Ny beställning av kontoutdrag

Med den här blanketten kan du beställa företagets kontoutdrag på nytt (inte kontoutdrag som är äldre än 7 år). Vi postar kontoutdragen till företagets fasta adress som banken har kännedom om. 

Om du behöver mer upgifter för bokslutsmaterialet, kan du beställa dem med denna blankett.

Leveranstiden är cirka två veckor. 

Prislista: 

Ny beställning av kontoutdrag kostar 20 euro per kontoutdrag. Kontoutdragen skrivs ut per kalendermånad. Avgiften debiteras det angivna Nordeakontot. 

Försäkra dig om att kontot har täckning innan du gör beställningen.

Kontaktuppgifter
Beställning

Om beställningen omfattar över 15 månader kan vi inte handlägga den i denna kanal. Ring Nordea Business Centre 0200 2525 för att beställa kontoudrag.

Kostnader

Om debiteringskontot inte är i Nordea kan vi inte handlägga den i denna kanal. Ring Nordea Business Centre 0200 2525 för att beställa kontoutdrag.

Om debiteringskontot saknar täckning för serviceavgifterna kan vi inte handlägga den i denna kanal. Kontakta Nordea Business Centre för att fortsätta med beställningen.