Kontaktlös betalning

Funktionen för kontaktlös betalning ingår i alla nya kort som Nordea beviljar samt i kort som förnyas. Med funktionen för kontaktlös betalning kan du snabbt och enkelt betala inköp på under 50 euro genom att föra betalkortet nära betalterminalen. Symbolen på kortet som ser ut som radiovågor anger att kortet har funktionen för kontaktlös betalning.

Lätt och snabbt

Då beloppet för betalningen understiger 50 euro behöver du inte mata in ditt kort i betalterminalen eller knappa in pinkoden – du håller bara upp kortet intill betalterminalen.

Läs mer om enkla kontaktlösa betalningar

Kort för kontaktlösa betalningar

Symbolen som ser ut som radiovågor anger att kortet har funktionen för kontaktlösa betalningar. Funktionen för kontaktlösa betalningar ingår i alla nya och förnyade kort.

Läs mer om kort för kontaktlösa betalningar

Betala tryggt

Med funktionen för kontaktlös betalning betalar du dina köp snabbt utan att obehöriga ser din pinkod. Du betalar stora köp fortfarande genom att slå in kortets pinkod i terminalen.

Läs mer om trygga kontaktlösa betalningar

Kontaktlös betalning är snabb och enkel

Kontaktlös betalning är snabb och enkel

Med funktionen för kontaktlös betalning kan du snabbt och enkelt betala inköp på under 50 euro genom att föra betalkortet nära betalterminalen. Du behöver inte mata in kortet i betalterminalen eller knappa in pinkoden. Du kan betala kontaktlöst i alla betalterminaler som är försedda med symbolen för kontaktlös betalning.

Med kortet kan du alltid också betala på vanligt sätt – även inköp på under 50 euro. Då matar du in kortet i betalterminalen och knappar in pinkoden.

Du kan betala kontaktlöst med nya Nordea Credit-, Gold-, Premium-, Platinum- och Black-kort. Med kombikort (credit/debit) debiteras alltid bankkontot med kontaktlösa betalningar. Om ditt kort inte har debetfunktion debiteras kortkrediten (credit) med kontaktlösa betalningar.

Med Finnair Plus- och Stockmann Mastercard-kort kan du betala kontaktlöst med kortets kreditegenskap. Debiteringen sker alltid från kreditkontot, dvs. kortets kreditegenskap, oberoende om ditt kort är ett kombikort eller bara ett kreditkort.

Så här betalar du kontaktlöst med Nordeas kort
Det är tryggt att betala kontaktlöst
Hur betalar jag kontaktlöst med mitt kort?