AutoFX Liquidity Management

Låt vår regelbaserade robot AutoFX automatisera er valutahantering. Genom att aktivera autopilotläget behöver ni inte längre manuellt kontrollera vare sig saldot på era valutakonton eller vilka valutaväxlingar som behöver göras – AutoFX gör jobbet åt er.

Automatisera valutahanteringen och frigör värdefull tid såväl som resurser

AutoFX Liquidity Management är Nordeas prisbelönta och helautomatiska lösning för hantering av företagets valutaflöden och likviditet. Den hjälper er att effektivisera rutinarbetet kring valutor och frigör tid för det som är viktigast – er kärnverksamhet.

Genom att koppla olika regler till era kontosaldon ser AutoFX till att ni alltid har de positioner ni vill ha vid dagens slut, eller vid en annan given tidpunkt. AutoFX kan genomföra spot-, termins- och swapaffärer baserat på kontobalanser eller återkommande nominella belopp.

Det är helt upp till er vilka regler ni vill ha och hur mycket ni vill automatisera. Idag används AutoFX av kunder i alla segment. Vissa större Treasury-avdelningar tar hjälp med mindre men tidskrävande flöden, medan andra väljer att automatisera hela sin valutahanteringsprocess.

Lösningen är mycket enkel att aktivera – det krävs ingen implementering eftersom Nordea tar hand om alla inställningar enligt era önskemål.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Hur fungerar AutoFX

Automatiserat kassaflöde och likviditetshantering

Nordeas AutoFX Liquidity Management är en helautomatisk lösning för hantering av företagets valutaflöden och likviditet. Istället för att hela tiden behöva kontrollera era konton och växla manuellt genom spot-, termins-, eller swapaffärer kan ni, beroende av era behov och rådande likviditetssituation, låta vår valutarobot hantera er exponering på det sätt som ni själva väljer. Det innebär att ni kan fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Funktioner i AutoFX
Fördelar med AutoFX
För vem passar AutoFX

Mer tid för det väsentliga med AutoFX Liquidity Management

Genom att automatisera er valutahantering blir det enklare att följa företagets valutapolicy, samtidigt som ni optimerar likviditetshanteringen kopplat till valuta. Det kan också hjälpa er att ta bort onödiga manuella arbetsuppgifter så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet istället. Lösningen är mycket enkel att aktivera – det krävs ingen implementering eftersom Nordea tar hand om alla inställningar enligt era önskemål. 

Med AutoFX Liquidity Management kan ni:

  • Frigöra resurser och ta bort manuella uppgifter
  • Minimera den operativa risken och den mänskliga faktorn
  • Hantera valutarisken i så gott som realtid
  • Se till att ni inte bygger upp stora negativa eller positiva positioner över tid, eftersom förändringar på valutamarknaden påverkar ert resultat
  • Minska onödiga räntekostnader genom att automatiskt åtgärda negativa saldon genom påfyllning via spotväxlingar eller swappar.

Ta reda på hur AutoFX Liquidity Management kan hjälpa er att frigöra tid och resurser

Sätt reglerna och låt Nordea ta hand om implementering. Våra valutaspecialister hjälper er att komma igång.

Läs mer: