Den som handlar med aktier bör vara intresserad av att följa med bolagens utveckling och läget på marknaden, eftersom det är typiskt att aktiekurserna fluktuerar kraftigt. Du får tidsenlig information smidigt i våra handelstjänster i nätbanken.

  • I nätbanken följer du lätt upp dina handelsuppdrag och ser hur din egendom och läget på marknaden utvecklas. Du hittar all information på samma ställe.
  • I nätbanken kan du handla med drygt 2 500 aktieslag på över 20 marknadsplatser i Europa och Nordamerika.

Så här kommer du igång

Du kan öppna placeringstjänster om företagets bolagsform är aktiebolag, kommanditbolag, öppet bolag, registrerad förening eller bostadsaktiebolag. Företagare med firma placerar i eget namn i egenskap av privatkund.

Du måste öppna ett värdeandelskonto för företaget för att handla med börsnoterade produkter. Ifall det inte framgår av informationen om företagets sektor i handelsregistret att företaget tänker göra placeringar ska dess representant tillställa banken ett undertecknat styrelseprotokoll med beslut om öppnande av ett värdeandelskonto. Beroende på hur man tecknar företagets namn och vilken som är företagets bolagsform kan banken också kräva ett styrelseprotokoll för att öppna en fondportfölj (obs. protokollet krävs alltid av registrerade föreningar och bostadsaktiebolag). 

Representanten kan skicka protokollet till banken via Nordea Omaposti. För att handla med börsnoterade produkter måste företaget också ha en giltig LEI-kod. Läs mer om LEI-koden här.Öppnas i nytt fönster När ditt företag har beviljats en LEI-kod ring Nordea Business Centre 0200 2525Öppnas i nytt fönster (lna/msa) för att öppna ett värdeandelskonto.

För fondandelar behöver du en fondportfölj som du kan öppna genom att ringa Nordea Business Centre 0200 2525Öppnas i nytt fönster (lna/msa).

Egenskaper

Beskrivning
Avkastning och risk

Bekanta dig med Nordea Investor

Med hjälp av Nordea Investor kan du lätt följa upp marknaden och dina placeringar var och när som helst.

Logga in till Nordea Investor Öppnas i nytt fönster

Handel

Handel i nätbanken
Handelsplatser
Priser - Handel