Tillgänglighetsutlåtande för Nordeas nätbank (den nya nätbanken)

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Nordeas nätbank för privatkunder i Finland. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska offentliga webbplatser vara tillgängliga. Utlåtandet upprättades den 21 december 2020 och uppdaterades den 8 november 2023.

En extern organisation som har specialiserat sig på tillgänglighet har utvärderat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi strävar efter att åtgärda de upptäckta bristerna. Tillgänglighetsutlåtandet uppdateras årligen.

Otillgängligt innehåll

Tjänsten uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven fullständigt till följande delar:

Möjligt att uppfatta

WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text (Nivå A)

 • Vissa bilder förmedlar inte innehåll eller genomför en funktion. 
 • I vissa fall anger skärmläsarna inte om man har valt stjärnor eller hur många stjärnor man har valt, läser inte högt ikoner eller anger inte procentandelar.
 • Av bilden på kortet framgår inte dess syfte. 
 • Vissa bilder och ikoner har inte markerats som dekorativa. 
 • Bilden på flaggan saknar etikett.
 • Skärmläsaren läser vissa uppgifter flera gånger.
 • Vissa knappar för att filtrera har inte markerats tydligt. 

WCAG 1.3.1 Information och relationer (Nivå A)

 • Skärmläsaren läser uppgifter flera gånger och läser inte vissa flaggikoner. 
 • I vissa fall tolkar skärmläsaren symboler och värden inkonsekvent eller inte läser dem alls vilket gör att användaren inte kan förstå innehållet fullständigt. 
 • Skärmläsaren anger inte tydligt vissa element, såsom nedtonade eller valda dagar. 
 • Då skärmläsaren läser datum är informationen i vissa fall felaktig eller onödig. 
 • Layouten på tabeller är utmanande för skärmläsarna med tanke på tydlig förmedling av information vilket förvirrar användaren. 
 • Skärmläsaren läser inte symboler, tomma rader eller mellanslag ordentligt vilket påverkar användarens möjlighet att förstå innehållet. 
 • Skärmläsaren får inte ändamålsenliga notiser då man byter ordning på element vilket förhindrar användarinteraktionen. 
 • I vissa fall läser skärmläsaren det extra ”felmeddelandet” på knappen eller texten för ”statusmeddelandet”. 
 • Felaktigt antal objekt i rullgardinsmenyn leder till att användaren får otydlig information. 
 • I vissa fall kombinerar skärmläsaren objekten i rullgardinsmenyn med sådana listor som de inte har någon koppling till vilket orsakar förvirring.
 • Skärmläsaren anger inte om rullgardinsmenyn är öppen och i vissa fall läser den bara sökordet i rullgardinsmenyn. 
 • Skärmläsaren anger inte för användaren att visst material kan laddas ner genom att klicka på vissa rader eller att vissa rader är länkar.
 • Skärmläsaren har problem med det förminskade chattfönstret. 
 • I vissa fall läser skärmläsaren antalet rader även om den här informationen inte är synlig. 
 • Skärmläsaren läser vissa uppgifter i annan ordning än vad kolumnerna är. 
 • När man ändrar ordning anger skärmläsaren inte att ordningen har ändrats. 
 • Skärmläsaren läser inte ytterligare information och läser den markerade ytterligare texten. 
 • Skärmläsaren anger inte någonting om sortering. 
 • Vissa kalendrar har markerats som tabeller.
 • I vissa tabeller läses rubrikraderna inte som rubriker. 
 • Vissa utkast/nya filer saknar kolumnrubrik. 
 • Vissa leverantörer av löneberäkningstjänster har markerats som tabell utan orsak. 
 • Vissa texter på knappar och tabeller ryms inte på sidan. 
 • Vissa förfallodagar och amorteringsfria månader har markerats som tabell. 
 • I vissa fall är namnet på knappen Rensa filter inte beskrivande. 
 • Av vissa knappar för att filtrera framgår inte tydligt att de är filter. 
 • Av tabellen framgår inte att den kan sorteras. 
 • Vissa rubriker på tabellaxlar är delvis på varandra. 
 • Vissa rubriker har inte markerats eller så har de markerats felaktigt. 
 • Vissa länkstigar har en länk till samma sida som visas och pilen saknas före rubriken. 
 • Vissa rubriker är inte beskrivande och på vissa sidor finns samma H1-rubrik. 
 • Vissa externa länkar har markerats som listor medan vissa länkar har inte. 

WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning (Nivå A) 

 • På mobila enheter flyttas fokus till texterna i tabellaxlarna. 
 • I vissa fall läser skärmläsaren knappen mellan rubriken och uppgifterna. 

