Kontantuttagstjänsten

  • Det högsta beloppet av kontantuttag i samband med kortinköp är 200 euro. Säljföretaget kan dock ställa ett lägre högsta belopp för kontantuttag.
  • Kontantuttag (Cash back) vid butikskassan är endast möjligt i Finland, och uttagen i samband med kortinköp ska betalas med betalkortets debetegenskap.
  • Betalningstransaktionen auktoriseras och samtidigt kontrolleras att kontantuttaget inte överskrider kortets dygnsspecifika uttagsgräns. Obs! Med Nordea Debit-kort ska även inköpet rymmas inom säkerhetsgränsen för betalningar. Godkänn kontantuttaget med pinkoden.
  • Ditt konto debiteras en gång med beloppet av både inköpet och uttaget. På kontoutdraget ser du dock också kontantuttaget specificerat (Cash back/kontantuttag xxx euro). Kontantuttaget syns också på butikskvittot.

Inköp som gjorts med debetegenskapen debiteras alltid från det bankkonto som anslutits till kortet. Kontantuttagstjänsten är en tjänst som butiken tillhandahåller och det är butiken som ansvarar för att tjänsten fungerar. Butiken har rätt att prissätta tjänsten och fastställa närmare villkor för den. Även banken kan i egenskap av kortutgivare ställa en övre gräns för kontantuttag. Gränsen kan ändras av säkerhetsskäl.

K- matbutiker
Tokmanni
R-kioski