Med paket avses en helhet med dagliga banktjänster

Med hjälp av tjänsterna som ingår i paketen sköter du smidigt dina vanligaste bankärenden när det passar dig bäst. 

  • Om du använder mobilbanken får du Mobil Plus-paket automatiskt då du utöver mobilbanken har konto och kort. 
  • Om du använder nätbanken får du Baspaket automatiskt då du utöver nätbanken har konto och kort.  
  • Om du inte använder mobil- eller nätbanken samt saknar konto och kort betalar du enligt prislistan separat för alla tjänster som du använder. 

Pris på Mobil Plus-paket

MobilbankskunderMobil Plus-paket från 1.8.2022
Premiumkunder0,00 e/mån.
Bolånekunder0,00 e/mån.
Kunder som är högskolestuderande
i 18-30 års ålder
0,00 e/mån.
Unga kunder
i 19-25 års ålder
0,00 e/mån.
Normalpris4,65 e/mån.

Förutsättningen är att du använder mobilbanken och har konto och kort. I Mobil Plus-paketet ingår brukskonton, bankkoder och 1–2 kort: Nordea Gold, Nordea Credit eller Nordea Debit

I Mobil Plus-paketet ingår också användning av nätbanken.

Pris på Baspaket

Nätbankskunder
Baspaket från 1.8.2022
Premiumkunder4,65 e/mån.
Bolånekunder4,65 e/mån.
Kunder som är högskolestuderande
i 18–30 års ålder
4,65 e/mån.
Unga kunder
i 19–25 års ålder
4,65 e/mån.
Normalpris7,90 e/mån.

Förutsatt att du använder nätbanken och har konto och kort. I Baspaketet ingår brukskonton, bankkoder och 1–2 kort: Nordea Gold, Nordea Credit eller Nordea Debit.

Tilläggsuppgifter om paketpriser

Korten Nordea Gold, Nordea Credit och Nordea Debit ingår i paketet. För andra tjänster än de som ingår i paketet betalar du avgifter enligt prislistan.

Banken har rätt att ändra innehållet i och priset på Mobil Plus-paketet och Baspaketet genom att på förhand meddela kunderna om det. Paketet är i kraft så länge kunden använder de tjänster som paketet förutsätter. Om någon av tjänsterna som paketet förutsätter saknas tillämpas tjänstespecifika priser på de tjänster som används. Ungdomsrabatten på Mobil Plus-paketet och Baspaketet upphör när kunden fyller 26 år och rabatten för högskolestuderande då kunden fyller 31 år. 

Om du inte har paket

Det går också att börja använda enskilda tjänster på vilka vi tillämpar de tjänstespecifika serviceavgifterna enligt prislistan. Vi hjälper dig gärna om du har frågor om öppnande av tjänster.