Aktier

Aktier är ett bra tillägg i en diversifierad portfölj, vilket betyder att kapitalet sprids i många olika placeringsobjekt för att minska placeringsrisken. Placering i aktier förutsätter att man följer läget i de bolag som emitterat aktierna och det allmänna läget på marknaden.

Den som handlar med aktier bör vara intresserad av att följa med bolagens utveckling och läget på marknaden, eftersom det är typiskt att aktiekurserna fluktuerar kraftigt. Du får tidsenlig information smidigt i våra handelstjänster i nätbanken.

  • I nätbanken följer du lätt upp dina handelsuppdrag och ser hur din egendom och läget på marknaden utvecklas. Du hittar all information på samma ställe.
  • I nätbanken kan du handla med drygt 2 500 aktieslag på över 20 marknadsplatser i Europa och Nordamerika.

Egenskaper

Beskrivning

För långsiktig placering

Avkastningen på aktieplaceringar beror på företagets framgång på lång sikt. Under en längre period avkastar aktieplaceringar sannolikt bättre än ränteplaceringar.

Jämfört med andra tillgångsslag är det typiskt att avkastningen varierar kraftigt. Den som placerar i aktier borde följa med bolagens utveckling och läget på marknaden.

Man kan göra direkta aktieplaceringar genom att köpa aktier i ett enskilt bolag på börsen och indirekta aktieplaceringar genom att placera i aktie- och blandfonder eller indexlån.

Ett annat alternativ är att teckna aktier i en aktieemission eller aktieförsäljning där bolagets ägare säljer en del av sina innehav till nya placerare.

Avkastning och risk

Bekanta dig med Nordea Investor

Med hjälp av Nordea Investor kan du lätt följa upp marknaden och dina placeringar var och när som helst.

Kirjaudu Nordea Investoriin Öppnas i nytt fönster

Handel

Handel i nätbanken

Handel i nätbanken

Handla med aktier smidigt i nätbanken

Med hjälp av Placerarens tjänst i nätbanken kan du ge börsuppdrag och följa att de genomförs samt se hur värdet på dina placeringar utvecklas. Med  tjänsten får du också tillgång till aktuella informationstjänster, analyser och köprekommendationer.

Du kan handla på över 20 olika marknadsplatser och välja bland mer än 2 500 värdepapper. Det är lika enkelt att handla med internationella som med finländska aktier och uppdragen ges på samma sätt.

Aktierna registreras som värdeandelar

Du som vill placera i aktier ska öppna ett värdeandelskonto på banken. Du får en kalkyl över realiserade affärer för att deklarera försäljningsvinst eller -förlust i beskattningen.

Handelsplatser