Tillgänglighetsutlåtande för nätbanken Nordea Netbank

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller nätbanken Nordea Netbank i Finland. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska finanssektorns webbplatser vara tillgängliga. Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 21.12.2020. Nordea har självständigt utvärderat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Nätbanken Nordea Netbank i Finland uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi planerar att åtgärda de brister vi har kännedom om under första halvåret 2021.

Otillgängligt innehåll

Följande delar av tjänsten uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven fullständigt

Möjligt att uppfatta 

1.1.1 Innehåll som inte är text, Erbjud textmotsvarigheter till icke-textuellt innehåll:

 • Knappar med vilka man kan ändra kortinställningar samt stänga de moduler där man kan ändra inställningar saknar textmotsvarigheter i mobila webbläsare. 
 • För att kunna se anvisningar i ikoner i form av frågetecken måste man föra musen över dem och det går inte att använda dem med skärmläsare eller tangentbord. 
 • Menyknappen saknar textmotsvarighet i mobila webbläsare. 
 • Profilikonen saknar textmotsvarighet. 

1.3.1 Information och relationer, Logisk struktur: 

 • Det går inte att välja vissa länkar med skärmläsaren i vanliga frågor.  
 • Det går inte att välja en ikon med skärmläsare i mobila versioner för att gå till meddelanden.
 • Tabellen Konton på sidan Ekonomi indikerar att kunden är på väg att loggas ut ur nätbanken trots att hen bara går till en tabell i tjänsten.  

1.4.3 Kontrast (minimum):

 • Kontrasten mellan vissa texter på grå, röd och grön färg på blanketterna är otillräckligt/otillräcklig då de används mot en vit bakgrund.  

Hanterbart 

2.1.1 Tangentbord, Åtkomlig med bara tangentbord: 

 • Skjutreglagen för kortinställningar går inte att använda med bara tangentbord. 
 • Det syns inte tillräckligt tydligt att knapparna är i fokus. 
 • Fokus flyttas inte till länken Ansök om nytt kort då man använder tangentbord. 
 • Syftet är att åtgärda detta före slutet av 2020. 

2.2.1 Justerbar tidsgräns, Användaren kan justera tidsgränser: 

 • Betalningsprocessen har en tidsutlösning på trettio (30) minuter. Betalningen annulleras om man inte slutför den inom 30 minuter.

Begripligt 

3.1.1 Sidans språk, Sidans språk har fastställts:

 • Tjänstens html-sidor har inget förvalt språk.

3.1.2 Språk för del av sida, Meddelar användaren att språket på sidan byts:

 • Användaren kan inte byta språket på sidan, och språket byts inte då användaren går framåt i betalningsprocessen.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster