Kontaktlös betalning

Nu blir det ännu lättare att betala kontaktlöst eftersom gränsen för kontaktlösa engångsbetalningar stiger från 25 till 50 euro 12.4.2019. Höjningen av gränsen är motiverad då allt fler kortinnehavare vill betala kontaktlöst. Funktionen för kontaktlös betalning ingår i alla nya kort som Nordea beviljar samt i kort som förnyas. Symbolen på kortet som ser ut som radiovågor anger att kortet har funktionen för kontaktlös betalning.

Kontaktlös betalning är snabb och enkel

Med funktionen för kontaktlös betalning kan du betala inköp på under 50 euro utan att behöva mata in kortet i betalterminalen eller knappa in pinkoden - bara för kortet nära betalterminalen. Du kan betala kontaktlöst i alla betalterminaler som är försedda med symbolen för kontaktlös betalning.

MedMed funktionen för kontaktlös betalning kan du snabbt och enkelt betala inköp på under 50 euro genom att föra betalkortet nära betalterminalen. Du behöver inte mata in kortet i betalterminalen eller knappa in pinkoden. Du kan betala kontaktlöst i alla betalterminaler som är försedda med symbolen för kontaktlös betalning.

Med kortet kan du alltid också betala på vanligt sätt – även inköp på under 50 euro. Då matar du in kortet i betalterminalen och knappar in pinkoden.

Du kan betala kontaktlöst med nya Nordea Credit-, Gold-, Premium-, Platinum- och Black-kort. Med kombikort (credit/debit) debiteras alltid bankkontot med kontaktlösa betalningar. Om ditt kort inte har debetfunktion debiteras kortkrediten (credit) med kontaktlösa betalningar.

Med Finnair Plus- och Stockmann Mastercard-kort kan du betala kontaktlöst med kortets kreditegenskap. Debiteringen sker alltid från kreditkontot, dvs. kortets kreditegenskap, oberoende om ditt kort är ett kombikort eller bara ett kreditkort.

Kontaktlös betalning med Nordea Electron- och Nordea Debit

Du kan betala kontaktlöst med Nordea Debit-kort eller det nya Nordea Electron-kortet. Det är alltid bankkontot som debiteras med beloppet. Med kort som har funktionen för kontaktlös betalning kan du alltid också betala på vanligt sätt – även mindre inköp. Då matar du in kortet i betalterminalen och slår in pinkoden.

Med Nordea Electron-kortet kan du betala inköp på under 50 euro kontaktlöst och täckningen reserveras på ditt bankkonto som vanligt.

Med Nordea Debit-kort är gränsen för kontaktlös betalning också 50 euro.

Hur betalar jag kontaktlöst med mitt kort?

När du för första gången betalar med ett kort med funktionen för kontaktlös betalning ska du mata in kortet i betalterminalen och slå in pinkoden. Funktionen för kontaktlös betalning med debetegenskapen aktiveras genom ett inköp som du betalar på debet och funktionen för kontaktlös betalning med kreditegenskapen med ett inköp på kredit. Därefter kan du börja betala mindre inköp kontaktlöst utan att slå in pinkoden.

Tack vare kontaktlös betalning kan du betala smidigare, och obehöriga ser inte din pinkod. Större inköp ska fortsättningsvis betalas med kortets pinkod. Betalterminalen ber slumpmässigt om pinkoden även när du betalar kontaktlöst, vilket gör de kontaktlösa betalningarna trygga.

Turvallinen lähimaksu

Lähimaksaminen sujuvoittaa asiointia sekä takaa, ettei tunnusluku joudu asiattomien haltuun. Isommat ostokset maksetaan edelleen käyttäen korttiin kuuluvaa tunnuslukua. Turvallisuussyistä maksupääte ohjaa ajoittain asettamaan kortin maksupäätteeseen ja näppäilemään tunnusluvun, jotta varmistutaan oikeasta kortinhaltijasta.

Tunnusluku onkin tärkeä säilyttää aina erillään kortista ja muiden henkilöiden ulottumattomissa. Hyvä tapa on valita kortille oma tunnusluku ja käyttää sitä aina muiden katseilta suojassa.