WCAG 1.4.1 Användning av färger (Nivå A)

 • Vissa objekt i rullgardinsmenyn saknar tillräcklig konstrast när de är valda. 
 • På vissa sidor görs ingen skillnad mellan sidor som valts och sidor som har fokus. 
 • Vissa länkar har inte markerats rätt. 
 • Det framgår inte någonstans vad färgen på vissa tabeller betyder. 
 • Det förekommer problem i vissa temagrupper. 
 • Skärmläsaren anger inte syftet med vissa rader med färg. 
 • Vissa länkstigar har en länk till samma sida som visas. 

WCAG 1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (Nivå AA)

 • När man använder förstoring på 400 % försvinner vissa popupfönster med information, responsknappar och rullgardinsmenyer.
 • När man använder förstoring på 400 % försvinner fokuset från vissa rullgardinsmenyer.
 • När man använder förstoring på 400 %% kan vissa rullgardinsmenyer inte användas eftersom möjligheten att skrolla saknas.
 • När man använder förstoring på 200 % försvinner vissa knappar och texter. Dessutom kan det vara svårt för användaren att förstå de popupfönster och texter som inte ryms på sidan.
 • När man använder förstoring på 200 % stannar fokuset inte på menyn.
 • Vissa långa texter på knappar för att filtrera syns inte. 
 • På mobila enheter försvinner vissa texter, knappar och rubriker. 
 • På mobila enheter ryms vissa komponenter inte på sidan. 

WCAG 1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (Nivå AA)

 • Vissa valda länkar i huvudmenyn saknar tillräcklig kontrast. 
 • I vissa fall är kontrasten otillräcklig för innevarande dag eller de uppgifter som valts. 
 • Färgerna på statusnotiserna är otillräckliga. 
 • Vissa balkar och cirklar saknar tillräcklig kontrast. 
 • Vissa knappar, knappar för att skrolla och objekt i rullgardinsmenyn saknar tillräcklig konstrast när man flyttar fokus till dem. 
 • Vissa komponenter har kontrastproblem då bakgrunden är svart. 

WCAG 1.4.12 Textavstånd (Nivå AA)

 • Vissa uppgifter, knappar och texter i rullgardinsmenyer ryms inte på sidan.

WCAG 1.4.13 Innehåll under muspekaren eller vid tangentbordsfokus (Nivå AA)

 • Det går inte att flytta muspekaren ovan på hjälptexten utan att muspekaren försvinner. 
 • Det framgår inte tydligt om vissa hjälptexter är separata fönster eller popupfönster med information.

WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum) (Nivå AA)

 • Kontrasten är otillräcklig i vissa texter då fokuset flyttas till länken. 
 • Kontrasten är otillräcklig i vissa texter på knappar då användaren för muspekaren över dem. 
 • Konstrasten är otillräcklig i vissa rubriker på tabeller och rubriker på tabellaxlar. 
 • I vissa fall är fokuskontrasten otillräcklig. 
 • Vissa komponenter har kontrastproblem då bakgrunden är svart. 

Hanterbart

WCAG 2.1.1 Tangentbord (Nivå A)

 • Vissa knappar och länkar kan inte användas med tangentbordet. 
 • Vissa konton kan inte användas med tangentbordet. 
 • Vissa rullgardinsmenyer, tabeller och flikar kan inte användas med tangentbordet. 

WCAG 2.1.2 Ingen tangentbordsfälla (Nivå A)

 • På mobila enheter går det inte att dölja vissa rullgardinsmenyer. 

WCAG 2.2.2 Paus, stopp, dölj (Nivå A)

 • Vissa notiser och meddelanden försvinner snabbt och skärmläsaren indikerar inte det.

WCAG 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll (Nivå A)

 • Vissa rubriker har inte markerats eller så har de markerats felaktigt. 

WCAG 2.4.3 Fokusordning (Nivå A)

 • När man använder förstoring på 400 % försvinner fokuset från vissa rullgardinsmenyer. 
 • När man använder förstoring på 200 % försvinner fokuset från vissa menyer. 
 • Fokuset stannar inte inne i kalendern och vissa popupfönster. 
 • Efter att användaren ändrar konto eller sammandrag är det oklart vart fokuset flyttas. 
 • Då fokuset flyttas till vissa komponenter eller visst innehåll läser skärmläsaren hela innehållet på en gång. 
 • I vissa fall har skärmläsaren problem med knappen Ändra. 
 • Fokuset stannar inte på vissa rullgardinsmenyer.
 • Då fokuset flyttas till chattområdet läser skärmläsaren hela innehållet på en gång. 
 • Fokuset flyttas in i vissa stängda rullgardinsmenyer. 
 • På mobila enheter kan sökverktyget på anvisningssidan inte användas med skärmläsaren.
 • Skärmläsarprogrammet Jaws kan inte flytta från ett fält till ett annat med snabbknappen i det nya betalningsformuläret.

WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) (Nivå A)

 • Vissa länkstigar har en länk till samma sida som visas och pilen saknas före rubriken. 
 • Vissa länkar har inte markerats rätt eller så har de markerats som knappar. 
 • Telefonnummer har inte markerats som länkar. 
 • Telefonnummer har markerats som knappar.
 • I vissa fall flyttas fokus till hela länkstigen. 
 • Vissa knappar har markerats som länkar. 
 • Vissa knappar för att filtrera har inte markerats tydligt. 

WCAG 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter (Nivå AA)

 • Vissa rubriker har inte markerats eller så har de markerats felaktigt. 
 • Namnen på vissa rubriker och knappar är inte beskrivande. 
 • Vissa sidor har samma H1-rubrik. 
 • Skärmläsaren läser bara sökordet i rullgardinsmenyn. 
 • Vissa rubriker borde vara nyhetsrubriker. 
 • Skärmläsaren läser extra text i samband med vissa rubriker. 
 • Vissa rullgardinsmenyer saknar etikett. 
 • I vissa tabeller har rubriker inte markerats rätt.
 • Skärmläsaren läser ”Mobiltelefon” även om fältet saknar etikett. 

WCAG 2.4.7 Synligt fokus (Nivå AA)

 • Fokuskontrasten är otillräcklig i vissa navigeringslänkar, knappar och objekt i rullgardinsmenyer. 
 • Fokuskontrasten är otillräcklig i det förminskade chattfönstret. 

WCAG 2.4.7 Synligt fokus (Nivå AA)

 • Vissa knappar och knappar för att skrolla saknar tillräcklig konstrast när man flyttar fokus till dem. 
 • Vissa objekt i rullgardinsmenyn saknar tillräcklig konstrast när man flyttar fokus till dem. 
 • Det språk som valts visas inte tydligt. 
 • Fokuskontrasten är otillräcklig i det datum som valts. 
 • Synligt fokus fungerar inte i värdet på rullgardinsmenyn. 
 • Vissa rullgardinsmenyer är delvis dolda bakom andra komponenter. 
 • Fokuset syns inte efter att man har tagit bort en fil. 
 • Vissa infotexter är dolda bakom andra komponenter. 

WCAG 2.5.3 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter (Nivå A)

 • Skärmläsaren läser ”Mobiltelefon” även om fältet saknar etikett. 
 • Etiketten är annorlunda än namnet och därför läses ”Mobiltelefon” som ”Landskod”. 

Begripligt

WCAG 3.1.2 Språk för del av sida (Nivå AA)

 • Skärmläsaren läser vissa namn på dokument med engelsk accentuering. 
 • Skärmläsaren läser vissa ikoner på engelska på den finskspråkiga sidan. 
 • Sidan saknar språkkod eller så har samma sida två språkkoder. 

WCAG 3.1.4 Förkortningar (Nivå AAA)

 • Förkortningarna är inte tydliga. 

WCAG 3.2.1 Vid fokus (Nivå A)

 • Val av filter ändrar bakgrundsdata. 

WCAG 3.2.2 Vid inmatning (Nivå A)

 • När användaren väljer ett objekt i den andra rullgardinsmenyn, väljs ”alla” i menyn. 
 • Skärmläsaren anger inte att föregående valruta öppnas om man klickar på vissa knappar i rullgardinsmenyn. 
 • Skärmläsaren kan inte användas för att läsa pinkoden. 
 • Skärmläsaren anger inte vilket värde som har stigit eller sjunkit. 

WCAG 3.2.3 Konsekvent navigering (Nivå AA)

 • I vissa fall syns inte sidan för att avbryta och användaren flyttas inte tillbaka till början efter att ansökan har avbrutits. 

WCAG 3.2.4 Konsekvent identifiering (Nivå AA)

