Ny beställning av kontoutdrag

Med den här blanketten kan du beställa företagets kontoutdrag på nytt (inte kontoutdrag som är äldre än 7 år). Vi postar kontoutdragen till företagets fasta adress som banken har kännedom om. 

Leveranstiden är cirka två veckor. 

Prislista: 

Ny beställning av kontoutdrag kostar 10 euro per kontoutdrag. Kontoutdragen skrivs ut per kalendermånad. Avgiften debiteras det angivna Nordeakontot. 

Kontaktuppgifter
Beställning
Kostnader