Tillgänglighetsutlåtande för Nordeas nätbank för privatkunder

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Nordeas nätbank för privatkunder i Finland. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska digitala banktjänster vara tillgängliga. Utlåtandet upprättades den 21 december 2020 och uppdaterades den 7 maj 2024.

En extern expertorganisation har utvärderat hur tillgänglig tjänsten är. Tjänsten och dess tillgänglighet med bland annat tangentbord och skärmläsare har testats med flera olika enheter och manuella testmetoder. Tjänstens tillgänglighet övervakas också med automatiserade bedömningsverktyg.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi strävar efter att de identifierade bristerna ska vara åtgärdade senast 31.12.2024. Tillgänglighetsutlåtandet uppdateras årligen. 

Otillgängligt innehåll

Tjänsten uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven fullständigt till följande delar:

Möjligt att uppfatta

WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text (Nivå A)

 • Vissa dekorativa bilder och ikoner har inte markerats som dekorativa.
 • Vissa informativa bilder och visuellt presenterade uppgifter saknar textalternativ.
 • Vissa interaktiva grafiska element saknar textalternativ.

WCAG 1.3.1 Information och relationer (Nivå A)

 • En del invecklade tabeller där det finns flera rubrikrader har inte angetts korrekt.
 • En del av innehållet har presenterats som en tabell, men har inte angetts vara en tabell.
 • Vissa rubriker saknas, de har inte markerats eller så har de markerats fel.
 • Rubrikhierarkin kan inte alltid uppfattas visuellt.
 • En del relationer mellan olika element är otydliga för dem som använder skärmläsare.
 • En del tabeller saknar rubriker eller rubrikerna har inte angetts korrekt.
 • Visuellt dolt innehåll har inte alltid dolts ändamålsenligt för dem som använder hjälpmedel.

WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning (Nivå A) 

 • Den ordning innehållet presenteras i visuellt motsvarar inte tangentbordets eller skärmläsarens ordning i vissa delar av tjänsten.
 • Ibland ges viktig information om blanketter först efter Sänd-knappen.

WCAG 1.4.1 Användning av färger (Nivå A)

 • Det går inte att identifiera länkarna tydligt utifrån den visuella presentationen. 
 • I vissa fall ges användaren information endast med hjälp av färger.

WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum) (Nivå AA)

 • Kontrastvärdet mellan text- och bakgrundsfärgerna är inte alltid tillräcklig.

WCAG 1.4.4 Förändring av textstorlek (Nivå AA)

 • I vissa fall ändras textstorleken inte då användaren ändrar standardfontstorleken.

WCAG 1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (Nivå AA)

 • Kontrastvärdet är otillräckligt för en del icke-textuella element, såsom grafiska figurer, diagram och deras bakgrund.

WCAG 1.4.12 Textavstånd (Nivå AA)

 • Allt innehåll ryms inte på skärmen då man ändrar textstorleken.

Hanterbart

WCAG 2.1.1 Tangentbord (Nivå A)

 • En del interaktiva element kan inte hanteras med tangentbordet.
 • En del av det visuellt dolda innehållet kan användas med tangentbordet.

WCAG 2.4.2 Sidans titel (Nivå A)

 • Vissa sidor saknar titlar.

WCAG 2.4.3 Fokusordning (Nivå A)

 • Tangentbordets fokus försvinner ofta eller fungerar inkonsekvent då användaren byter sida.
 • Tangentbordets fokus försvinner ofta eller fungerar inkonsekvent då användaren exempelvis öppnar och stänger modalfönster.

WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) (Nivå A)

 • Syftet med vissa länkar framgår inte enbart av länktexten eller kontexten runt länktexten.

WCAG 2.4.7 Synligt fokus (Nivå AA)

 • Indikator för tangentbordets fokus saknas emellanåt helt och hållet eller kontrastvärdet mellan indikatorn och dess bakgrund är på många ställen otillräckligt.

WCAG 2.4.11 Fokus är inte dolt (minimi) (Nivå AA)

 • Vissa element på sidan döljer fokus av andra element.

WCAG 2.5.1 Pekarrörelser (Nivå A)

 • Vissa delar av innehållet kan endast användas med rörelser som baserar sig på rörelsebanor.

Begripligt

WCAG 3.1.1 Sidans språk (Nivå A)

 • Vissa sidor har fel språkattribut.

WCAG 3.2.2 Vid inmatning (Nivå A)

 • Sidans kontext förändras ibland då användaren gör ändringar i inmatningsfältet. 

WCAG 3.2.3 Konsekvent navigering (Nivå AA))

 • Navigeringen är inkonsekvent på olika sidor.

WCAG 3.2.4 Konsekvent identifiering (Nivå AA)

 • Interaktiva element har inte angetts konsekvent på olika sidor.

WCAG 3.3.1 Identifiering av fel (Nivå A)

 • Felmeddelandena på vissa blanketter har inte länkats automatiskt till de inmatningsfält de gäller och därför identifierar inte hjälpmedel dem som fel. 

WCAG 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner (Nivå A)

 • I tjänsten berättas inte alltid att länkarna öppnas i ett nytt fönster.
 • Vissa fält i formulär har inte märkts med etiketter/ledtexter.
 • En del fält i formulär har visuella etiketter/ledtexter men de har inte länkats automatiskt och därför läser skärmläsaren inte etiketterna/ledtexterna för inmatningsfälten.

Funktionssäkerhet

WCAG 4.1.2 Namn, roll och värde (Nivå A)

 • Rollerna och attributen för vissa element är felaktiga och därför otydliga för dem som använder skärmläsare.
 • Skärmläsaren läser vissa innehåll två gånger.
 • Vissa interaktiva element kan inte användas med skärmläsare eftersom de är märkta fel.

WCAG 4.1.3 Statusmeddelanden (Nivå AA)

 • Meddelanden som berättar om status meddelas inte tydligt till dem som använder skärmläsare.
 • Meddelanden om status med onödigt många ord kan orsaka förvirring.

Filer

Tjänsten kan innehålla PDF-filer som inte är tillgängliga till vissa delar. Filerna kan innehålla bilder som saknar textalternativ eller en del av filerna kan sakna taggar, och därför fungerar de inte på rätt sätt med skärmläsare. Ordningen i vilken filerna läses kan vara fel och de kan innehålla otydliga länktexter. Nordea håller på att korrigera filerna. 

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster