Tillgänglighetsutlåtande för Nordeas digitala tjänst Trade Finance Guarantee Portal

Detta tillgänglighetsutlåtande regleras av den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster för att uppfylla tillgänglighetskrav. Detta utlåtande har publicerats 24.08.2023.

Vi har själva bedömt hur tillgänglig tjänsten är. 

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Nordeas kundsupport tillhandahåller information som inte kan erhållas på annat sätt.

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar.

Möjligt att uppfatta  

1.3.1 Information och relationer (A), Logisk struktur: 

 • Semantiska element saknas vilket försvårar för användare som använder screen reader att förstå syftet med visst innehåll.

1.3.3 Sensoriska känntecken (A), Använd mer än ett sinne för instruktioner: 

 • Validering av vissa fält bygger enbart på visuell identifiering, vilket kan försvåra för synskadade.

1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden (AA), varje ifyllnadsfält måste kunna bestämmas av ett program, en användare ska kunna automatiskt fylla i fälten: 

 • Inga assisterande attribut används för att identifiera det förväntade värdet för ett ifyllnadsfält.

1.4.3 Kontrast (minimum) (AA). Kontrastration mellan text och bakgrund är åtminstone 4:5:1:

 • Vissa fält uppfyller inte 4.5-gränsen.

1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (AA), Användare måste kunna se sajten när 320 pixel wide screen används utan att scrolla horisontellt:

 • Visst innehåller kräver scrollning när 320 pixel wide screen tillämpas i webbläsaren.

1.4.13 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla (AA):

 • Innehåll, till exempel popup-rutor, som dyker upp vid tangentbordsfokus eller när användaren för muspekaren (hovrar) över ett visst objekt ska kunna uppfattas och hanteras av alla – även av användare som har förstorat sidan eller tar längre tid på sig att komma till innehållet. Det är särskilt viktigt att innehållet enkelt kan tas bort eller stängas.

Hanterbart

2.1.1 Tangentbord (A), Åtkomligt med bara tangentbord.: 

 • Det är inte möjligt att fylla i data enbart med hjälp av tangentbortdet.

2.2.1 Justerbar tidsgräns (A): 

 • Det finns ingen varning innan en session timar ut.

Begripligt 

3.1.1 Sidans språk (A), Det huvudsakliga språket på varje webbsida kan tydliggöras automatiskt:

 • Tjänstens html-sidor har inget förvalt språk. 

3.3.1 Identifiering av fel (AA), tydlig identifiering av ifyllnadsfel:

 • Ifyllnadsfel identifieras, men inget meddelande som förtydligar felets karaktär visas.

3.3.2 Etiketter eller instruktioner (AA), Etikettelement och givna instruktioner:

 • Vissa fält saknar tydlig etikett eller instruktion.

Robust

4.1.1 Parsing (A), Inge större kodfel: 

 • Element-ID är inte unikt för flera element.

4.1.2 Namn, roll, värde (A), Bygg alla element för tillgänglighet: 

 • Etiketter och roller saknas för vissa komponenter.

4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus (A), Innehåll som uppdateras dynamiskt måste notifieras för användare som använder assisterande teknologi utan att ge upphov till visuellt fokus: 

 • Inga statusmeddelanden har implementerats för användare som använder assisterande teknologier.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster