Produkt- och riskbeskrivning (PRD)

Denna sida innehåller en lista över alla produkt och riskbeskrivningsdokument. Länkarna nedan är tillgängliga för att säkerställa att alla relevanta parter är korrekt informerade om produkter som tillhandahålls av Nordea. Syftet med beskrivningarna nedan är att ge en generell översikt av de produkter som tillhandahålls av Nordea och ska därför inte betraktas som marknadsföringsmaterial. De finns till för att ge transparent information till våra kunder rörande våra produkters karaktär och risker.  I varje dokument på denna sida finns en beskrivning av:

  • Produkten 
  • De riskerna som är förenade med ett köp av produkten
  • Indikativa kostnader och ersättningar som är associerade med produkten
  • Hur du kontaktar Nordea rörande eventuella problem och klagomål

Produktinformationen granskas regelbundet för att säkerställa att de är uppdaterade enligt de senaste ändringarna.

Produkt- och riskbeskrivning

Product GroupProduct Name
CREDITMargin Lending (Portföljlimit) FI-SEÖppnas i nytt fönster
CREDITMargin Lending (Salkkulimiitti)Öppnas i nytt fönster
DCM
Corporate BondsÖppnas i nytt fönster
DCMCredit Bond (Floating)Öppnas i nytt fönster
DCMCredit Default SwapÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESBermuda SwaptionÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESCapped IRSÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESCPI SwapÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESExtendable SwapÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESFlippable SwapÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESInflation Zero Coupon SwapÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESInterest Rate GuaranteesÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESKnock Out/In Previous Coupon SwapÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESSpread Cap FloorÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESThreshold SwapÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESTRS Nordea Duration IndexÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESYoY Inflation Cap with quantoÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESYoY Inflation Floor with quantoÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESZero coupon inflation capsÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESZero coupon inflation floorsÖppnas i nytt fönster
EQUITIESEquity (cash)Öppnas i nytt fönster
EQUITIESEquity Correlation SwapÖppnas i nytt fönster
EQUITIESEquity Quanto Best of OptionÖppnas i nytt fönster
EQUITIESEquity Quanto Worst of OptionÖppnas i nytt fönster
EQUITIESEquity SwapsÖppnas i nytt fönster
EQUITIESFuture on Equity Index (Exchange-Traded)Öppnas i nytt fönster
EQUITIESListed Equity-Derivatives OptionsÖppnas i nytt fönster
EQUITIESSecurities borrowingÖppnas i nytt fönster
EQUITIESSecurities lendingÖppnas i nytt fönster
EQUITIESVenture FundingÖppnas i nytt fönster
FIXED INCOMEBond FuturesÖppnas i nytt fönster
FIXED INCOMEForward on Danish Mortgage BondsÖppnas i nytt fönster
FIXED INCOMEGovernment BondÖppnas i nytt fönster
FIXED INCOMEIndex Linked BondsÖppnas i nytt fönster
FIXED INCOMEListed Options on Bond FuturesÖppnas i nytt fönster
FIXED INCOMEListed Options on Bond FuturesÖppnas i nytt fönster
FIXED INCOMEMortgage BondÖppnas i nytt fönster
FIXED INCOMESwedish CPI-linked BondsÖppnas i nytt fönster
FXFX SpotÖppnas i nytt fönster
MMCommercial PaperÖppnas i nytt fönster
MMDeposit  LoanÖppnas i nytt fönster
MMFRAÖppnas i nytt fönster
MMMunicipal PaperÖppnas i nytt fönster
MMOM FRAÖppnas i nytt fönster
MMRepo, Reverse Repo and Buy-sellbackÖppnas i nytt fönster
MMTBillÖppnas i nytt fönster