Finnair Plus Mastercard

Kortet är det bästa resesällskapet för Finnair Plus-medlemmar. Du får två Finnair Plus-poäng för varje euro som du betalar med Finnair Plus Mastercard-kortets kreditfunktion. Utöver det omfattande användningsområdet ger kortet dig betalningstid och försäkringsskydd samt är en reservfond.

Från 1.1.2023 beviljas inga nya Finnair Plus Mastercard-kort. Ändringen gäller tills vidare.

Nuvarande kortinnehavare kan använda sina kort och samla Finnair Plus-poäng som förut.

Vanliga frågor

Finnair Plus Mastercard för Finnair Plus-medlemmar

Finnair Plus Mastercard är det bästa kortet för Finnair Plus-medlemmar. Du får två Finnair Plus-poäng för varje euro som du betalar med kortets betal- eller kreditfunktion. 

Effektiva räntan

Finnair Plus Mastercard – poäng och skydd

Du får två Finnair Plus-poäng för varje euro som du betalar med kortets betalningstids- eller kreditfunktion.

En reseförsäkring för utlandsresor är i kraft då du har betalat hela resan med kortets betalningstids- eller kreditfunktion.

Kontantuttagsskyddet ersätter kontanter som du tagit ut från kreditkontot upp till 850 euro om pengarna stjäls inom 24 timmar från uttaget.

Kort om Finnair Plus Mastercard

 • Kreditlimiten är 2 000–10 000 euro. 
 • Räntan på krediten är 3 månaders euribor + 11,5 %.
 • För huvudkortet debiterar vi en årsavgift på 60 euro. 
 • Du får i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid på alla köp med kreditkortet.
 • Du får två betalningsfria månader per kalenderår.

Du kan samla Finnair Plus-poäng

Kreditkort och flygplan - small

1 euro = 2 bonuspoäng

Du samlar Finnair Plussa-poäng för varje köp med kortets betalningstids- och kreditfunktion. Dessutom får du räntefri betalningstid på köp på kredit. Du får inte poäng för betalning av fakturor, gireringar, kontantuttag, kontantbetalningar eller köp med debetegenskapen.

Alla köp med Finnair Plus Mastercard parallellkortens kreditfunktion samlar poäng på samma Finnair Plus-konto. 

Betala på ditt vis


Du väljer själv om du betalar på kredit eller direkt från ditt bankkonto. Då du betalar med kortkrediten får du i snitt 30 dagars räntefri betaltid.

Med kontaktlös betalning med Nordea Gold-kort betalar du köp under 50 euro utan att röra betalterminalen. 

Kreditränta

Kreditränta

Finnair Plus Mastercard är ett internationellt betaltids- och kreditkort. Den effektiva räntan på en utnyttjad kredit på 1 500 euro är 24,6 % och kreditpriset 1 687 euro, då den nominella räntan är 3 månaders euriborränta (02/2021) + 11,5 %, och huvudkortets årsavgift på 60 euro och den månatliga avgiften för pappersfakturan på 3 euro har beaktats i beräkningen. Finnair Plus Mastercard är en fortlöpande kredit som gäller tills vidare. Kreditlimiten är 2 000–10 000 euro. Krediten beviljas av Nordea Finans Finland Ab, Aleksis Kivis gata 9, Helsingfors.

Priser
Priser för kort beviljade före 1.9.2019
Konsumentens rättigheter vid betalningar i Europa

Kreditränta

Finnair Plus Mastercard är ett internationellt betaltids- och kreditkort. Den effektiva räntan på en utnyttjad kredit på 1 500 euro är 24,6 % och kreditpriset 1 687 euro, då den nominella räntan är 3 månaders euriborränta (02/2021) + 11,5 %, och huvudkortets årsavgift på 60 euro och den månatliga avgiften för pappersfakturan på 3 euro har beaktats i beräkningen. Finnair Plus Mastercard är en fortlöpande kredit som gäller tills vidare. Kreditlimiten är 2 000–10 000 euro. Krediten beviljas av Nordea Finans Finland Ab, Aleksis Kivis gata 9, Helsingfors.

