Vet du hur konsumentskyddslagen tryggar dina kreditkortsköp?

När du betalar dina köp med kreditkortets kreditfunktion är även kreditgivaren ansvarig om köpet inte motsvarar det som avtalats. Du kan ansöka om att få dina pengar tillbaka hos kreditgivaren t.ex. om

  • säljaren inte levererar den vara eller tjänst som du beställt
  • den tjänst eller vara som säljaren ansvarar för är felaktig, men säljaren vägrar att kompensera för felet
  • säljaren eller tjänsteleverantören har gått i konkurs.

Om du redan har fått tillbaka dina pengar från säljaren kan du inte begära återbetalning hos kreditgivaren.

Kom också ihåg försäkringarna med ditt kreditkort

Visste du att du även får nyttiga försäkringar med många kreditkort? Till exempel med Nordea Gold får du en försäkring för utlandsresor och anskaffningar till hemmet då du betalar köpen med kortets kreditfunktion.

Gör så här om du stöter på problem när du betalar ditt köp med kreditkortet

Först gör du klokt i att kontakta säljaren eller tjänsteleverantören. Om ni inte kan komma överens om ärendet, lämna en kortreklamation till banken.

  1. Kontrollera att du har betalat köpet med kreditkortets kreditfunktion.
  2. Ange i reklamationen vad som har hänt, vad du kräver och på vilka grunder. Bifoga orderbekräftelsen i original och om möjligt en redogörelse för din kontakt med säljaren.

Bra att beakta:

  • Om du redan har betalat köpet på din kreditkortsfaktura kan du kräva att få tillbaka en del av eller hela det belopp som du har betalat. 
  • Om du ännu inte har betalat din kreditkortsfaktura kan du låta bli att betala en del av eller hela det belopp som du har reklamerat tills vi har behandlat din reklamation. Om du tycker att bara en del av fakturan är obefogad och du reklamerar fakturan bara delvis ska du betala det belopp på fakturan som du godkänner senast på förfallodagen.

Efter att du har gjort en kortreklamation fortsätter vi att reda ut ärendet och fattar beslut om huruvida din reklamation och dina krav kan accepteras. Vi meddelar dig när vi börjar behandla din reklamation, vanligtvis inom 10 dagar från att vi tog emot den. Vi kontaktar dig om vi behöver mer information.

Vanliga frågor om kortreklamation

Ansök om kort via nätbanken

Öppna nätbanken Öppnas i nytt fönster