Kortförsäkringar

När du betalar med kortets kreditegenskap får du tilläggsskydd på köpet.

Nordea Credit

Försäkringar som ingår i Nordea Credit-kort

I Nordea Credit ingår Produktskyddsförsäkring.

Produktskyddsförsäkringen ger tilläggsskydd för inköp du gjort till hemmet eller fritidsbostaden. Produktskyddet ersätter i enlighet med försäkringsvillkoren en produkt som skadas eller går sönder om produkten är värd minst 100 euro och du betalat den med kreditfunktionen (credit) på ditt Nordeakort. Produktskyddsförsäkringen gäller i 180 dagar från och med inköpsdagen. 

Försäkringen beviljas av försäkrsingbolaget Tryg Forsikringer A/S. Sveavägen 167, 11346, Stockholm Sverige. 

Nordea Gold
Finnair Plus Mastercard
TUOHI Mastercard