Skogsförsäkring

If Skogsförsäkring skyddar din ekonomi- och tomtskog i händelse av plötsliga och oförutsedda skador.

Ägande av skog är förknippat med risker som ökar i och med klimatförändringen.

  • För en ekonomiskog kan du själv välja försäkringsskyddets omfattning, självrisk och ersättningsbelopp.
  • If Skogsförsäkring omfattar t.ex. storm-, brand- och insektskador.