Tillgänglighetsutlåtande för nätbanken Nordea Netbank (ny nätbank)

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Nordeas nätbank för privatkunder i Finland. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska offentliga webbplatser vara tillgängliga. Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 21.12.2020 och updaterats 30.11.2022. En extern organisation som har specialiserat sig på tillgänglighet har utvärderat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Nätbanken Nordea Netbank i Finland uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Otillgängligt innehåll

Tjänsten uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven fullständigt till följande delar:

Möjligt att uppfatta 

1.1.1 Innehåll som inte är text

 • Skärmläsarna läser en del av de dekorativa elementen.

1.3.1 Information och relationer, logisk struktur

 • En del av de långa texterna läses på en gång i stället för att de skulle delas upp för enklare användning av skärmläsaren.
 • Skärmläsaren läser en del av de tomma raderna och mellanslagen.
 • En del av fälten är obligatoriska och sådana fält går att läsa med skärmläsaren. De obligatoriska fälten har ändå inte markerats för användare som inte använder en skärmläsare.

1.4.1 Användning av färger 

 • En del elementegenskaper indikeras bara med komponentens färg.

1.4.3 Kontrast (minimum)

 • En del av den vita texten är på vit bakgrund och då är kontrasten noll.
 • En del av den vita texten är på ljusgrå bakgrund och då är kontrasten svag.
 • En del av den ljusgråa texten på vit eller blå bakgrund har en otillräcklig färgkontrast.
 • En del av den vita texten på gula banners har en otillräcklig färgkontrast.

1.4.4 Ändring av textstorlek

 • En del av texterna går utanför knapparna då man förstorar fontstorleken.

1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm

När man förminskar skärmen till mobilstorlek fungerar tjänsten på ett annorlunda sätt:

 • en tillbaka-pil blir synlig
 • knappen Synpunkter på sidans kant försvinner
 • funktionen i fotnoten förändras
 • listan över andra tjänster försvinner
 • en del av bilderna förändras
 • en del av knapparna och länkarna under Ekonomi samt Konton & kontotransaktioner försvinner.

En del av elementen är för stora då man förminskar skärmen.

1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik

 • En del ljusblåa knappar har en otillräcklig färgkontrast. 
 • En del svarta ikoner på blå bakgrund har en otillräcklig färgkontrast.
 • En del balkar av olika färger på grå bakgrund har en otillräcklig färgkontrast.

Hanterbart

2.2.1 Justerbar tidsgräns

 • Popup-fönstren som indikerar förslag eller fel försvinner snabbt vid betalningar.
 • Timern för tidsutlösning visas uppe på sidan, men skärmläsaren läser den inte.
 • Om användaren i ett fält fyller i ett värde som överskrider det högsta tillåtna värdet ändrar fältet det till det högsta tillåtna värdet, men användaren får inget meddelande om detta.

2.4.3 Fokusordning

 • En del popup-fönster och element är inte tillgängliga med bara tangentbordet.
 • En del tabeller går inte att sortera med bara tangentbordet.
 • En del av texten läses då användaren navigerar med tabulatorknappen i interaktiva element.

2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter

 • En del av rubriknivåerna saknas i avsnitten Tjänster samt Spara och placera.
 • En del av rubrikerna har inte markerats som rubriker under Tjänster.
 • Vissa ord på knapparna syns inte delvis eller helt.
 • Vissa val i kryssrutorna är inte tillgängliga med skärmläsaren.

2.4.7 Synligt fokus

 • Det går inte att flytta fokus på popup-fönstret om licens med tangentbordet.

Begripligt

3.1.1 Sidans språk 

 • Språket har inte fastställts för HTML-sidorna.
 • Då man använder tjänsten på svenska eller finska har engelska fastställts som språk på vissa sidor.

3.2.4 Konsekvent identifiering

 • En del länkar och knappar ser identiska ut och det är svårt att skilja dessa två komponenttyper från varandra.
 • Vissa komponenter har markerats som knappar även om de är länkar.
 • Knappar med samma funktion ser olika ut i olika delar av tjänsten.
 • Utseendet på ikonen Viktig information varierar och i vissa fall saknas ikonen.
 • Ikonen som indikerar filtyp för pdf-filer varierar.
 • Pilarna i karusellkomponenter med vilka man får fram fler komponenter i båda kanterna fungerar inkonsekvent.
 • En del infoknappar öppnas bara då man för muspekaren på dem.
 • Det framgår inte av vissa externa länkar att de är externa länkar och öppnas i ett nytt webbläsarfönster utanför tjänsten.
 • En del av länkarna i vanliga frågor har inte markerats som länkar.
 • Utseendet på filtrerings- och sökfunktionerna varierar.
 • I tabellerna som har samma utseende finns olika funktioner beroende på sida.
 • Tabellen på sidan Fordonsförsäkringar ryms inte i det utrymme som reserverats för den.
 • Innehållet i vissa fotnoter varierar.
 • En del sorteringsknappar läses som svarta pilar som pekar antingen upp- eller nedåt.
 • På vissa blanketter som innehåller fel läses felen inte högt efter att användaren försöker skicka blanketten.

3.3.3 Korrigeringsförslag

 • Om användaren inte har ett placeringsavtal visas ett felmeddelande i stället för en inforuta. I samma vy finns också knappen Försök igen.

Funktionssäkerhet

4.1.2 Namn, roll och värde

 • En del av namnen på knapparna och förkortningarna för ländernas namn är inte beskrivande.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster