Pinkod

Ett kort har alltid en pinkod som du kan välja själv eller låta banken välja för dig.

Pinkod till ditt nya kort

Oberoende av om du ansöker om kort på kontoret, i nätbanken eller Nordea Kundtjänst, kan du välja pinkoden till ditt kort om du har personliga bankkoder. Det är lätt att komma ihåg en pinkod som du valt själv men se till att den inte är lätt att gissa. Alternativt får du en pinkod som banken har skapat för ditt kort.

Leverans av ny pinkod eller en pinkod som kunden har glömt

Då du i nätbanken ansöker om ett kort som banken skapar en pinkod för, visas koden i nätbanken under Kort > Visa PIN-kod. Om du själv har valt pinkoden visas den inte i fråga om det nya kortet.

Du kan välja att få pinkoden som banken har skapat för ett nytt kort som du har ansökt om på kontoret eller i Nordea Kundtjänst

  • genom att kolla den i nätbanken
  • per sms till din mobiltelefon 
  • per post till din hemadress.

Om du har glömt din pinkod kan du kolla den i nätbanken eller beställa den per sms eller per post till din hemadress genom att ringa Nordea Kundtjänst 0200 5000.

Det är snabbt och lätt att kolla pinkoden i nätbanken. Även pinkod som du beställt per sms kommer genast efter beställningen till det mobiltelefonnummer som du meddelat banken. 

Du kan se priserna på de olika leveranssätten för beställning av förnyad pinkod.

Ändra pinkoden till ditt nuvarande kort

Välj fritt pinkoden till ditt nuvarande kort. Det är lätt att ändra pinkoden i nätbanken under Kort > Redigera och förnya kort. Samtidigt kan du ändra också andra kortegenskaper. I samband med ändringen förnyas ditt kort. Det är avgiftsfritt att ändra pinkoden i samband med ordinarie förnyelse.