Kortförsäkringar

De giltiga gruppförsäkringarna i Nordea upphör och försäkringsgivaren för Nordeas privat- och företagskort ändras 1.1.2018.

Försäkringsgivaren vid Nordeas privat- och företagskort ändras 1.1.2018. I fortsättningen beviljas försäkringarna av Försäkringsbolaget Tryg. De giltiga kortförsäkringarna i Nordea som AIG Europe Limited filial har beviljat upphör att gälla för de försäkrade 31.12.2017. Att försäkringsbolaget byts påverkar inte innehållet i försäkringen eftersom villkoren för de nya försäkringarna motsvarar de försäkringar som upphör.

Nordea Credit

Försäkringar som ingår i Nordea Credit-kort

I Nordea Credit ingår Produktskyddsförsäkring.

Produktskyddsförsäkringen ger tilläggsskydd för inköp du gjort till hemmet eller fritidsbostaden. Produktskyddet ersätter i enlighet med försäkringsvillkoren en produkt som skadas eller går sönder om produkten är värd minst 100 euro och du betalat den med kreditfunktionen (credit) på ditt Nordeakort. Produktskyddsförsäkringen gäller i 180 dagar från och med inköpsdagen.

De giltiga gruppförsäkringarna i Nordea upphör och försäkringsgivaren för Nordeas privat- och företagskort ändras 1.1.2018.

Försäkringsgivaren vid Nordeas privat- och företagskort ändras 1.1.2018. I fortsättningen beviljas försäkringarna av Försäkringsbolaget Tryg. De giltiga kortförsäkringarna i Nordea som AIG Europe Limited filial har beviljat upphör att gälla för de försäkrade 31.12.2017. Att försäkringsbolaget byts påverkar inte innehållet i försäkringen eftersom villkoren för de nya försäkringarna motsvarar de försäkringar som upphör.

Om du ansöker om skadeersättning, följ anvisningarna nedan.

Skadan har uppkommit 31.12.2017 eller tidigare:

Försäkringen beviljas av försäkringsbolaget AIG Europe Limited (filial i Finlandl). Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors, tfn 020 366 900.

Skadan har uppkommit 1.1.2018 eller senare:

Försäkringen beviljas av försäkrsingbolaget Tryg Forsikringer A/S. Sveavägen 167, 11346, Stockholm Sverige. 

Nordea Gold
Finnair Plus Mastercard
TUOHI Mastercard