Parallellkort för familjen

Med parallellkort avses ett kreditkort som kan anslutas till huvudkortet, exempelvis för barn. Huvudkortet och dess parallellkort är anslutna till samma kreditkonto. Innehavaren av huvudkortet får en gemensam faktura för köpen med huvudkortet och parallellkorten. Ett parallellkort är behändigt exempelvis då den unga i familjen åker utomlands för att studera.  

Då antalet parallellkort inte är begränsat kan varje familjemedlem få ett eget kort vid behov. Man kan fastställa en kortspecifik bruksgräns för varje parallellkort så att korten alltid är anpassade efter användarens behov. Information om priset på parallellkort finns i den produktspecifika prislistan för respektive kort.

Ansök om parallellkort

En minderårig kan med intressebevakarnas samtycke beviljas ett parallellkort som kombikort eller enbart som kreditkort. Då man ansöker om kort fastställs tjänsterna som ansluts till kortet, såsom användning av kortet för köp på nätet. Intressebevakarna och den minderåriga kortinnehavaren ansvarar solidariskt för att villkoren för kortavtalet uppfylls. Om den minderårigas kort är ett kombikort, ansvarar innehavaren av kreditkontot för användningen av kortkrediten och intressebevakarna och den minderåriga solidariskt för användningen av den minderårigas bankkonto.

Du får mer information genom att ringa vår kundtjänst där du också kan ansöka om parallellkort. Båda vårdnadshavarna identifieras med nätbankskoder under samtalet då de beställer ett kort till en minderårig.

Fördelar med parallellkort 

Ett parallellkort som beviljas barn kan vara behändigt i olika situationer. Om den unga blir utbytesstudent i utlandet kan det vara bra har ett parallellkort med som reservkort. Om den unga sedan behöver ett kreditkort i utlandet kan hen betala med parallellkortet.

Dessutom har parallellkortet förmånerna som ingår i kreditkortet. Då den unga betalar sina köp med ditt kreditkort får hen skydd för dem i enlighet med konsumentskyddslagen. Om en produkt som den unga beställt på nätet exempelvis inte kommer fram, kan hen med vårdnadshavarens tillstånd göra en kortreklamation hos kreditgivaren.

Läs mer om konsumentskydd i kreditkort

Läs mer om varför det är smart i att betala med kreditkort på nätet