Prider från och med 1.9.2019

Priser för Finnair Plus Mastercard


Med årsavgiftPris
Finnair Plus Mastercard -kort60,00 €
Paralellkort*0,00 €

TilläggstjänsterPris
Mastercard-förfrågningar i nätbanken,i mobilbanken och i eTjänsten/mån0,00 €
Mastercard, expeditionsavgift för snabbleverans10,00 €
Transaktionsförfrågan/st. på Otto.-automater och på Nordeas betalautomater1,50 €
Saldoförfrågan i automat
0,80 €
Beställning av befintlig pinkod för kort (leverans per post)
7,00 €
Kolla kortets pinkod i nätbanken och mobilbanken0,00 €
Ändring av kreditlimit/ändring0,00 €
Kreditkortsfaktura på papper/per styck3,00 € 
Egen överföring från kortkredit
Räntebelagt från överföringsdagen
Fakturabetalning från kortkredit via Nordeas betalautomatRäntebelagt från betalningsdagen
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid10,00 € 
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid på grund av tillverkningsfel eller att kortet gått sönder oberoende av kunden
0,00 €
Hittelön0,00 €
Provision för borttagning av kort som använts i strid med kortvillkoren120,00 €

Kontantuttag i FinlandPris
Kontantuttag från bankkonto på kontor0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 1–4 uttag/månad

Kontantuttag från bankkonto i automat, 5 eller fler uttag/månad

0,00 €

1,00 €

Kontantuttag i Finland från kortkrediten på automaterRäntebelagt från uttagsdagen

Kontantuttag utomlandsPris

Kontantuttag i automat i euro i EES-läder, 1–4 uttag/månad

Kontantuttag i automat i euro i de EES-läder, 5 eller fler uttag/månad

0,00 €

1,00 €

Kontantuttag från kortkredit i automat i euro i EES-länder
Räntebelagt från uttagsdagen

Kontantuttag i euro på kortkrediten på kontor i EES-länder

Kontantuttag i euro från bankkontot på kontor i EES-länder 

Räntebelagt från uttagsdagen

2,00 € + 3 %

Kontantuttag i valuta på kontor och/eller i automater på kortkrediten i EES-läder och utanför 

Kontantuttag i valuta på kontor och/eller i automater från bankkontot i EES-läder och utanför

Räntebelagt från uttagsdagen

2,00 € + 3 %

Kontantuttag som gjorts på Nordeas automater från bankkontot och/eller kortkrediten i Norge, Sverige och Danmark0,00 €

Avgifter för användning av kortHinta

Valutapåslag* som ingår i kursen för kortköp eller kontantuttag i annan valuta än euro*

2,25 %

*Då du gör ett köp eller tar ut kontanter i annan valuta än euro används Mastercards eller Visas kurs som transaktionens valutakurs som utökas med ett valutapåslag enligt prislistan. Läs mer om valutaavgifter för korttransaktioner.Öppnas i nytt fönster

Vilka ändringar kan jag själv görä i faktureringen av mitt kort?

Du kan ändra din kreditkortsfakturas förfallodag, amorteringsprocent och amorteringsfria månader: 

 • i mobilbanken under Ändra kredit. Bekräfta med appen Nordea ID.
 • i den gamla nätbanken under Daglig ekonomi > Kort > Ändringar i kortkrediten.
 • i tjänsten OmaLuotto under Kreditkontots inställningar (med din banks bankkoder) på nordeafinance.fi/sv/omaluotto.

Amorteringsprocenten kan vara 3–100 % av kreditbeloppet. Om du ändrar amorteringsprocenten debiterar vi en avgift enligt prislistan för ändring av betalningsplanen. De amorteringsfria månaderna kan inte följa på varandra. Observera att du inte kan kombinera amorteringsfria månader med fakturering av köp i jämna rater. 

Du kan ringa Nordea Finans kundtjänst för att avtala om att ändra förfallodagen eller amorteringsprocenten för en faktura som redan bildats. Vi debiterar en avgift enligt prislistan för ändringen.

Du hittar uppgifterna om faktureringsperioden för krediten, dina månatliga transaktioner och betalningsuppgifterna på din kreditfaktura. Specifikationerna av e-fakturor finns i nät- och mobilbanken.

Vad ersätter försäkringen för utlandsresor och kontantuttagsskyddet som ingår i Finnair Plus Mastercard-kortet?

Finnair Plus Mastercard-kortet omfattar en avgiftsfri försäkring för utlandsresor och kontantuttagsskydd. Då du betalar hela din utlandsresa (100 %) med Finnair Plus Mastercard-kortets betaltids- eller kreditegenskap får du en reseförsäkring för både dig och medresande familjemedlemmar på köpet.

 • Vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall ersätter försäkringen till exempel ett ambulansflyg från utlandet till Finland.
 • Försäkringsbeloppet är högst 50 000 euro.
 • Försäkringsbeloppet för vårdkostnader vid sjukdom eller olycka under resa är högst 30 000 euro.
 • Resgodsersättningen är högst 840 euro (självrisk: 50 euro).
 • Kontantuttagsskyddet ersätter kontanter upp till 850 euro som du tagit ut utomlands från Finnair Plus Mastercard-kreditkontot om pengarna stjäls inom 24 timmar från uttaget.