 • Vissa knappar för att filtrera har inte markerats tydligt. 
 • I vissa fall anger skärmläsaren inte att ett felmeddelande blir synligt. 
 • Vissa länkstigar har en länk till samma sida som visas och pilen saknas före rubriken. 
 • Rubriken på sidan borde vara en nyhetsrubrik. 
 • Vissa listor för externa länkar har markerats som listor medan vissa har inte. 
 • Vissa länkar, knappar och pdf-filer har inte markerats rätt. 
 • Vissa knappar, knappar för att skrolla och objekt i rullgardinsmenyn saknar tillräcklig konstrast när man flyttar fokus till dem. 
 • Det framgår inte tydligt om vissa hjälptexter är separata fönster eller popupfönster med information.
 • Telefonnummer har inte markerats som länkar. 
 • Fokus flyttas till vissa länkstigar och vissa länkstigar saknar steg. 
 • Vissa knappar har markerats som länkar och vissa länkar har markerats som knappar. 
 • Vissa felmeddelanden har ikoner medan andra inte har. Vissa felmeddelanden har olika färg vilket kan göra det svårare att förstå dem.
 • Tabeller 
 • Layouten på vissa tabeller, rullgardinsmenyer, sökfälten och filter gör det svårare att presentera information tydligt och förståeligt. 
 • Det är svårt för användaren att förstå om vissa länkar redan har klickats eller om de är lästa eller olästa. 
 • Det är svårt att förstå vissa popupfönster. 
 • I vissa fall används både ”en” och ”en-FI”. 
 • Det är oklart om det borde finnas en flagga i landskoden för mobiltelefonnumret och om flaggan är synlig läses den inte. 
 • I vissa rullgardinsmenyer har fokus inte markerats konsekvent och i vissa fall används understrykning. 
 • Vissa sidfötter är inte konsekventa. 
 • Knappen ”Chatta med oss” ligger för nära knappen ”Hjälp”. 
 • Huvudmenyn har inte markerats som vald och länkstigar saknas. 
 • Typen av och storleken på vissa pdf-filer visas inte. 
 • Vissa rullgardinsmenyer urskiljs dåligt och pilen ligger långt bort från texten. 
 • Vissa knappar för att avbryta saknas.
 • Vissa tabellrubriker är synliga även om tabellerna inte innehåller data. 
 • I vissa fall har huvudmenyn inte markerats och länkstigen saknas. 
 • Skärmläsaren läser valen ”ej vald” även om vanligtvis läses valet ”vald”. 
 • Vissa valfria texter finns på olika ställen. 
 • I vissa fall flyttas fokuset bara till pilen. 
 • Skärmläsaren läser vissa etiketter och valrutor separat och valrutorna kommer efter etiketten.

WCAG 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner (Nivå A)

 • Skärmläsaren anger inte att raden går att dra och släppa. 
 • Skärmläsaren anger att vissa rader går att klicka även om denna funktion saknas. 
 • Då användaren ger respons på chatten kan det hända att popupfönstret stängs och skärmläsaren anger att chatten är stängd. 
 • Användaren får inte anvisningar på förhand om filer finns på varandra eller hur stor filen högst kan vara. 
 • Vissa etiketter saknas. 
 • I fråga om vissa tabellrubriker läser skärmläsaren någonting annat än rubriken.
 • Vissa ikoner som är rubriker är svåra att förstå. 
 • Skärmläsaren läser inte vissa felmeddelanden eller anvisningar. 
 • Skärmläsaren säger flera gånger ”fel” efter att användaren har klickat på ”Bekräfta”. 

WCAG 3.3.3 Förslag vid felhantering (Nivå AA)

 • Skärmläsaren läser inte vissa felmeddelanden eller anvisningar. 
 • Skärmläsaren säger flera gånger ”fel” efter att användaren har klickat på ”Bekräfta”. 

Funktionssäkerhet

WCAG 4.1.2 Namn, roll och värde (Nivå A)

 • Vissa knappar, knappar för att filtrera och flikar har markerats som länkar. 
 • Vissa datum går att klicka trots att ingenting händer. 
 • Namnet på vissa knappar är inte beskrivande. 
 • Skärmläsaren anger inte att vissa länkar redan har använts. 
 • Skärmläsaren anger inte att vissa knappar eller nummer är valda. 
 • Skärmläsaren anger inte syftet med sidnumren eller knapparna för följande/föregående. 
 • Skärmläsaren läser vissa statusuppgifter för tidigt eller inte läser statusuppgiften alls. 
 • Skärmläsaren anger inte om vissa underskrifter har avbrutits.
 • Vissa knappar för sökfälten och hjälptexter saknar namn. 
 • Vissa länkar har markerats som knappar. 
 • Skärmläsaren läser texten som ”spin-knappen redigerbar vald”. 
 • Grå färg betyder i regel att informationen inte finns tillgänglig eller inte går att klicka vilket gör att det är svårt att förstå informationen. 
 • Skärmläsaren läser vissa statusar för filtrering fel. 
 • Skärmläsaren anger inte namnet på sorteringsknappen som går att klicka. 
 • Det är svårt för användaren att förstå hur vissa sorteringar har gjorts.
 • Vissa flikar har markerats som valknappar. 
 • Vissa knappar saknar namn. 
 • Skärmläsaren anger inte att ett av objekten i rullgardinsmenyn är en knapp. 
 • Vissa knappar har markerats som valrutor och skärmläsaren anger inte deras status. 
 • Namnet på vissa på/av-knappar är inte beskrivande. 
 • Skärmläsaren läser vissa etiketter och valrutor separat och valrutorna kommer efter etiketten.
 • Huvudmenyn har inte markerats på sidorna med nivå 2. 

WCAG 4.1.3 Statusmeddelanden (Nivå AA)

 • Skärmläsaren anger inte att en fil laddas ner. 
 • Skärmläsaren har problem med det förminskade chattfönstret.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster