Företaget ska vidta vissa åtgärder för att börja hantera användare

Hantera användare är en funktion som lanseras i nätbanken Nordea Business. Den ger företaget en möjlighet att självständigt hantera sina nätbanksanvändare genom att utse en administratör. Administratören får behörighet att lägga till och ta bort användare samt fastställa och ändra användarnas individuella behörigheter för användning av nätbanken. Genom att hantera användare får företaget alltid även en översikt över vem som använder företagets nätbank och med vilka behörigheter.

Ditt företag kan utse sin administratör via ett meddelande som kommer till nätbanken Nordea Business. Företaget ska utse administratören inom 30 dagar från att ha fått meddelandet.

Efter att administratören har utsetts skickar Nordea ett uppdaterat nätbanksavtal som företaget ska underteckna i tjänsten Företagets dokument. Företagets officiella representant kan underteckna avtalet. 

Fördelar med att hantera användare

  • Alltid uppdaterade uppgifter om nätbanksanvändarna
  • Möjlighet att lägga till och ta bort användare självständigt
  • Möjlighet att fastställa och ändra användarnas behörigheter självständigt
  • Smidig och individuell service för användarna via chatten och per telefon
Allmänt om att hantera användare
Utse en administratör
Ändringar i inloggningen
Så här lägger du till användare
Vanliga frågor