Ta hand om företagets värde under hela dess livscykel

En framgångsrik försäljning av ett företag är ett resultat av långsiktigt värdeskapande under företagets livscykel. Det bästa rådet för ett företags ägare är att se till att företaget är i ett säljbart skick hela tiden – på så sätt maximerar du företagets värde också om du inte säljer det just nu. Företagets värde baserar sig på affärsverksamhetens lönsamhet, kompetensen och framtidsutsikter. Ett värdeskapande företag utvidgar lönsamt sin affärsverksamhet och är därmed också en stabil partner för sina kunder och samarbetspartner. Därtill är företaget en bra arbetsgivare och skattebetalare – samtidigt som värdet på företaget utvecklas gynnsamt för ägarna.

Förberedelser inför försäljning av företag
Förvärv av aktier eller affärsverksamhet?
Lämpliga köpare och typer av köpare

Framgångsrik försäljning av företag

Förutom goda förberedelser beror en framgångsrik försäljning av ett företag mycket på att hitta rätt köpare. Därför lönar det sig att ha tålamod i processen – den första köparkandidaten är möjligtvis inte den rätta. En bra affär måste ha en tydlig affärslogik. När båda parterna, köparen och säljaren ser att den kombinerade affärsverksamheten skapar värde på lång sikt för företaget och dess intressenter, så återspeglar köpepriset som betalas till säljaren också en god förväntad avkastning, vilket gynnar både kunderna och personalen i företaget som ska säljas. Grunden för köpepriset är en värdering som baserar sig på ekonomiska faktorer. Det slutliga köpepriset bildas vid förhandlingar där det påverkas av många kvalitativa faktorer vars värdering beror mycket på köparens synvinkel. Därför är det ”rätta” köpepriset köparspecifikt.