Handla på nätet

Med handelstjänster kan du sköta alla dina besparingar och placeringar samt handla på alla viktiga marknader. Bland våra tjänster kan du välja helheter efter dina behov.

I våra handelstjänster kan du välja en helhet efter dina behov. I bägge tjänster kan du ge uppdrag för:

  • Finländska och globala aktier och ETF 
  • Finländska warranter och certifikat 
  • Nordeafonder 
  • Nordeas masslån och placeringsobligationer 
  • Placeringsförsäkringar och -avtal 

Du har tillgång till de största börserna från Lissabon till Helsingfors och till och med över 20 olika handelsplatser i Europa och Nordamerika.

I handelstjänsterna har du tillgång till uppdaterade och historiska uppgifter om ditt kapital samt avkastningskalkyler.

Spararens tjänst

Spararens tjänst passar för dig som följer upp värdeutvecklingen av dina innehav och ger uppdrag nu och då. I Spararens tjänst ser du kurserna i realtid på börserna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn.

Placerarens tjänst

I värdepappersförvaret kan du förvara värdeandelar i papperslös form som hänför sig till dina innehav i aktier i både finska och utländska noterade bolag och obligationer. Finska värdepapper förvarar vi också i pappersform.

De nuvarande handelstjänsterna ändras 1.10.2019

De nuvarande handelstjänsterna ändras 1.10.2019. Spararens och Placerarens tjänster som grundar sig på tjänstepaket ersätts med en ny avgiftsfri handelstjänst som du kan komplettera med avgiftsbelagda tilläggstjänster. Det innebär att du kan välja tilläggstjänster efter ditt behov och du betalar inte för tjänster du inte har användning för. Förmedlingsavgifterna för börshandel ändras inte.

Tjänsterna för börshandel förnyas (pdf, 93 KB)Öppnas i nytt fönster

Dessutom behöver du en förvaringstjänst för värdepapper

I värdepappersförvaret kan du förvara värdeandelar i papperslös form som hänför sig till dina innehav i aktier i både finska och utländska noterade bolag och obligationer. Finska värdepapper förvarar vi också i pappersform.

Du kan öppna förvaringstjänsten i nätbanken eller på Nordeas kontor.

I förvaringstjänsten:

  • betalas avkastningen på kontot
  • utförs uppdrag som gäller aktieemissioner och andra bolagshändelser. Du får information om så kallade bolagshändelser, såsom till exempel aktieemissioner, som hänför sig till din förmögenhet i värdepappersförvaret och förvaltar dem enligt dina anvisningar
  • publiceras förmögenhetsrapporter. Minst en gång om året får du en rapport om värdepappren i förvaret samt händelser som hänför sig till och avkastning som betalats på din förmögenhet. Enklast följer du upp ditt kapital och dess värde i nätbankens handelstjänst.

Jämför och välj den helhet som passar dig bäst (priserna includerar moms)

Tjänst
Spararens tjänstPlacerarens tjänst
Pris, euro/mån.04
Handel på över 20 aktiemarknaderxx
Provisionsstruktur som belönar aktivitetxx
Kurser i realtid, första nivån

Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn 

Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn, Oslo
Kauppalehtis huvudnyheter i realtidxx
Nordeas Morgon- och Veckorapporter per e-postxx
Nordeas bolagsanalyser
x
Kurser i realtid, fem nivåer: Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn
Kurser i realtid, första nivån: USA 
+ 5 € / mån.
Ökad köpkraft euro *020 000
Nordea Investorxx
Paketpris med tilläggstjänster, euro/mån.09

* Tack vare extra köpkraft kan man ge uppdrag även om det inte skulle finnas tillräckliga medel på kontot då uppdraget ges. 

För att kontot inte ska övertrasseras bör man se till att täckningen på kontot är tillräcklig då det debiteras. Avgiften för europeisk börshandel debiteras två bankdagar (t+2) och avgiften för nordamerikansk börhandel tre bankdagar (t+3) efter att affären har gjorts. Det är bra att ha som tumregel att pengarna ska finnas på kontot kvällen innan det debiteras.

Den extra köpkraften är 20 000 euro i Placerarens tjänst. Extra köpkraft ingår inte i Spararens tjänst. Den extra köpkraften kan användas i börshandeln, men inte när man handlar med certifikat, warranter eller turbowarranter.

De nuvarande handelstjänsterna ändras 1.10.2019 (pdf, 130 KB)Öppnas i nytt fönster

Rekommendationer och översikter

Rekommendationer och översikter

Som kund i Placerarens tjänst får du tillgång till Nordeas rekommendationer och översikter som underlättar marknadsuppföljningen och placeringsbesluten.

Morgonrapport (på finska) 

I morgonrapporten kan du läsa om aktiemarknadens rörelser, bolagsspecifika händelser och dagens viktigaste marknadsnyheter. Rapporten omfattar också Nordeas modellportföljer för finska och nordiska aktier och rekommendationslista för globala aktier. Morgonrapporten publiceras från tisdag till fredag innan börserna öppnar.

Veckorapport (om aktiemarknaden, på finska)

På måndagar publiceras Morgonrapporten om aktiemarknaden som en stor Veckorapport. I rapporten behandlas det ekonomiska läget och marknadssituationen i ett bredare perspektiv. Också viktiga händelser under den kommande veckan och aktuella teman tas upp.

Inhemsk aktiemodellportfölj (på finska och svenska)

De bolag som valts in i modellportföljen anses vara lockande placeringsobjekt under de följande tolv månaderna, och de har valts på så sätt att portföljen bildar en diversifierad finländsk aktieportfölj. Även bolagsrapporter publiceras över bolagen i portföljen. Ändringarna i portföljen publiceras i Morgon- och Veckorapporter.

Nordisk aktiemodellportfölj (på finska och svenska)

Modellportföljen för nordiska aktier är en väldiversifierad aktieportfölj som består av cirka 20 nordiska bolag. Bolagen i modellportföljen är bolag som vi anser vara lockande placeringsobjekt under de följande tolv månaderna. Ändringarna i portföljen publiceras i Morgon- och Veckorapporter.

Rekommendationslistan Global (på finska och svenska) 

Bolagen på listan har valts på de marknader som är föremål för handel i Nordea. Till listan har det ur olika sektorer valts de mest lockande bolag utanför Nordea.

Veckans aktie (på finska)

I publikationen fokuserar man närmare på ett visst aktuellt bolag och vilka faktorer som påverkar aktiekursen. Publikationen utkommer mitt på veckan, i regel på onsdagar. Publikationen kan läsas i nätbanken i Spararens och Traderns tjänst, och kunderna som använder dessa tjänster kan också prenumerera på den direkt till sin e-post. Veckans aktie är inte en köp- eller säljrekommendation i sig utan ger en närmare överblick över ett bolag som lämpar sig för marknadsläget. 

Bolagsrapporter (på engelska)

Under Bolagsrapporter finns analyser av cirka 300 viktiga nordiska bolag som Nordea Markets tagit fram som stöd för dina placeringsbeslut. Där hittar du också rekommendationer och riktkurser.

Marknadsplatser för handel
Priser

Nordea Investor

Med hjälp av Nordea Investor kan du lätt följa upp marknaden och dina placeringar var och när som helst.

Läs mer