Vad är fonderna Nordea Enhanced?

Fonderna Nordea Enhanced kombinerar egenskaperna hos både passiva och aktiva placeringar. Enhanced-fonderna förvaltas aktivt, men nivån på aktiviteten är låg, dvs. de avviker bara lite från indexet. Portföljförvaltarna gör färre val än vid aktiv portföljförvaltning, men de kan ändå välja att inte placera i sådana bolag i indexet som de inte anser är attraktiva.

Portföljförvaltarna för Enhanced-fonderna har därmed fler friheter än förvaltarna för passiva fonder. Genom ändamålsenliga aktieval strävar Enhanced-fonderna efter bättre avkastning än jämförelseindexet. Då det ändå inte är fråga om en aktiv fond görs aktieval relativt sällan. På så sätt kan vi se till att förvaltningskostnaderna är relativt låga.

Kort om Enhanced-fonderna

Varför placera i Enhanced-fonderna?

Enhanced-fonderna kan passa dig om du vill

  • ha en professionellt och aktivt förvaltad placering på den globala aktiemarknaden 
  • att din placering i regel följer värdeutvecklingen på marknaden, men med en möjlighet till en något bättre avkastning än på indexet 
  • ha en brett diversifierad placering. 

Fondutbudet Nordea Enhanced

North American Enhanced Öppnas i nytt fönster

Fonden placerar i nordamerikanska aktier och har indexet MSCI North America som placeringsuniversum. Det är ändå inte fråga om en indexfond då den utesluter bolag som anses ha ett ogynnsamt förhållande mellan risk och avkastning. Alternativt minskar portföljförvaltaren fondens vikt i sådana bolag. Fonden avviker från indexet bara måttligt, men ändå tillräckligt mycket för att ha en äkta möjlighet till bättre avkastning än indexet efter kostnaderna.

Köp fonden i nätbanken Öppnas i nytt fönster

Emerging Markets Enhanced Öppnas i nytt fönster

En aktiefond som placerar på aktiemarknaden i tillväxtländerna. Fonden placerar främst i bolag som ingår i jämförelseindexet, men på samma gång strävar portföljförvaltarna aktivt efter att utesluta bolag vars aktiekurser är för höga, som är av dålig kvalitet eller vars rörelseresultat eller kassaflöde väntas bli sämre. Fonden har innehav i ett stort antal bolag och dess jämförelseindex är MSCI Emerging Markets Index.

Köp fonden i nätbanken Öppnas i nytt fönster

European Enhanced Öppnas i nytt fönster

En aktiefond som placerar på aktiemarknaden i Europa. Fonden placerar främst i bolag som ingår i jämförelseindexet, men på samma gång strävar portföljförvaltarna aktivt efter att utesluta bolag vars aktiekurser är för höga, som är av dålig kvalitet eller vars rörelseresultat eller kassaflöde väntas bli sämre. Fonden har innehav i ett stort antal bolag och dess jämförelseindex är MSCI Europe Net Total Return Index.

Köp fonden i nätbanken Öppnas i nytt fönster

Japanese Responsible Enhanced Öppnas i nytt fönster

En aktiefond som placerar på aktiemarknaden i Japan. Fonden placerar främst i bolag som ingår i jämförelseindexet, men på samma gång strävar portföljförvaltarna aktivt efter att utesluta bolag vars aktiekurser är för höga, som är av dålig kvalitet eller vars rörelseresultat eller kassaflöde väntas bli sämre. Fonden har innehav i ett stort antal bolag och dess jämförelseindex är MSCI Japan Index (Net Return).

Köp fonden i nätbanken Öppnas i nytt fönster

Global Enhanced Öppnas i nytt fönster

En aktiefond som placerar på aktiemarknaden med global diversifiering. Fonden placerar främst i bolag som ingår i jämförelseindexet, men på samma gång strävar portföljförvaltarna aktivt efter att utesluta bolag vars aktiekurser är för höga, som är av dålig kvalitet eller vars rörelseresultat eller kassaflöde väntas bli sämre. Fonden har innehav i ett stort antal bolag och dess jämförelseindex är MSCI World NTR.

Köp fonden i nätbanken Öppnas i nytt fönster

Global Enhanced Small Cap Öppnas i nytt fönster

En aktiefond som placerar globalt i små bolag. Fonden placerar främst i bolag som ingår i jämförelseindexet, men på samma gång strävar portföljförvaltarna aktivt efter att utesluta bolag vars aktiekurser är för höga, som är av dålig kvalitet eller vars rörelseresultat eller kassaflöde väntas bli sämre. Fonden har innehav i ett stort antal bolag och dess jämförelseindex är MSCI World Small Cap Index.

Köp fonden i nätbanken Öppnas i nytt fönster

North American Enhanced
Emerging Markets Enhanced
European Enhanced
Japanese Responsible Enhanced
Global Enhanced
Global Enhanced Small Cap

Du är kanske också intresserad av dessa teman