Aktiefonder

Aktiefonder är färdigt diversifierade placeringar på aktiemarknaden. Aktiefonder är långsiktiga placeringsobjekt och passar dig som söker hög avkastning och tolererar den fluktuation som förknippas med aktiemarknaden och söker högre avkastning än på räntemarknaden.

Aktiefonder placerar främst i aktier och passar bäst för långsiktig placering som alternativ till eller parallellt med direkta aktieplaceringar. I fonder sprids medlen mellan flera objekt för att minska risken med placeringen. Du behöver inte följa upp olika placeringsobjekt, det tar våra placeringsexperter hand om. De följer fortlöpande upp utvecklingen på marknanden och i fonderna.

  • Välj mellan olika fondtyper som placerar på olika marknader.
  • Placeringen är lättskött eftersom du inte själv behöver följa upp marknaden.
  • Fondandelar kan köpas och säljas när som helst.

Egenskaper

Placeringsprofil

Placeringsprofil

Olika aktiefonder har olika riskkategorier, så det lönar sig att studera fondens placeringsinriktning noga. Ju bredare fonden placerar i olika sektorer eller aktier i företag som verkar i olika länder, desto mindre är den förväntade fluktuationen i fondens värde.

Fondutbud
Avkastning och risk

Priser

Teckningsavgift tas ut för köp av fonder, det vill säga teckning av fonder, och inlösenavgift för försäljning av fonder, alltså inlösen av fonder. Det är billigare att teckna fonder i nätbanken.

Fonden betalar fondbolaget förvaltningsprovision, som består av kostnaderna för förvaltning av fonden såsom värdeberäkning, bokföring och rapportering.

Förvaltningsprovisionen anges som ett årligt belopp. Den debiteras inte separat utan dras av från fondandelens dagsvärde. Avgiften för förvaring av fondandelarna ingår i provisionen.

De fondspecifika fondprovisionerna finns i Fonder NyttÖppnas i nytt fönster.