Finnair Plus Mastercard

Kortet är det bästa resesällskapet för Finnair Plus-medlemmar. Nu får du två Finnair Plus-poäng för varje euro som du betalar med kortets betal- eller kreditfunktion.

Finnair Plus Mastercard är ett komplett betalningsinstrument för Finnair Plus-medlemmar. Utöver det omfattande användningsområdet ger kortet dig betalningstid och försäkringsskydd samt är en reservfond. Ansökan om kortet förutsätter att du är Finnair Plus-medlem.

 • Du får Finnair Plus-poäng varje gång du betalar dina inköp med Finnair Plus Mastercard-kortets betaltids- eller kreditfunktion.kortit-finnair-plus
 • Du kan välja en kreditlimit mellan 2 000 och 10 000 euro.
 • Du kan ansluta önskat antal parallellkort till kreditkortet som alla samlar poäng på samma Finnair Plus-konto.

Egenskaper

Finnair Plus Mastercard är ett kreditkort, och du kan också ansluta debitfunktionen till det. Med kortets kreditlimit betalar du också större inköp och den ger flexibilitet i oväntade situationer.

 • Du får i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid på alla inköp med kreditkortet. Dessutom får du varje månad en faktura över dina korttransaktioner. Du väljer själv förfallodagen och amorteringsbeloppet (minimiamorteringsprocenten) när du fyller i kortansökan.  Du betalar ränta endast på den summa* av krediten som kvarstår efter förfallodagen. 
 • Du kan välja två betalningsfria månader per kalenderår.
 • Finnair Plus Mastercard-kortet har funktionen för kontaktlös betalning. De kontaktlösa betalningarna tas ut från kortets kreditegenskap. Du kan snabbt och enkelt betala inköp på under 30 euro genom att föra betalkortet nära betalterminalen. Ibland kan betalterminalen begränsa användningen av kontaktlös betalning till inköp på högst 50 euro.
 • Du kan följa upp dina kreditkortstransaktioner behändigt i nätbanken och mobilbanken. Om du inte har Nordeas bankkoder kan du följa upp transaktionerna i OmaLuotto-tjänsten (nordearahoitus.fi/omaluotto). Du kan också kontrollera bland annat det disponibla beloppet på kortet, redigera kortkreditens egenskaper, överföra pengar från kortkrediten till bankkontot och begränsa det geografiska användningsområdet för ditt kort samt kortanvändningen på internet.
 • Om du använder Nordeas bankkoder kan du själv välja pinkod till ditt kort.

Med Finnair Plus Mastercard betalar du överallt 

 • Du kan betala inköp med kreditkort i Finland och utomlands, i över 200 länder och på cirka 30 miljoner inköpsställen. 
 • Du kan också ta ut kontanter överallt i världen i kontantautomat med Mastercard-symbolen. 
 • Då du ansluter debitfunktion till kortet kan du göra inköp och kontantuttag också direkt från ditt bankkonto i Finland och utomlands.
 • Registrera kortet för nätbetalningar för att handla på internet.

* Den effektiva räntan på en utnyttjad kredit på 1 500 euro är 24,8 % och kreditpriset 1 688 euro, då den nominella räntan är 3 månaders euriborränta (01/2020) + 11,5 %, och huvudkortets årsavgift på 60 euro och den månatliga avgiften för pappersfakturan på 3 euro har beaktats i beräkningen. Finnair Plus Mastercard är en fortlöpande kredit som gäller tills vidare. Kreditlimiten är 2 000–10 000 euro. Krediten beviljas av Nordea Finans Finland Ab, Aleksis Kivis gata 9, Helsingfors.

Lätt sätt att samla Finnair Plus-poäng

1 euro = 2 poäng

 • Du får två Finnair Plus-poäng för varje euro som du betalar med betaltids- eller kreditfunktion. Du får inte poäng för betalning av fakturor, gireringar, kontantuttag, kontantbetalningar eller inköp med debetegenskapen.
 • I kortet ingår en reseförsäkring för utlandsresor som är i kraft när hela resan har betalats med Finnair Plus Mastercard-kortets betaltids- och kreditfunktion.
 • Kontantuttagsskyddet ersätter kontanter upp till ett belopp på 850 euro, om du tagit ut dem från Mastercard-kreditkontot och de blir stulna inom 24 timmar räknat från uttaget.
Priser
Priser för kort beviljade före 1.9.2019

Ansök om kort via nätbanken

Öppna nätbanken Öppnas i nytt fönster