Fullmakt för att öppna och ändra betalningsrörelsetjänster i Nordea

  • 1 Fullmaktsgivare
  • 2 Fullmäktig förmedlare
  • 3 Tjänster och kommissionering av service
  • 4 Bekräftelsesida
  • 5 Tack!

Fullmaktsgivare

Det tar ungefär tio bankdagar att handlägga fullmakten. Myndighetskraven på kundidentifiering och kundkontroll kan ibland innebära att tjänsterna öppnas med dröjsmål. Reservera alltså tillräckligt med tid för uppdateringar.

 

OBS! Denna fullmakt lämpar sig endast för bolagsformerna AB, firma, ÖB och KB.
Vi skickar fullmakten och betalningsrörelseavtalet för underskrift till tjänsten Företagets dokument. Observera att endast firmatecknarna för företaget enligt handelsregistret kan logga in i tjänsten.
Vi skickar ett meddelande till det här numret då betalningsrörelseavtalen kan undertecknas.

Fullmäktig förmedlare

T.ex. revisionsbyrå
Avtalet för förmedlingskanalen ska vara i kraft för att tjänster kan öppnas i enlighet med fullmakten.
Avtalsnumret består av 8, 12 eller 13 tecken.
Avtalsnumret består av 12 tecken.

Tjänster och kommissionering av service

 

1. Konto

Kontot måste vara ett företagets eurokonto
Kontot måste vara ett företagets eurokonto
Debiteringskontot måste vara ett eurokonto.

Tjänster som fullmäktig förmedlare har rätt att förvalta:

Tjänster som fullmäktig förmedlare har rätt att förvalta:

Materialet bildas i fortsättningen enligt det valda formatet också i alla redan befintliga förmedlingskanaler.

Operatörskoden är NDEAFIHH.

Nätfakturaadressen kan vara antingen ett IBAN-kontonummer eller en EDI-kod som bildas av FO-numret. Om du inte fastställer adressen själv öppnar vi tjänsten med EDI-kod.)
Nätfakturaadressen kan vara antingen ett IBAN-kontonummer eller en EDI-kod som bildas av FO-numret. Om du inte fastställer adressen själv öppnar vi tjänsten med EDI-kod.)
Nätfakturaadressen kan vara antingen ett IBAN-kontonummer eller en EDI-kod som bildas av FO-numret. Om du inte fastställer adressen själv öppnar vi tjänsten med EDI-kod.)

 

2. Konto

Kontot måste vara ett företagets eurokonto
Debiteringskontot måste vara ett eurokonto.

Tjänster som fullmäktig förmedlare har rätt att förvalta:

Materialet bildas i fortsättningen enligt det valda formatet också i alla redan befintliga förmedlingskanaler.

 

3. Konto

Kontot måste vara ett företagets eurokonto
Debiteringskontot måste vara ett eurokonto.

Tjänster som fullmäktig förmedlare har rätt att förvalta:

Materialet bildas i fortsättningen enligt det valda formatet också i alla redan befintliga förmedlingskanaler.

 

Övriga tjänster

Operaattoritunnus on NDEAFIHH.
Nätfakturaadressen kan vara antingen ett IBAN-kontonummer eller en EDI-kod som bildas av FO-numret. Om du inte fastställer adressen själv öppnar vi tjänsten med EDI-kod.
Nätfakturaadressen kan vara antingen ett IBAN-kontonummer eller en EDI-kod som bildas av FO-numret. Om du inte fastställer adressen själv öppnar vi tjänsten med EDI-kod.
Nätfakturaadressen kan vara antingen ett IBAN-kontonummer eller en EDI-kod som bildas av FO-numret. Om du inte fastställer adressen själv öppnar vi tjänsten med EDI-kod.

 

Kommissionering av service

Användningen av tjänsten börjar eller den angivna ändringen träder i kraft den dag du meddelat. Om du vill att det går att använda tjänsten tidigare kan du meddela ett tidigare datum.

OBS! Detta val raderar alla tidigare materialförmedlare med fullmakt och att alla tjänster som saknar förmedlare avslutas.

Observera att om det finns flera giltiga fullmakter debiteras en avgift enligt prislistan för varje fullmakt.

dd.mm.yyyy

 

OBS! Med stöd av denna fullmakt har fullmäktig i fullmaktsgivarens ställe rätt att med banken avtala om öppnande av de betalningsrörelsetjänster som nämns ovan. De valda tjänsterna öppnas för fullmaktsgivaren varvid de kan användas via fullmäktigens bankförbindelse som anges ovan. Med stöd av denna fullmakt har fullmäktig också rätt att avtala om ändringar i fullmaktsgivarens befintliga tjänster. 

Fullmaktsgivaren undertecknar själv avtalen om tjänsterna eller avtalen om ändringar i tjänsterna. För att tjänsterna ska kunna användas måste avtalen undertecknas.

Läs mer om användningen av personuppgifter.