Lätt och snabbt

Då beloppet för betalningen understiger 50 euro behöver du inte mata in ditt kort i betalterminalen eller knappa in pinkoden – du håller bara upp kortet intill betalterminalen.

Läs mer om enkla kontaktlösa betalningar

Kort för kontaktlösa betalningar

Symbolen som ser ut som radiovågor anger att kortet har funktionen för kontaktlösa betalningar. Funktionen för kontaktlösa betalningar ingår i alla nya och förnyade kort.

Läs mer om kort för kontaktlösa betalningar

Betala tryggt

Med funktionen för kontaktlös betalning betalar du dina köp snabbt utan att obehöriga ser din pinkod. Du betalar stora köp fortfarande genom att slå in kortets pinkod i terminalen.

Läs mer om trygga kontaktlösa betalningar

Kontaktlös betalning är snabb och enkel
Så här betalar du kontaktlöst med Nordeas kort
Det är tryggt att betala kontaktlöst
Hur betalar jag kontaktlöst med mitt kort?
Single tap