Försäkringen för utlandsresor ingår i följande kort: Nordea Gold, Mastercard Premium, Nordea Platinum, Nordea Black och Finnair Plus Mastercard.

Du får mer information i försäkringsvillkoren och försäkringsintyget samt Trygs kundtjänst.

Anvisningar och råd

Anvisningar och råd

Du väljer kortets funktioner redan när du ansöker om det, och du kan senare själv ändra dem.

I mobilbanken kan du till exempel ändra det månatliga betalningsbeloppet och  betalningsdagen samt amorteringsfria månader. Du kan ansöka om höjning av krediten i nätbanken.

Pinkod och konto
Kortets säkerhetsgränser, geografiska användningsområde och internetanvändning
Förnyelse och leverans av kort
Fakturering och utredning av transaktioner

Anvisningar och råd

Du väljer kortets funktioner redan när du ansöker om det, och du kan senare själv ändra dem.

I mobilbanken kan du till exempel ändra det månatliga betalningsbeloppet och  betalningsdagen samt amorteringsfria månader. Du kan ansöka om höjning av krediten i nätbanken.

Pinkod och konto

Du kan välja önskad pinkod för kortet eller aktivera den förinställda koden. Du kan ändra pinkoden senare. Läs mer om pinkodenÖppnas i nytt fönster

Anslut ditt bankkonto till kortet – då kan du välja om kortkrediten (credit) eller bankkontot (debit) debiteras med köpen och kontantuttagen. Dina kortköp och kontantuttag utomlands debiteras alltid i euro från antingen bankkontot (debit) eller kortkrediten (credit). 

Kortets säkerhetsgränser, geografiska användningsområde och internetanvändning

Du kan ändra kortets säkerhetsinställningar i mobilbanken. Välj kort i avsnittet Konton i mobilbanken -> Redigera. 

I den nya nätbanken kan du ändra kortets säkerhetsinställningar under Ekonomi -> Kort -> välj kortet vars inställningar du vill ändra -> ändra kortinställningar under Kortuppgifter. 

Du kan också ändra begränsningarna i den gamla nätbanken för privatkunder under Daglig ekonomi -> Kort -> Säkerhetsgränser/Användningsområde och internet.

Läs om säker användning av kortet.

Förnyelse och leverans av kortet

Ett nytt kort istället för ett som gått sönder 

Du kan beställa ett nytt kort i den gamla nätbanken under punkten Kort > Redigera och förnya kort.  

Ett kort vars giltighet går ut förnyas automatiskt

Ditt kort fungerar normalt fram till utgången av den sista giltighetsmånaden som framgår av kortets framsida. Ditt nya kort skickas till dig per post innan giltighetstiden för det gamla löper ut. Kolla om du redan har fått det nya kortet per post. 

Det nya kortet levereras till hemadressen

Nordeas kort levereras i första hand till den hemadress i Finland som du har angett för Nordea. Du får kortet inom ungefär två veckor efter att du beställt det. Leveransen är avgiftsfri. Du kan också beställa kortet med snabbeställning, kontakta då Nordea Kundtjänst. I så fall kommer kortet om ungefär en vecka till hemadressen. Snabbeställning är en avgiftsbelagd tjänst (10 euro). 

Läs mer om olika sätt att leverera kortet, eller fråga Nordea Kundtjänst om leveranssätten exempelvis till en utländsk adress.  

Du kan avsluta kortet i chatten eller genom att ringa vår kundtjänst 

Om du vill säga upp och avsluta ditt kort ska du göra det elektronisk i tjänsten OmaLuottoÖppnas i nytt fönster. Se närmare instruktionerÖppnas i nytt fönster. Vi rekommenderar alla våra kunder att ha minst två kort. På så sätt är du inte illa ute om det ena kortet går sönder eller försvinner.

Fakturering och utredning av transaktioner

Transaktioner på kortkrediten

Du kan kolla transaktionerna och saldot på kreditkortet i mobil- och nätbanken. Dina fakturor ser du i e-fakturaarkivet och Nordea Finances tjänst OmaLuotto dit du kan logga in med andra bankers koder. Din kreditkortsfaktura är kontoutdraget för din kredit. 

I mobilbanken ser du dina kreditkortstransaktioner genom att välja önskat kort på förstasidan eller i menyn Konton. Beroende på korttypen kan du se transaktioner för 1–3 månader. Äldre transaktioner ser du på dina tidigare fakturor. 

