedling

Betalningsförmedlingen fungerar normalt, inga nya meddelanden.

Tjänstinformation 7.1.2019 klockan 16.00.

En del av kontoutdragens specifikationsuppgifter saknas

En del av betaltransaktionernas specifikationer saknas från kontoutdragen för tiden 2-3.1.2019.

Specifikationerna kan inte senare tillfogas kontoutdragen utan kommer att levereras separat i pappersform.

Vi beklagar olägenheten