Nordeas och Finnairs kortsamarbete upphörde i oktober 2023

Nya Finnair Plus Mastercard-kort beviljas inte från 1.1.2023 och möjligheten att samla Finnair Plus-poäng med kortets kreditfunktion upphörde 31.10.2023. 

Du kan fortsätta att betala med kortet på samma sätt som förut. Kortets kreditlimit ändras inte och försäkringsförmånerna fortsätter att gälla normalt. 

Till följd av förnyelsen debiteras ingen årsavgift för kortet tills vidare. Du får ditt Finnair Plus Mastercard-kort utan årsavgift från september 2023 för nya ettårsperioder – normalt är årsavgiften 60 euro.

Vi uppdaterade villkoren för Finnair Plus Mastercard-kreditkontot 1.11.2023 enligt följande:

 • Vi tog bort innehållet om hur poäng samlas i punkt 1 Definitioner.
 • Vi tog bort det första stycket i punkt 10 Samling av Finnair Plus-poäng.

Du hittar de uppdaterade villkoren här.Öppnas i nytt fönster

Svar på frågor om att Nordeas kortsamarbete med Finnair Plus Mastercard upphör

Kort om Finnair Plus Mastercard

 • Kreditlimiten är 2 000–10 000 euro. 
 • Räntan på krediten är 3 månaders euribor + 11,5 %.
 • För huvudkortet debiterar vi en årsavgift på 60 euro. Från september 2023 tas årsavgiften inte ut för nya ettårsperioder.
 • Du får i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid på alla köp med kreditkortet.
 • Du får två betalningsfria månader per kalenderår.

Effektiva räntan

Trygghet på resor

Kreditkort och flygplan - small

En reseförsäkring för utlandsresor är i kraft då du har betalat hela resan med kortets betalningstids- eller kreditfunktion.

Kontantuttagsskyddet ersätter kontanter som du tagit ut från kreditkontot upp till 850 euro om pengarna stjäls inom 24 timmar från uttaget.

Betala på ditt vis


Du väljer själv om du betalar på kredit eller direkt från ditt bankkonto. Då du betalar med kortkrediten får du i snitt 30 dagars räntefri betaltid.

Med kontaktlös betalning med Nordea Gold-kort betalar du köp under 50 euro utan att röra betalterminalen. 

Kreditränta
Priser
Priser för kort beviljade före 1.9.2019
Konsumentens rättigheter vid betalningar i Europa

Kreditränta

Finnair Plus Mastercard är ett internationellt betaltids- och kreditkort. Den effektiva räntan på en utnyttjad kredit på 1 500 euro är 24,9 % och kreditpriset 1 689 euro, då den nominella räntan är 3 månaders euriborränta (1/2024) + 11,5 %, och huvudkortets årsavgift på 60 euro och en månatlig avgift för pappersfakturan på 3 euro har beaktats i beräkningen. Finnair Plus Mastercard är en fortlöpande kredit som gäller tills vidare. Kreditlimiten är 2 000–10 000 euro. Krediten beviljas av Nordea Finans Finland Ab, Aleksis Kivis gata 9, Helsingfors.

Prider från och med 1.9.2019

Priser för Finnair Plus Mastercard

Från september 2023 tas årsavgiften inte ut för nya ettårsperioder för huvudkortet.


Med årsavgiftPris
Finnair Plus Mastercard -kort60,00 €
Paralellkort*0,00 €

TilläggstjänsterPris
Mastercard-förfrågningar i nätbanken,i mobilbanken och i eTjänsten/mån0,00 €
Mastercard, expeditionsavgift för snabbleverans10,00 €
Transaktionsförfrågan/st. på Otto.-automater1,50 €
Saldoförfrågan i automat
0,80 €
Beställning av befintlig pinkod för kort (leverans per post)
7,00 €
Kolla kortets pinkod i nätbanken och mobilbanken0,00 €
Ändring av kreditlimit/ändring0,00 €
Kreditkortsfaktura på papper/per styck3,00 € 
Egen överföring från kortkredit
Räntebelagt från överföringsdagen
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid10,00 € 
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid på grund av tillverkningsfel eller att kortet gått sönder oberoende av kunden
0,00 €
Hittelön0,00 €
Provision för borttagning av kort som använts i strid med kortvillkoren120,00 €

