Parallellkort

Gör dina familjemedlemmars vardag lättare och ansök om parallellkort som kopplas till din kortkredit.

Parallellkort åt familjen

Med parallellkort avses ett kreditkort som kan anslutas till huvudkortet, exempelvis för barn. Huvudkortet och dess parallellkort är anslutna till samma kreditkonto. Innehavaren av huvudkortet får en gemensam faktura för köpen med huvudkortet och parallellkorten. Ett parallellkort är behändigt exempelvis då den unga i familjen åker utomlands för att studera.  

Då antalet parallellkort inte är begränsat kan varje familjemedlem få ett eget kort vid behov. Man kan ange en kortspecifik bruksgräns för varje parallellkort så att korten alltid är anpassade efter användarens behov. Information om priset på parallellkort finns i den produktspecifika prislistan för respektive kort.

Ansök om parallellkort

En minderårig kan med intressebevakarnas samtycke beviljas ett parallellkort som kombikort eller enbart som kreditkort. Då man ansöker om kort fastställs tjänsterna som ansluts till kortet, såsom användning av kortet för köp på nätet. Intressebevakarna och den minderåriga kortinnehavaren ansvarar solidariskt för att villkoren för kortavtalet uppfylls. Om den minderårigas kort är ett kombikort, ansvarar innehavaren av kreditkontot för användningen av krediten med kortet och intressebevakarna och den minderåriga solidariskt för användningen av den minderårigas bankkonto.

Du får mer information genom att ringa vår kundtjänst där du också kan ansöka om parallellkort. Båda vårdnadshavarna identifieras med nätbankskoder under samtalet då de beställer ett kort till en minderårig.

Parallellkort ger flexibilitet i familjens vardag och vid oväntade situationer 

Ett parallellkort som beviljas barn är behändigt i flera olika situationer. Parallellkortet ger exempelvis ekonomisk trygghet till en ung utbytesstudent. Därtill kan parallellkortet vara till nytta i situationer då man plötsligt behöver mer pengar. En annan fördel med parallellkortet är att det kan hjälpa unga att bli mer självständiga.

Parallellkort med solidariskt ansvar

Parallellkortet kan också vara ett kort med solidariskt ansvar. Detta betyder att en kortinnehavare med solidariskt ansvar är en parallellkortsinnehavare som tillsammans med huvudkortsinnehavaren ansvarar för att iaktta kreditvillkoren för kortet och återbetala krediten. Personen som ansöker om kort med solidariskt ansvar måste vara myndig.