Par ser på mobil

Mobil Plus och Baspaket

Banktjänster där du finns – nu har du hela banken med dig i fickan, i mobilbanken. Som användare av mobilbanken får du från våra förmånligaste priser på de dagliga banktjänsterna.

Om du ännu inte använder mobilbanken lönar det sig att börja nu

Mobilbanken fungerar på smarttelefoner och surfplattor, och du kan ladda ned den och kodappen avgiftsfritt i din enhets appbutik. Vid sidan om mobilbanken kan du använda nätbanken avgiftsfritt. 

 Läs mer om mobilbanken

Exempel på paketpriser

Med paket avses en produkt- och tjänstehelhet. Månadsavgiften grundar sig på denna helhet. Du får paketpriserna då du använder bankkoder, brukskonto och kort. 

Johans Mobil Plus-paket – 0 € i månaden

Johan är en bolånekund som har samlat sina bankärenden till Nordea. Han loggar in med kodappen för att sköta sina bankärenden i mobil- eller nätbanken.

Läs mer om Johans paket

Tinas Mobil Plus-paket – 4 € i månaden

Tina håller på att leta efter en egen bostad och tänker ansöka om bostadslån i Nordea. Hon sköter alla sina ärenden digitalt och bankärenden i mobilbanken.

Läs mer om Tinas paket

Kerstin, Premiumkund i Nordea – 0 € i månaden

Kerstin betjänas av Premium Banking som är kapitalförvaltningens tjänst för hela familjen. Kerstin och hennes familj har ett sparkapital på drygt 80 000 euro.

Läs mer om Premiumkundrelation

Peters Baspaket - 4 euro i månaden

Peter har bostadslån i Nordea. Peter uträttar sina bankärenden i nätbanken dit han loggar in med kodkalkylatorn.

Läs mer om Peters paket

Fredriks Baspaket - 7 euro i månaden

Fredrik tänker ladda ned mobilbanken och kodappen på sin smarttelefon. Då blir det ännu lättare att sköta bankärenden och månadsavgiften sjunker till fyra euro.

Läs mer om Fredriks paket

Mobil Plus -paketet

  • kräver att kunden använder mobilbanken och har ett konto och ett kort
  • omfattar brukskonton, 1–2 kort, månadsavgifterna för nätbanken, mobilbanken och bankkoderna
  • kostar 4,00 euro i månaden
  • kostar 0,00 euro i månaden för bolånekunder*.

För andra tjänster än de som ingår i paketet betalar du avgifter enligt prislistan. 

* Unga kunder i 18–25 års ålder får Mobil Plus-paketet till samma pris som bolånekunderna.

Baspaketet

  • kräver att kunden ska använda nätbanken och ha ett konto och ett kort
  • omfattar brukskonton, 1–2 kort, månadsavgifterna för nätbanken och bankkoderna
  • kostar 7,50 euro i månaden
  • kostar 4,00 euro i månaden för bolånekunder*.

För andra tjänster än de som ingår i paketet betalar du avgifter enligt prislistan.

* Unga kunder i 18–25 års ålder får Baspaketet till samma pris som bolånekunderna.

Tilläggsuppgifter om paketpriser

Korten Nordea Gold, Nordea Credit, Nordea Debit och Nordea Electron ingår i paketet. För andra tjänster än de som ingår i paketet betalar du avgifter enligt prislistan

Det går också att börja använda enskilda tjänster på vilka vi tillämpar de tjänstespecifika serviceavgifterna enligt prislistan. Nordea Kundtjänst hjälper dig gärna om du har frågor om öppnande av tjänster. 

Banken har rätt att ändra innehållet i och priset på Mobil Plus-paketet och Baspaketet genom att på förhand meddela kunderna om det. Paketet är i kraft så länge som kunden har alla produkter som ingår i paketet. Om någon av de tjänster som ingår i paketet upphör, tillämpas därefter de tjänstespecifika avgifterna på tjänsterna. Ungdomsrabatten på Mobil Plus-paketet och Baspaketet upphör när kunden fyller 26 år.