Kontantuttag i FinlandPris
Kontantuttag från bankkonto på kontor0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 1–4 uttag/månad

Kontantuttag från bankkonto i automat, 5 eller fler uttag/månad

0,00 €

1,00 €

Kontantuttag i Finland från kortkrediten på automaterRäntebelagt från uttagsdagen

Kontantuttag utomlandsPris

Kontantuttag i automat i euro i EES-läder, 1–4 uttag/månad

Kontantuttag i automat i euro i de EES-läder, 5 eller fler uttag/månad

0,00 €

1,00 €

Kontantuttag från kortkredit i automat i euro i EES-länder
Räntebelagt från uttagsdagen

Kontantuttag i euro på kortkrediten på kontor i EES-länder

Kontantuttag i euro från bankkontot på kontor i EES-länder 

Räntebelagt från uttagsdagen

2,00 € + 3 %

Kontantuttag i valuta på kontor och/eller i automater på kortkrediten i EES-läder och utanför 

Kontantuttag i valuta på kontor och/eller i automater från bankkontot i EES-läder och utanför

Räntebelagt från uttagsdagen

2,00 € + 3 %

Kontantuttag som gjorts på Nordeas automater från bankkontot och/eller kortkrediten i Norge, Sverige och Danmark0,00 €

Avgifter för användning av kortHinta

Valutapåslag* som ingår i kursen för kortköp eller kontantuttag i annan valuta än euro*

2,25 %

*Då du gör ett köp eller tar ut kontanter i annan valuta än euro används Mastercards eller Visas kurs som transaktionens valutakurs som utökas med ett valutapåslag enligt prislistan. Läs mer om valutaavgifter för korttransaktioner.Öppnas i nytt fönster

Vilka ändringar kan jag själv göra i faktureringen av mitt kort?

Du kan avgiftsfritt ändra förfallodagen för din kreditkortsfaktura, amorteringsprocent och amorteringsfria månader:

 • i mobilbanken under Ändra kredit. Bekräfta med appen Nordea ID.
 • I nätbanken välj Ekonomi > Kort > välj det kort som du vill ändra > under Kortuppgifter klicka på Ändra kredit.
 • i tjänsten OmaLuotto under Kreditkontots inställningar (med din banks bankkoder) på nordeafinance.fi/svomaluotto

Amorteringsprocenten kan vara 3–100 % av kreditbeloppet. De amorteringsfria månaderna kan inte följa på varandra. 

Du kan ringa Nordea Finance Kundtjänst för att avtala om att ändra förfallodagen eller amorteringsprocenten för en faktura som redan bildats. Vi tar ut en avgift enligt prislistan för ändringen.

Du hittar uppgifterna om faktureringsperioden för krediten, dina månatliga transaktioner och betalningsuppgifterna i din kreditfaktura. Specifikationen för e-fakturan finns i nätbanken och i mobilbanken.

Vad ersätter försäkringen för utlandsresor och kontantuttagsskyddet som ingår i Finnair Plus Mastercard-kortet?

Finnair Plus Mastercard-kortet omfattar en avgiftsfri försäkring för utlandsresor och kontantuttagsskydd. Då du betalar hela din utlandsresa (100 %) med Finnair Plus Mastercard-kortets betaltids- eller kreditegenskap får du en reseförsäkring för både dig och medresande familjemedlemmar på köpet.

 • Vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall ersätter försäkringen till exempel ett ambulansflyg från utlandet till Finland.
 • Försäkringsbeloppet är högst 50 000 euro.
 • Försäkringsbeloppet för vårdkostnader vid sjukdom eller olycka under resa är högst 30 000 euro.
 • Resgodsersättningen är högst 840 euro (självrisk: 50 euro).
 • Kontantuttagsskyddet ersätter kontanter upp till 850 euro som du tagit ut utomlands från Finnair Plus Mastercard-kreditkontot om pengarna stjäls inom 24 timmar från uttaget.

Du får mer information i försäkringsvillkoren och försäkringsintyget samt Trygs kundtjänst.

Anvisningar och råd
Pinkod och konto
Kortets säkerhetsgränser, geografiska användningsområde och internetanvändning
Förnyelse och leverans av kort
Fakturering och utredning av transaktioner

Anvisningar och råd

Du väljer kortets funktioner redan när du ansöker om det, och du kan senare själv ändra dem.

I mobilbanken kan du till exempel ändra det månatliga betalningsbeloppet och  betalningsdagen samt amorteringsfria månader. Du kan ansöka om höjning av krediten i nätbanken.

Pinkod och konto

Du kan kolla ditt korts pinkod behändigt i Nordeas nät- och mobilbank.

Läs mer om pinkoden (PIN)

Du kan ansluta kortet till ditt bankkonto – då kan du välja om kortkrediten (credit) eller bankkontot (debit) debiteras med köpen och kontantuttagen. Kortköp och kontantuttag i utlandet tas alltid ut i euro antingen från bankkontot (debit) eller kortkrediten (credit).

Kortets säkerhetsgränser, geografiska användningsområde och internetanvändning

Du kan ändra kortets säkerhetsinställningar i mobilbanken. Välj kort i avsnittet Konton i mobilbanken -> Redigera. 

I nätbanken kan du ändra kortets säkerhetsinställningar under Ekonomi -> Kort -> välj kortet vars inställningar du vill ändra -> ändra kortinställningar under Kortuppgifter.

Läs om säker användning av kortet.

Förnyelse av kort

Hur får jag ett nytt kort om mitt kort går sönder?

 • I nätbanken Välj Ekonomi > Kort > välj det kort som du vill förnya > klicka på Förnya kortet.
 • I mobilbanken: Välj det kort som du vill förnya -> välj Inställningar > Förnya ett giltigt kort.
 • Genom att ringa Nordea Finance Kundtjänst.

Kort vars giltighet går ut förnyas automatiskt

Ditt kort fungerar normalt fram till utgången av den sista giltighetsmånaden som framgår av kortets framsida. Det nya kortet skickas per post innan det gamla kortets giltighetstid går ut. Kolla om du redan har fått ditt nya kort per post.

Du kan avsluta ditt kort genom att skriftligen meddela Nordea Finance Kundtjänst

Om du vill säga upp och avsluta ditt kort ska du göra det elektroniskt i tjänsten OmaLuotto eller med ett meddelande om avslutande. Läs närmare anvisningar för att avsluta kort. Vi rekommenderar alla våra kunder att ha minst två kort. På det sättet är du inte illa ute om ditt kort förstörs eller försvinner. 

Fakturering och utredning av transaktioner

Korttransaktioner

Kreditkortstransaktioner:

 • Välj ditt kort på startsidan i Nordeas mobil- eller nätbank. Du ser dina senaste transaktioner med kreditfunktionen under kortuppgifterna.
 • I nätbanken hittar du den senaste e-fakturan och tidigare e-fakturor där du kan se dina kreditkortstransaktioner. Logga in i nätbanken och välj Betalningar > E-fakturor > Arkiv. På e-fakturan ser du även korttransaktioner som är äldre än 1–3 månader. Dina e-fakturor lagras i nätbanken i 18 månader.
 • Du ser den senaste e-fakturan i mobilbanken. Logga in i mobilbanken > välj Betalningar och sedan E-fakturor > öppna din kreditkortsfaktura > klicka på Fakturautställarens specifikation.
 • I Nordea Finances tjänst OmaLuotto.

Transaktioner med debetfunktionen:

 • Öppna uppgifterna för det konto som har anslutits till kortet i Nordeas mobil- eller nätbank. Om du exempelvis har anslutit ditt kort till ditt brukskonto, ser du dina transaktioner med debetfunktionen under transaktionerna för ditt brukskonto.

Observera att fakturautställarens namn på fakturan kan avvika från säljarens namn vid kortköpet, t.ex. i fråga om restauranger och taxiföretag. 

I genomsnitt 30 dagars räntefri betalningstid 

Då du betalar dina köp med kortets betaltids- och kreditfunktion får du i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid.

Exempel på köp av en dammsugare: Du har avtalat om att förfallodagen för din kreditkortsfaktura är den 15:e varje månad. Faktureringsperioden är 25.3–26.4. Du gör klokt i att välja den dag som du regelbundet får inkomster som förfallodag och betala fakturan då. 

 • 1.4 Du köper en dammsugare. 
 • 15.4 Förfallodagen för kreditkortsfakturan då du ska betala fakturan för föregående faktureringsperiod, dvs. mars.
 • 15.5 Förfallodagen för dina köp i april, i detta fall även för dammsugaren. 

Faktureringsperioden byts 26.4, och de produkter som du köper efter den här dagen faktureras i juni. Om du bestämmer dig för att köpa dammsugaren först 26.4, ska du ändå betala den 15.5. Men om du köper den först 27.4, är förfallodagen 15.6. 

Vilka ändringar kan jag själv göra i faktureringen av mitt kort? 

Du kan ändra din kreditkortsfakturas förfallodag, amorteringsprocent och amorteringsfria månader: 

 • Välj i mobilbanken kortet du vill ändra och tryck sedan på Ändra kredit.
 • I nätbanken: välj Ekonomi > Kort > välj det kort som du vill ändra > under Kortuppgifter klicka på Ändra kredit.
 • I tjänsten OmaLuotto under Kreditkontots inställningar (fungerar med alla finska bankers nätbankskoder).

Amorteringsprocenten kan vara 3–100 % av kreditbeloppet. De amorteringsfria månaderna kan inte följa på varandra. Observera att du inte kan kombinera amorteringsfria månader med fakturering av köp i jämna rater. 

Du kan ringa Nordea Finance Kundtjänst för att avtala om att ändra förfallodagen eller amorteringsprocenten för en faktura som redan bildats. Vi tar ut en avgift enligt prislistan för ändringen.

Du hittar uppgifterna om faktureringsperioden för krediten, dina månatliga transaktioner och betalningsuppgifterna i din kreditfaktura. Specifikationen för e-fakturan finns i nätbanken och i mobilbanken.

Så här amorterar du på din kortkredit med önskat belopp 

Du kan göra extra amorteringar eller återbetala hela kortkrediten när som helst. Du kan också betala ett större belopp än det som står i din kreditkortsfaktura. Här följer närmare anvisningar om olika kort: 

Du kan amortera på din kortkredit enkelt i mobilbanken. Välj ditt kreditkort på förstasidan och tryck på Betala och överför > Betala tillbaka, varvid du kan fastställa det belopp du vill betala. Övriga betalningsuppgifter visas automatiskt. 

Du kan amortera på din kortkredit även i nätbanken. Välj först ditt kreditkort på förstasidan och sedan Betala av. Välj konto och belopp. Övriga betalningsuppgifter visas automatiskt. Din inbetalning syns genast på krediten. 

Du kan när som helst återbetala hela kortkrediten. Kortets aktuella skuldsaldo ser du i mobil- och nätbanken genom att öppna kortuppgifterna eller i tjänsten OmaLuotto.

Du kan enkelt återbetala hela kortkrediten på följande fakturas förfallodag. På fakturan ser du det totala kreditsaldot och krediträntan fram till förfallodagen.