I den nya nätbanken ska du på förstasidan välja önskat kort för att kolla dina kreditkortstransaktioner. Beroende på korttypen kan du se transaktioner för 1–3 månader. Om du inte ser dina korttransaktioner, börja använda förfrågan om korttransaktioner. Äldre transaktioner ser du på dina tidigare fakturor. 

Aktivera förfrågan om korttransaktioner i den gamla nätbanken. Välj Redigera nätbanken > Tilläggstjänster till kortkrediter > kryssa för Transaktionsförfrågan > Spara. Transaktionsförfrågan är avgiftsfri. 

Observera att fakturautställarens namn på fakturan kan avvika från säljarens namn vid kortköpet, t.ex. i fråga om restauranger och taxiföretag. 

I genomsnitt 30 dagars räntefri betalningstid 

Då du betalar dina köp med kortets betaltids- och kreditfunktion får du i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid.

Exempel på köp av en dammsugare: Du har avtalat om att förfallodagen för din kreditkortsfaktura är den 15:e varje månad. Faktureringsperioden är 25.3–26.4. Du gör klokt i att välja den dag som du regelbundet får inkomster som förfallodag och betala fakturan då. 

 • 1.4 Du köper en dammsugare. 
 • 15.4 Förfallodagen för kreditkortsfakturan då du ska betala fakturan för föregående faktureringsperiod, dvs. mars.
 • 15.5 Förfallodagen för dina köp i april, i detta fall även för dammsugaren. 

Faktureringsperioden byts 26.4, och de produkter som du köper efter den här dagen faktureras i juni. Om du bestämmer dig för att köpa dammsugaren först 26.4, ska du ändå betala den 15.5. Men om du köper den först 27.4, är förfallodagen 15.6. Du kan optimera faktureringsperioden för din kreditkortsfaktura så att den blir så lång som möjligt. Genom att köpa dammsugaren 27.4 kan du få rentav 45 dagar räntefri betalningstid på den. 

Vilka ändringar kan jag själv göra i faktureringen av min kortkredit? 

Du kan ändra din kreditkortsfakturas förfallodag, amorteringsprocent och amorteringsfria månader: 

 • I mobilbanken under Ändra kredit. Bekräfta med appen Nordea ID. (Med Nordeas bankkoder)
 • I den gamla nätbanken under Daglig ekonomi > Kort > Ändringar i kortkrediten. (Med Nordeas bankkoder)
 • I tjänsten OmaLuotto under Kreditkontots inställningar (med din banks bankkoder).

Amorteringsprocenten kan vara 3–100 % av kreditbeloppet. Om du ändrar amorteringsprocenten tar vi ut en avgift enligt prislistan för ändring av betalningsplanen. De amorteringsfria månaderna kan inte följa på varandra. Observera att du inte kan kombinera amorteringsfria månader med fakturering av köp i jämna rater. 

Du kan ringa Nordea Finance Kundtjänst för att avtala om att ändra förfallodagen eller amorteringsprocenten för en faktura som redan bildats. Vi debiterar en avgift enligt prislistan för ändringen.

Du hittar uppgifterna om faktureringsperioden för krediten, dina månatliga transaktioner och betalningsuppgifterna på din kreditfaktura. Specifikationerna av e-fakturor finns i nät- och mobilbanken.

Så här amorterar du på din kortkredit med önskat belopp 

Du kan göra extra amorteringar eller återbetala hela kortkrediten när som helst. Du kan också betala ett större belopp än det som står i din kreditkortsfaktura. Här följer närmare anvisningar om olika kort: 

Du kan amortera på din kortkredit enkelt i mobilbanken. Välj ditt kreditkort på förstasidan och tryck på Betala och överför > Betala tillbaka, varvid du kan fastställa det belopp du vill betala. Övriga betalningsuppgifter visas automatiskt. 

Du kan amortera på din kortkredit även i den nya nätbanken. Välj först ditt kreditkort på förstasidan och sedan Betala av. Välj konto och belopp. Övriga betalningsuppgifter visas automatiskt. Din inbetalning syns genast på krediten. 

Du kan när som helst återbetala hela kortkrediten. Kortets aktuella skuldsaldo ser du i mobil- och nätbanken genom att öppna kortuppgifterna eller i tjänsten OmaLuotto.

Du kan enkelt återbetala hela kortkrediten på följande fakturas förfallodag. På fakturan ser du det totala kreditsaldot och krediträntan fram till förfallodagen.